Odinsborg tvingas stänga på grund av hussvamp

Odinsborg, den omtyckta restaurangen i Gamla Uppsala, stänger tillfälligt den sista september. Anledningen är att förvaltaren Statens fastighetsverk vid en besiktning upptäckt att byggnaden drabbats av hussvamp och därför måste saneras.

Träbyggnaden Odinsborg, uppförd 1899 i Gamla Uppsala, har under alla år inhyst olika restaurangverksamheter. Sedan 2009 drivs restaurangen av LeijonMat Kungshögarna som utöver café-, restaurang- och konferensverksamhet även erbjuder Vikingagille eller festarrangemang som bröllop och dop. Vid en tillsyn i våras upptäckte Statens fastighetsverk att golvet i köket på bottenvåningen sviktade.

- Då vi befarande att det var en vattenskada gjorde vi hål för provtagning och kunde då konstatera en betydande fuktskada. Tillsammans med vår hyresgäst bestämde vi att ytterligare undersökningar skulle ta vid direkt efter sommaren, säger Mathias Jonsson, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

Under dessa undersökningar, som nu är slutförda, har det tyvärr visat sig att det finns stora hussvampsangrepp på tre platser i byggnaden, en utomhus och två i källaren.

Skadorna är omfattande, särskilt under det stora produktionsköket på bottenvåningen. Exakt hur stora skadorna är kan vi dock först se då vi börjar riva i byggnaden, säger Mathias Jonsson.

Farlig för hus, ofarlig för människor

Hussvampen, som är en äkta hussvamp, äter upp cellulosan och smular sönder träet. För en byggnad är det här därför den farligaste hussvampen. Däremot ska de som vistats i byggnaden inte ha påverkats eftersom man inte hittat några synliga sporer. Det är först då hussvampen tas bort som den kan vara hälsofarlig.

- Exakt vad som orsakat hussvampen är för tidigt att säga men vi misstänker att en läckande avloppsledning kan vara orsaken. Då ledningarna ligger väl dolda i husgrunden har skadan tyvärr varit svårt att upptäcka, säger Mathias Jonsson.

För att förhindra ytterligare spridning och rädda Odinsborg måste hussvampen nu avlägsnas. Allt angripet material, till stora delar original från sekelskiftet 1800/1900, måste tas bort.

Sedan skadan upptäcktes har Statens fastighetsverk haft en nära dialog med sin hyresgäst. Odinsborg kommer att hålla öppet med oförändrad verksamhet september ut. Därefter stänger restaurangen under ett antal månader för tomställning och sanering.

- Vi beklagar djupt att Odinsborg har drabbats på det här sättet. För såväl byggnad som verksamhet är det dock viktigt att vi kommer till rätta med hussvampsangreppet, säger Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

För mer information kontakta:

Mathias Jonsson, fastighetsförvaltare Statens fastighetsverk, 010 478 78 32, mathias.jonsson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Catarina Lejon, restauratör LeijonMat Kungshögarna, 018 32 35 25, restaurang.odinsborg@tele2.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media