Statens fastighetsverk låter fler byggnadsmiljöer få egen slottsarkitekt - Håkan Langseth vakar över Uppsala slott

Uppsala slott är en av de kulturhistoriskt mest värdefulla miljöer i Sverige som kan stoltsera med en egen slottsarkitekt. Merparten av Sveriges närmare 300 statliga byggnadsminnen förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). För att säkerställa kvalitet och den arkitektoniska gestaltningen av de mest krävande fastigheterna har Statens fastighetsverk knutit till sig särskilda slottsarkitekter. För Uppsala slott är det Håkan Langseth som kan titulera sig slottsarkitekt.

Statens fastighetsverk förvaltar många av de byggnader och miljöer som räkas till vårt lands nationella kulturarv. Till dessa kulturhistoriskt värdefulla fastigheter - däribland Uppsala slott - som kräver extra stor kunskap för att bevaras och utvecklas på ett riktigt sätt, har Statens fastighetsverk knutit till sig särskilda slottsarkitekter med stor erfarenhet och kunskap om historiska miljöer och dess vård.

-          Slottsarkitektuppdraget är för mig både intressant och viktigt. Det gör att jag får kontinuitet i det arbete jag utför - i nära samarbete med SFV:s förvaltare Mathias von Schlieben - för att bevara och utveckla slottet. Den stora utmaningen för framtiden är att ge slottet en hållbar och långsiktig användning, säger Håkan Langseth.

35 slottsarkitekter runt om i Sverige

För närvarande är 35 slottsarkitekter kopplade till Statens fastighetsverk. Det är ingen heltidssyssla utan tanken är att dessa arkitekter, som konsulter, kontinuerligt ska hålla ett öga på hur husen mår – och finnas till hands då något måste göras. Slottsarkitekterna har kontrakt på sex år med möjlighet till tre års förlängning. De ska tillsammans med Statens fastighetsverks förvaltare se till byggnaden vårdas med kontinuitet och rätt kvalitet.

-         Vi ställer stora krav på våra slottsarkitekter. De måste ha ett väl utvecklat restaureringsideologiskt förhållningssätt, förmåga till gestaltningskvalitet i stort och smått, stor samarbetsförmåga och inte minst ett yrkeskunnigt nätverk, säger Ulrika Bergström, kulturarvschef vid Statens fastighetsverk.

Under senare delen av 1500-talet och under 1600-talet var det i Uppsala domkyrka som Sveriges kungar kröntes och på slottet ägde kröningsfestligheterna rum. För närvarande pågår arbetet med att vidareutveckla slottet och slottsområdet som besöksmål, bl a genom ett nytt besökscentrum.

-         Att förmedla Uppsalas och slottets långa och komplexa historia och få Uppsalaborna att känna stolthet över sitt slott, är för mig en meningsfull utmaning, säger Håkan Langseth.

För mer information kontakta:

Mathias von Schlieben, förvaltare Statens fastighetsverk, 018 56 48 15, mathias.von.schlieben@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Håkan Langseth, arkitekt White arkitekter AB, 070 593 55 11, hakan.langseth@white.se

Pressbilder samt lista över samtliga slotts- och husarkitekter: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera