Statens fastighetsverk låter fler byggnadsmiljöer få egen slottsarkitekt - Ingvar Blixt vakar över Karlsborgs fästning

Merparten av Sveriges närmare 300 statliga byggnadsminnen förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). För att säkerställa kvalitet och den arkitektoniska gestaltningen av de mest krävande fastigheterna har Statens fastighetsverk knutit till sig särskilda slottsarkitekter. För Karlsborgs fästning är det Ingvar Blixt som kan titulera sig slottsarkitekt – ett på många sätt fängslande uppdrag.

Statens fastighetsverk förvaltar flera av Sveriges mest välkända och värdefulla byggnader och miljöer. Det är fastigheter som räknas till vårt nationella kulturarv och som har mycket stora kulturhistoriska och samhällsekonomiska värden. För de mest krävande miljöerna har Statens fastighetsverk sedan länge utnyttjat möjligheten att utse en slottsarkitekt, detta för att långsiktigt säkerställa kvalitet och kontinuitet i vården och den arkitektoniska gestaltningen. En av dessa utvalda miljöer är Karlsborgs fästning, för vilken Ingvar Blixt är ansvarig arkitekt.

-          Jag ser mitt arbete som slottsarkitekt som ett stort förtroende och ett mycket hedervärt uppdrag. Att bevara det svenska kulturarvet är en oerhört spännande och utvecklande uppgift som arkitekt. Slottsarkitektuppdraget ställer krav på att förstå 1800-talets arbetsteknik och material. Tillsammans med SFV:s förvaltare Gunilla Bernspång, underhåller jag byggnader så att de, utan att förvanskas, kan nyttjas av dagens brukare och hyresgäster, säger Ingvar Blixt.

Karlsborgs fästning – en stad i miniatyr

Karlsborgs fästning började uppföras år 1819 men färdigställdes först i början av 1900-talet. Det var den största byggnationen som utfördes i Sverige under 1800-talet. Karlsborgs fästning byggdes som en stad i miniatyr. Innanför vallarna finns en mängd arkitektoniska stilar och byggnader med mycket speciell byggteknik; sjukhus, bostäder, bank, apotek, gjuthus, mässbyggnader, stallar, ridhus, bostäder och inte minst ett av Europas längsta byggnader – det 678 meter långa Slutvärnet.

-          Karlsborgs fästning är en helt magnifik anläggning. Jag började arbeta med olika projekt på fästningen 1986 men det är fortfarande lika spännande att komma in i byggnader eller rum jag inte sett tidigare. Karlsborgs fästning är oerhört stor och det finns alltid något nytt att fundera över, säger Ingvar Blixt.

Pågående projekt på Karlsborgs fästning är bland annat komplettering och lagning av Slutvärnets 150 år gamla kalkstensutsmyckningar, stenarbeten och trädföryngring. Under 2011 kommer Mellersta befälsbyggnaden att byggas om till bostäder.

35 slottsarkitekter runt om i Sverige

I dagsläget finns 35 slottsarkitekter knutna till SFV, alla upphandlade enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU.

-          Vi ställer stora krav på våra slottsarkitekter. De måste ha ett väl utvecklat restaureringsideologiskt förhållningssätt, förmåga till gestaltningskvalitet i stort och smått, stor samarbetsförmåga och inte minst ett yrkeskunnigt nätverk, säger Ulrika Bergström, kulturarvschef vid Statens fastighetsverk.

Under 2010 har fyra nya objekt fått en slottsarkitekt till sitt stöd; Lövsta bruk i Uppland, Gävle slott, Hovdala slott i Skåne och Göteborgs äldre fästningar som Skansarna Kronan och Lejonet samt Nya Älvsborgs fästning.

För mer information kontakta:

Gunilla Bernspång, förvaltare Statens fastighetsverk, 0505-45 13 74, gunilla.bernspang@sfv.se

Ingvar Blixt, Ritningen Arkitektbyrå AB, 070-631 89 24, ingvar@ritningen.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08-696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera