Ombyggda Carolina Rediviva öppnar upp med nya mötesplatser och nya färger

Idag öppnar Sveriges äldsta forskningsbibliotek, Carolina Rediviva i Uppsala, sin huvudentré igen efter två år av renovering och ombyggnad då delar av huset har varit stängt. Syftet har varit att bättre anpassa biblioteket, som invigdes 1841, till dagens krav på arbets- och studiemiljö.

-  Nu är vi i mål med en lösning där vi har omdisponerat lokalerna för att tillgodose verksamhetens behov samtidigt som vi har tagit stor hänsyn till den gamla byggnadens unika karaktär. Tillgängligheten har ökat liksom möjligheterna att i ännu högre grad än tidigare använda den speciella och vackra byggnaden som plats för möten och samtal, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Ombyggnaden har framförallt gjorts i Carolinas entréplan och i entresolvåningen en trappa upp. Den tidigare dragiga entrén har fått en karusellsluss helt i glas. De nymålade väggarna i entréplanet lyser i kontrastrika färger, bland annat ljusgrönt och klargult, samtidigt som det nymålade vita taket och de gråa kalkstensdetaljerna skapar en harmonisk helhet.

Universitetets nya mötesplatser

Ett mål med ombyggnaden har varit att få mer utrymme för möten. Nu finns fler gruppstudieplatser och i höst öppnar en större kaféavdelning med servering. En trappa upp i entresolvåningen har studenterna fått nya mötesplatser och möjlighet att värma och äta sin mat. Totalt erbjuder kaféet och entresolvåningen cirka 200 nya platser.  

Utställningssalarna är nya och moderniserade, bland annat kommer Carolinas sannolikt mest kända bok, Silverbibeln, att finnas i en egen monter i de ombyggda lokalerna. Också konferensdelen är ny och anpassad för att förbättra Carolina som mötesplats inom universitetet.  

Ökad tillgänglighet

Ökad säkerhet har varit ett ledord för ombyggnaden liksom valet av material. Det märks på de varsamt renoverade ytorna i kolmårdsmarmor och på de fint renoverade snickerierna. Ett spektakulärt blickfång är de nya betongtrapporna mellan kaféplanet och entresolvåningen. Trapporna togs in i ett stycke och vägde åtta ton. Bakom de glaserade tegelväggarna i kaféet finns ljuddämpande skärmar. 

 - Kaféet är tänkt att fungera som ett stort grupprum där man ska kunna arbeta och prata tillsammans men samtidigt ha möjlighet att sitta själv och läsa. Våra förhoppningar är att vi tillgodosett studenternas önskemål och samtidigt ökat tillgängligheten för alla besökare, säger Bengt Skoglund, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk som tillsammans med Uppsala universitet svarat för ombyggnaden.

Sedan invigningen 1841 hade Carolina redan byggts ut tre gånger på grund av utrymmesbrist. Efter andra världskriget växte såväl antalet böcker och tidskrifter som forskare och studenter och det blev åter ont om utrymme. Därför fick arkitekt Peter Celsing Byggnadsstyrelsens uppdrag att skissa på en ny tillbyggnad vilket resulterade i de båda inglasade gårdsbyggnaderna med arbetsrum och läsesal som uppfördes 1963 till 1971.

Kanske man kan säga att cirkeln är sluten i och med att Peter Celsings son Johan Celsing är den arkitekt som varit ansvarig för den nya ombyggnaden där 1960-talet varsamt möter 2020-talet. Ett exempel på det syns i det nya kaféet där Peter Celsings råa betong har tagits fram och konstraterar mot de nya glaserade tegelväggarna i skarpa färger.

 - Ombyggnaden har anpassat Carolina för det moderna universitetets behov och skapat en naturlig mötesplats. Jag är övertygad om att ju mer digitala vi blir desto viktigare blir det fysiska mötet, säger Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.  

För mer information kontakta:    

Bengt Skoglund, fastighetsförvaltare Statens fastighetsverk, 010 478 78 02, bengt.skoglund@sfv.se

Maria Uggla, presskontakt Statens fastighetsverk, 010 478 72 47, maria.uggla@sfv.se

Sofia Ljungman, kommunikatör Uppsala universitet, 072 99 99 127, sofia.ljungman@ub.uu.se

Pressbilder: https://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Prenumerera

Citat

- Nu är vi i mål med en lösning där vi har omdisponerat lokalerna för att tillgodose verksamhetens behov samtidigt som vi har tagit stor hänsyn till den gamla byggnadens unika karaktär. Tillgängligheten har ökat liksom möjligheterna att i ännu högre grad än tidigare använda den speciella och vackra byggnaden som plats för möten och samtal.
Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
- Kaféet är tänkt att fungera som ett stort grupprum där man ska kunna arbeta och prata tillsammans men samtidigt ha möjlighet att sitta själv och läsa. Våra förhoppningar är att vi tillgodosett studenternas önskemål och samtidigt ökat tillgängligheten för alla besökare.
Bengt Skoglund, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
- Ombyggnaden har anpassat Carolina för det moderna universitetets behov och skapat en naturlig mötesplats. Jag är övertygad om att ju mer digitala vi blir desto viktigare blir det fysiska mötet.
Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek