Ny Opera i Operan – möjlig byggstart 2023

Report this content

Statens fastighetsverk och Kungliga Operan har nu en gemensam lösning för hur en Ny Opera i Operan kan utformas. En möjlig byggstart blir 2023 om regering och riksdag säger ja till Statens fastighetsverks hemställan.

Det var 2013 som SFV och Operan fick regeringens uppdrag att utreda en nödvändig renovering och ombyggnad av Operabyggnaden vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. Syftet var att skapa en modern ”Ny Opera i Operan” med bra arbetsmiljö och en moderniserad opera- och balettverksamhet.

- Vi gläder oss åt att vi nu har ett förslag till hur vi kan skapa en Ny Opera i Operan där Operans behov tillgodoses samtidigt som byggnadens och stadsbildens kulturhistoriska och arkitektoniska värden tas till vara, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Utökad volym och ytor

Utgångspunkten för det pågående projekteringsarbetet har varit den förstudie som redovisades i maj 2015. Förslaget till en Ny Opera i Operan innebär en renovering av hela byggnaden och en om- och tillbyggnad mot Kungsträdgården.

Den Nya Operan i Operan kommer att ha utökad volym för Operans olika verksamheter och väsentligt förbättrad arbetsmiljö samt förbättrad akustik för publik och utövare på scen. Logistikflödena effektiviseras och tillgängligheten förbättras. Dessutom ökar miljöeffektiviteten med 40 procent.

- Operan önskemål och krav som redovisades i förstudien har varit vår utgångspunkt i projekteringsarbetet. Nu finns ett förslag och lösning för hur en Ny Opera i Operan kan genomföras. Förslaget möjliggör också för Operakällaren att fortsätta med sin verksamhet i samma omfattning som idag, säger Kjell-Åke Averstad, projektägare på Statens fastighetsverk.

- Arbetet att komma dit vi är idag har varit tidskrävande men viktigt för att kunna säkerställa att vi kan presentera lösningar som verkligen kommer att ge oss möjlighet att utveckla vår konstnärliga verksamhet, särskilt vad gäller barn och unga som är högt prioriterat, säger Birgitta Svendén, vd Kungliga Operan.

Kostnader

Under projekteringsarbetet och med ett succesivt kalkylarbete har SFV efter samråd med Operan konstaterat att projektet Ny Opera i Operan inte kan genomföras inom den ursprungliga kostnadsramen om 2 miljarder kronor (kostnadsläge 2013).

SFV har nu skickat in en rapport och hemställan till finansdepartementet där motsvarande kostnad för projektet är 3,5 miljarder kronor (2013 års penningvärde).

Färdigt 2027

Tidigast möjliga byggstart för en Ny Opera i Operan är 2023. Produktionstiden kräver cirka fyra års evakuering av verksamheterna i byggnaden. Projektet kan vara färdigställt under 2027.

Arkitekterna som anlitats för att utforma och gestalta det komplexa projektet är Ahrbom och Partner, som har gjort fina lösningar till bland annat Rådhuset och Centralposthuset i Stockholm och det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter, som tar med sig värdefulla erfarenheter från sitt arbete med Kongelige Teater i Köpenhamn.

För mer information kontakta:
Kjell-Åke Averstad, projektägare Statens fastighetsverk, 010 478 72 87,

kjell-ake.averstad@sfv.se

Maria Uggla, presskontakt Statens fastighetsverk, 010 478 72 47, maria.uggla@sfv.se

Torbjörn Eriksson, presschef Kungliga Operan: 070 - 634 43 53,
torbjorn.eriksson@operan.se 

Pressbilder och skisser: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med nio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar