Regeringsbeslut Kungliga Operan - Statens fastighetsverk ska undersöka hur dagens byggnad kan renoveras och byggas om

Statens fastighetsverk har fått regeringens uppdrag, att i samarbete med Kungliga Operan AB, ta fram ett förslag på hur det 115-åriga operahuset vid Gustav Adolfs Torg kan byggas om och renoveras. Förslaget ska redovisas i december 2014. Målet med renoveringen och ombyggnaden är att ge Stockholm och Sverige en modern opera- och balettscen i världsklass.

Redan 1782 lät Gustav III bygga den första Kungliga Operan på den plats där dagens operahus står. Byggnaden revs drygt hundra år senare och ersattes av arkitekten Axel Anderbergs pampiga operahus 1898. Idag är behoven av en genomgripande renovering och ombyggnad stor. Statens fastighetsverk välkomnar regeringens uppdrag.

-       Vi är glada och stolta att nu, tillsammans med Kungliga Operan, få påbörja arbetet med att ta fram ett förslag på en renovering och ombyggnad. Tillsammans ska vi titta på vad en ny, framtida operaverksamhet kan komma att kräva av den gamla byggnaden och dess omgivning. SFV:s expertkunnande handlar om att bevara unika kulturhistoriska värden samtidigt som vi utvecklar dem för att möta dagens moderna krav. Detta gör att vi står väl rustade inför denna komplexa och spännande uppgift, säger Lenka Medin, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Förslaget från Statens fastighetsverk, som ska lämnas in till regeringen den 15 december 2014, ska utgå från Operans behov av att utveckla den konstnärliga verksamheten och utöka tillgängligheten för publiken. Samtidigt ska hänsyn tas till byggnadens kulturhistoriska värden, dess arkitektoniska kvaliteter, dess skönhet och läge i Stockholm.

För mer information kontakta:

Lenka Medin, fastighetschef Statens fastighetsverk, 08 696 72 10, lenka.medin@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.cisionwire.se/statens-fastighetsverk

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Vi är glada och stolta att nu, tillsammans med Kungliga Operan, få påbörja arbetet med att ta fram ett förslag på en renovering och ombyggnad. Tillsammans ska vi titta på vad en ny, framtida operaverksamhet kan komma att kräva av den gamla byggnaden och dess omgivning. SFV:s expertkunnande handlar om att bevara unika kulturhistoriska värden samtidigt som vi utvecklar dem för att möta dagens moderna krav. Detta gör att vi står väl rustade inför denna komplexa och spännande uppgift.
Lenka Medin, fastighetschef vid Statens fastighetsverk