Statens fastighetsverk låter fler byggnadsmiljöer få egen slottsarkitekt - Gunhild Skoog Jägbeck vakar över Västerås slott

Västerås slott kan, som en av 35 kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Sverige, stoltsera med en egen slottsarkitekt. Gunhild Skoog Jägbeck är slottsarkitekt för Västerås slott - ”ett ansvarsfullt uppdrag för ett slott fullt av möjligheter”. Det är Statens fastighetsverk, förvaltare av Sveriges kanske mest välkända byggnader och miljöer, som handlat upp särskilda arkitekter för att vårda vårt gemensamma kulturarv.

Statens fastighetsverk förvaltar många av de byggnader och miljöer som räkas till vårt lands nationella kulturarv. Till dessa kulturhistoriskt värdefulla fastigheter - däribland Västerås slott - som kräver extra stor kunskap för att bevaras och utvecklas på ett riktigt sätt, har Statens fastighetsverk knutit till sig särskilda slottsarkitekter med stor erfarenhet och kunskap om historiska miljöer och dess vård.

-         Jag har ett ansvarsfullt uppdrag för ett slott fullt av möjligheter. Mitt uppdrag innebär att bistå förvaltaren Andreas Andersson med arkitektonisk kunskap i restaureringsfrågor, säger Gunhild Skoog Jägbeck. Att ha ett uppdrag över lång tid ger tillfälle till reflektion och möjlighet att arbeta fram bra underlag för beslut om hållbara åtgärder.

För närvarande är 35 slottsarkitekter kopplade till Statens fastighetsverk. Det är ingen heltidssyssla utan tanken är att dessa arkitekter, som konsulter, kontinuerligt ska hålla ett öga på hur husen mår – och finnas till hands då något måste göras. Slottsarkitekterna har kontrakt på sex år med möjlighet till tre års förlängning. De ska tillsammans med Statens fastighetsverks förvaltare se till byggnaden vårdas med kontinuitet och rätt kvalitet.

-         Vi ställer stora krav på våra slottsarkitekter. De måste ha ett väl utvecklat restaureringsideologiskt förhållningssätt, förmåga till gestaltningskvalitet i stort och smått, stor samarbetsförmåga och inte minst ett yrkeskunnigt nätverk, säger Ulrika Bergström, kulturarvschef vid Statens fastighetsverk.

En röd kub med grönt koppartak

Västerås slott har en karakteristisk röd kulör och är idag det enda av Vasaslotten som har denna kulör, en rekonstruktion av Vasatidens färgsättning. Fram till idag har putsen varit i gott skick, men nu börjar den uppvisa skador. En av utmaningarna för SFV:s slottsarkitekt ligger i att de putsreparationer som nu utförs ska var vackra och hållbara för lång tid framöver. En annan typ av utmaning ligger i att göra slottet mer synligt. Förutom att hitta nya hyresgäster till de lediga lokalerna på slottet, har ett fasadbelysningsprojekt påbörjats. I december kommer de första provbelysningarna att göras.

-         Jag tycker att Västerås slott är snyggt, ett stiligt byggnadsverk. En röd enkel putsad kub med grönt koppartak. Att få arbeta med en byggnad som har en så rik historia som Västerås slott, är en förmån.

För mer information kontakta:

Anders Bodin, kulturarvsspecialist Statens fastighetverk, 08 696 70 16, anders.bodin@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08-696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Gunhild Skoog Jägbeck, arkitekt Erseus Arkitekter, 070 332 33 45, gunhild.skoog-jagbeck@erseus.se

Pressbilder samt lista över samtliga slotts- och husarkitekter: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media