Sagerska huset färdigrenoverat

Under sju månader har Statens fastighetsverk (SFV) genomfört en renovering i Sagerska huset, Sveriges statsministers tjänstebostad och representationsvåning. Behovet av renovering, exteriört och interiört, var nödvändig då inga större underhållsåtgärder gjorts sedan 1995.

Exteriört har bland annat yttertaket och fönster setts över. Den tidigare kalkfärgen på fasaden har tagits bort och ersatts med linoljefärg. Därmed är fasaden återställd till det utseende Sagerska huset hade i början av 1900-talet. Interiört har Statens fastighetsverk gjort en översyn av värmesystem, renoverat badrum och kök samt anpassat hissar till ny EU-standard.

-          Sagerska huset har haft stora brister i klimatskalet. Vi har haft problem med kallras, varför en del fönster har bytts ut. Det 15 år gamla värmesystemet har förnyats. Dessa åtgärder ger tillsammans stora energibesparingar, säger Charlotta Andersson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Även belysning och elinstallationer har setts över och förbättrats under renoveringen liksom förvaringsmöjligheter. Tvättstugan har byggts om för att få bättre ytor för tvätt och klädvård.

Projektet har hållit sin tidsram och har en slutkostnad på 14.7 miljoner kr mot kalkylerade 15 miljoner kr.

Kortfakta Sagerska huset

Svenska staten förvärvade Sagerska huset 1989 för att inrätta en permanent tjänstebostad och representationsvåning åt Sveriges statsminister. 1993 fick Statens fastighetsverk i uppdrag att genomföra en restaurering och modernisering av huset. Målet var att bevara byggnadens kulturhistoriska värde samtidigt som de särskilt höga säkerhetskraven skulle tillgodoses. På våren 1995 stod Sagerska huset klart och Sveriges dåvarande statsminister kunde flytta in.

Sagerska huset är ett statligt byggnadsminne.

För mer information kontakta:

Charlotta Andersson, fastighetschef Statens fastighetsverk, 08 696 72 45, charlotta.andersson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

 

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media