Om- och tillbyggnaden av Kalmar slott färdig - Nu öppnar Slottsrestaurangen

Imorgon, den 4 september, öppnar den nya Slottsrestaurangen på Kalmar slott, något som möjliggjorts tack vare en väl avvägd interiör ombyggnad och en tillbyggnad av ett modernt restaurangkök. För Statens fastighetsverk (SFV), förvaltare av slottet, är Slottsrestaurangen en viktig del för att stärka Kalmar slott som besöksmål och för att attrahera nya besökare. 

Planerna på en om- och tillbyggnad av Nordens bäst bevarade renässansslott har funnits sedan 2008 då Statens fastighetsverk, tillsammans med Kalmar kommun, tog fram en utvecklingsplan för Kalmar slott. Tack vare EU-projektet Öppna portar – ett utvecklingsprojekt för fyra historiska besöksmål i sydöstra Sverige – kunde projektet realiseras med start 2013. Statens fastighetsverk har nyligen avslutat den spännande om- och tillbyggnaden och den 4 september öppnar Slottsrestaurangen för besökare.

-       Att få möjlighet att bygga om och bygga till Kalmar slott är naturligtvis fantastiskt. Med ett nytt tillagningskök och nya serveringsmöjligheter får verksamheten helt nya möjligheter att möta sina besökare. Dels i form av utbud men också genom att förlänga säsongen. Resultatet är väldigt fint, säger Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Tillgängligt Vasavalv

Ombyggnaden har till stor del handlat om att ett källarvalv från 1500-talet tagits upp för att fungera som ny serveringslokal för 140 sittande gäster. Genom att flytta matsalen hit skyddas de salar man tidigare använt från slitage samtidigt som restaurangverksamheten på slottet hålls samlad. Den nya serveringslokalen är förutom att den är vacker mer funktionell och dessutom tillgänglighetsanpassad så att alla besökare ska känna sig lika välkomna.

Tillbyggnaden - en ny årsring

Tittar man på slottet som helhet är det ingen stor tillbyggnad som Statens fastighetsverk har gjort men funktionsmässigt gör köket stor skillnad för verksamheten då det gäller funktion och logistik.

-       I tillagningsköket kommer mat till gästabud, konferenser, bröllop och andra evenemang att lagas liksom slottsfikan och lunchen. Genom om- och tillbyggnaden möjliggörs utvecklingen av nya upplevelser kopplade till mat och dryck vilket gynnar både vår hyresgäst och slottets alla besökare, säger Anders Magnusson.

Tillbyggnaden, som ritats av SFV:s slottsarkitekt Erik Wikerståhl, är medvetet enkelt hållen men med egen karaktär. Källaren har anpassats till den gamla grunden och materialen är som tidigare murverk och koppar. Till sin helhet är tillbyggnaden ett bra exempel på hur Statens fastighetsverk arbetar med utveckling och bevarande.

Komplex uppgift

Att bygga till ett slott med anor från 1100-talet är en komplex uppgift som innefattar många svåra beslut. Statens fastighetsverk och projektörerna har kontinuerligt diskuterat och prövat olika alternativ för att nå bästa tänkbara lösningar.

-          Att det är speciellt att bygga om och till ett slott har avspeglat sig i projektets alla delar. Här finns inga patentlösningar! Inför varje nytt moment har vi fört noggranna diskussioner inom projektet men också med Riksantikvarieämbetet och med Länsstyrelsen i Kalmar län. Men det är precis som det ska vara. Ingen har ju gjort det här på 120 år, säger Josefin Henriksson, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Kortfakta – om- och tillbyggnaden av Kalmar slott

I och med SFV:s om- och tillbyggnad får Kalmar slott ett kök som möjliggör att man kan ha en professionell restaurangverksamhet året runt.

Exteriören är av murverk och koppar medan interiörens murverk kombineras med patinerad mässing och ek, samtliga är material som redan finns på slottet.

I det nya köket ska det vara möjligt att laga mat till sammanlagt 260 gäster uppdelade på 120 gäster i Gästabudssalen och 140 gäster i Amiralitetskällaren. En annat fint tillskott är Kungsgemakstornet som i och med ombyggnaden görs om till ett chambre separée. Här kommer det att finnas plats för tio gäster som här kan ha vinprovning eller njuta av en middag i slutet sällskap.

För mer information kontakta:

Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef Statens fastighetsverk, 070 547 68 90,

anders.magnusson@sfv.se

Josefin Henriksson, projektledare Statens fastighetsverk, 072-211 76 75, josefin.henriksson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Mer information om Kalmar slott/Slottsrestaurangen: www.kalmarslott.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Citat

Att få möjlighet att bygga om och bygga till Kalmar slott är naturligtvis fantastiskt. Med ett nytt tillagningskök och nya serveringsmöjligheter får verksamheten helt nya möjligheter att möta sina besökare. Dels i form av utbud men också genom att förlänga säsongen. Resultatet är väldigt fint.
Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk
- I tillagningsköket kommer mat till gästabud, konferenser, bröllop och andra evenemang att lagas liksom slottsfikan och lunchen. Genom om- och tillbyggnaden möjliggörs utvecklingen av nya upplevelser kopplade till mat och dryck vilket gynnar både vår hyresgäst och slottets alla besökare.
Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk
- Att det är speciellt att bygga om och till ett slott har avspeglat sig i projektets alla delar. Här finns inga patentlösningar! Inför varje nytt moment har vi fört noggranna diskussioner inom projektet men också med Riksantikvarieämbetet och med Länsstyrelsen i Kalmar län. Men det är precis som det ska vara. Ingen har ju gjort det här på 120 år.
Josefin Henriksson, projektledare vid Statens fastighetsverk