Spaden i marken för Sveriges nya ubåtshall

Idag togs första spadtaget till Marinmuseums efterlängtade ubåtshall på Stumholmen i Karlskrona. Thomas Norell, generaldirektör vid Statens fastighetsverk och Robert Olsson, överintendent vid Statens maritima museer, satte gemensamt skopan i marken för att sätta igång bygget. En byggnation som sommaren 2014 ska ge Sverige en ny museiattraktion.

I december stod det klart att regeringen godkänt Statens fastighetsverks (SFV) finansieringsplan för en ny ubåtshall intill Marinmuseum i Karlskrona. Därmed kunde byggprocessen inledas på allvar. Idag togs första spadtaget.

-          Många har engagerat sig och arbetat hårt för en ny ubåtshall. Det känns därför tillfredställande att vi nu är igång. Ubåtshallen kommer att bli ett spännande och viktigt tillskott för Marinmuseum och Karlskrona, säger Thomas Norell, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

För SFV:s hyresgäst, Statens maritima museer, är glädjen stor idag.

-          Det är en härlig känsla att vi nu kommer igång med bygget av ubåtshallen och jag vill tacka alla som har bidragit till att vi har nått så här långt. Det betyder att Sverige får ett mycket spännande museum i världsklass, säger Robert Olsson, överintendent vid Statens maritima museer.

Två byggetapper

Byggproduktionen kommer att ske i två etapper där grundläggning och grundkonstruktion görs i den första. Därefter ska ubåten HMS Neptun levereras på plats, en utmaning då den väger över tusen ton. I etapp två ingår överbyggnad - ett yttre skal som så nära som möjligt ska följa ubåtens form – samt färdigställandet av byggnaden.

-          För att få den mycket tunga ubåten på plats behöver marken intill Marinmuseum förstärkas. En tillfällig transportväg kommer också att byggas. Därefter ska en 1 300 kvadratmeter stor betongplatta gjutas och ett stort antal pålar sättas i marken. Inledningsvis kommer det att väsnas en hel del, det är tyvärr omöjligt att undvika. Vi vågar dock lova att resultatet blir bra, säger Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

En arkitektonisk utmaning

Marinmuseum, som stod klart 1997, är en omtyckt byggnad, både av karlskronabor och av turister. För Statens fastighetsverk var det naturligt att ge arkitektuppdraget om en ny ubåtshall till HMXW arkitekter och Björn Malmström eftersom de varit med och ritat huvudbyggnaden.

-          Vår arkitektoniska utmaning har varit att tillfoga en så stor tillbyggnad till Marinmuseum, dessutom på en mycket trång tomt med närliggande byggnadsminnen. Lösningen fick bli en självständig form som för tankarna till modern fartygs- och smygteknik. Vår förhoppning är att tillbyggnaden ska uppfattas som ett skal snarare än en byggnad, säger Björn Malmström.

Arkitekterna har även tagit stor hänsyn till tillgänglighet, ubåtshallen ska vara besöksvänlig för alla. En annan viktig aspekt har varit att skapa ett bra flöde mellan Marinmuseum och ubåtshallen, det ska vara lätt att röra sig mellan de båda byggnaderna. Väl inne i hallen ska besökaren få en förnimmelse av att befinna sig i en av de torrdockor där ubåtarna en gång byggdes. Materialet som används är framförallt betong och stål.

Utanför hallen kommer en spegeldamm att anläggas vars syfte är att reflektera ett vattenskimmer i hallens tak.

För mer information kontakta:

Maria Lundkvist, projektledare Statens fastighetsverk, 08 696 72 16, maria.lundkvist@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Joakim Johansson, kommunikatör Marinmuseum, 0455 35 93 53, joakim.johansson@maritima.se

Pressbilder och mer information: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media