Nationalmuseum nomineras till Kasper Salin-priset 2018 - första gången en omfattande restaurering utses

Report this content

Nationalmuseum i Stockholm är en av fyra som nomineras till det prestigefyllda Kasper Salin-priset. Det avslöjade Sveriges Arkitekter idag. Priset ges årligen till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet. Statens fastighetsverk (SFV), byggherre för Nationalmuseums ombyggnad och restaurering, nomineras för andra året i rad. Förra året stod SFV:s om- och tillbyggnad av Skissernas museum i Lund som segrare.

- I den nya arkitekturpolitiken för Sverige ska staten som byggherre vara ett kvalitetsmässigt föredöme. Att Statens fastighetsverk även i år nomineras till Kasper Salin-priset ser jag som en glädjande bekräftelse på att vi lyckats, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

Byggnadens inneboende kvaliteter var en självklar utgångspunkt för Statens fastighetsverk under renoveringen av Nationalmuseum. Samtidigt var balansen mellan att värna ett 150 år gammalt kulturarv och att utveckla byggnaden för att klara moderna krav, en mycket stor utmaning. Projektets komplexitet är också något som Kasper Salin-prisets jury uppmärksammar. I sin motivering till nomineringen skriver de bland annat

”I den historiska miljö som Nationalmuseum utgör blir restaureringen, med om- och tillbyggnader, ett lågmält och samtidigt kraftfullt uttryck av sin tid. Projektet är komplext och den arkitektoniska styrkan – att återställa, samordna och förenkla inom befintlig struktur – tillför interiören nya kvaliteter".

Historiskt att en omfattande restaurering nomineras

Att en byggnad som Nationalmuseum nomineras till Kasper Salin-priset är anmärkningsvärt. Det är nämligen första gången i prisets historia som en restaurering av den här digniteten finns med bland de nominerade.

- För oss som arbetat med projektet är det både stort och roligt att vi nomineras till detta fina arkitekturpris. Att använda, återanvända och utveckla vårt kulturarv är en central fråga för ett hållbart samhälle. Det är också viktigt att lyfta vilken kvalificerad arkitekturuppgift det är att både tolka befintlig bebyggelse och att lägga till ett nytt tidslager av samma kvalitet som de äldre, säger Torun Hammar, projektägarföreträdare vid Statens fastighetsverk.

Statens fastighetsverk är ansvarig byggherre för renoveringen av Nationalmuseum. Nomineringen till Kasper Salin-priset delas med Wingårdhs arkitekter AB och Wikerstål arkitekter. Vem som vinner årets pris avslöjar Sveriges Arkitekter under Arkitekturgalan den 19 mars.

Juryns motivering till nomineringen av Nationalmuseum

I den historiska miljö som Nationalmuseum utgör blir restaureringen, med om- och tillbyggnader, ett lågmält och samtidigt kraftfullt uttryck av sin tid. Projektet är komplext och den arkitektoniska styrkan – att återställa, samordna och förenkla inom befintlig struktur – tillför interiören nya kvaliteter. Med subtila grepp tydliggörs såväl rum som rörelser genom byggnaden. Kontakten med omgivningen och mellan husets olika delar stärks, både visuellt och fysiskt. Justerade golvnivåer, ett hisstorn och nya glastak över de två befintliga innergårdarna, som nu får naturligt dagsljus, är de största förändringarna. De fint avvägda tilläggen anpassar sig till det historiska, samtidigt som de ges en nutida gestaltning. Omsorg om detaljer, materialval och ett hantverksmässigt genomförande gör att de väl skriver in sig i det äldre husets kontext. Sinnrika lösningar – konstruktiva, tekniska och akustiska – ger både funktion och dekorativ kvalitet till byggnaden som helhet.

Kasper Salin-priset

Sveriges Arkitekter delar varje år ut Kasper Salin-priset till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet. Priset instiftades 1962 på grundval av en vilande donation av Stockholms stadsarkitekt Kasper Salin (1856-1919). Priset delas ut till själva byggnadsverket och består av en bronsrelief som fästs på byggnaden. Repliker av priset ges till byggherren och arkitekten.

För mer information kontakta:

Torun Hammar,  projektägarföreträdare Statens fastighetsverk, 010-478 70 64, torun.hammar@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070-333 71 87, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Prenumerera

Citat

- I den nya arkitekturpolitiken för Sverige ska staten som byggherre vara ett kvalitetsmässigt föredöme. Att Statens fastighetsverk även i år nomineras till Kasper Salin-priset ser jag som en glädjande bekräftelse på att vi lyckats.
Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
- För oss som arbetat med projektet är det både stort och roligt att vi nomineras till detta fina arkitekturpris. Att använda, återanvända och utveckla vårt kulturarv är en central fråga för ett hållbart samhälle. Det är också viktigt att lyfta vilken kvalificerad arkitekturuppgift det är att både tolka befintlig bebyggelse och att lägga till ett nytt tidslager av samma kvalitet som de äldre.
Torun Hammar, projektägarföreträdare vid Statens fastighetsverk