Statens fastighetsverk låter fler byggnadsmiljöer få egen slottsarkitekt - Ylva Sohlman vakar över Salsta slott

Salsta slott är en av de kulturhistoriskt mest värdefulla miljöer i Sverige som kan stoltsera med en egen slottsarkitekt. Merparten av Sveriges närmare 300 statliga byggnadsminnen förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). För att säkerställa kvalitet och den arkitektoniska gestaltningen av de mest krävande fastigheterna har Statens fastighetsverk knutit till sig särskilda slottsarkitekter. För Salsta slott är det Ylva Sohlman som kan titulera sig slottsarkitekt.

Statens fastighetsverk förvaltar många av de byggnader och miljöer som räkas till vårt lands nationella kulturarv. Till dessa kulturhistoriskt värdefulla fastigheter - däribland Salsta slott - som kräver extra stor kunskap för att bevaras och utvecklas på ett riktigt sätt, har Statens fastighetsverk knutit till sig särskilda slottsarkitekter med stor erfarenhet och kunskap om historiska miljöer och dess vård.

-          Salsta slott rymmer en mängd historiska lager. Det vittnar om olika tidsperioders byggnadssätt, personligheter, levnadsöden och förmedlar historia från hela Europa. Särskilt utmärkande för slottsarkitektuppdraget är att jag får följa och leda arbeten på anläggningen under en längre tidsperiod i nära samarbete med SFV:s förvaltare Michael Werner, säger Ylva Sohlman.

Barockanläggningen Salsta slott omfattar både slottet, ekonomibyggnader och slottspark. Vid omhändertagandet krävs noggranna överväganden av förhållningssätt till material och metoder, som både svarar mot det historiska arvet och är relevanta i vår tid.

35 slottsarkitekter runt om i Sverige

För närvarande är 35 slottsarkitekter kopplade till Statens fastighetsverk. Det är ingen heltidssyssla utan tanken är att dessa arkitekter, som konsulter, kontinuerligt ska hålla ett öga på hur husen mår – och finnas till hands då något måste göras. Slottsarkitekterna har kontrakt på sex år med möjlighet till tre års förlängning. De ska tillsammans med Statens fastighetsverks förvaltare se till byggnaden vårdas med kontinuitet och rätt kvalitet.

-         Vi ställer stora krav på våra slottsarkitekter. De måste ha ett väl utvecklat restaureringsideologiskt förhållningssätt, förmåga till gestaltningskvalitet i stort och smått, stor samarbetsförmåga och inte minst ett yrkeskunnigt nätverk, säger Ulrika Bergström, kulturarvschef vid Statens fastighetsverk.

På Salsta slott fortsätter Statens fastighetsverk undersökningarna av den för Europa unika Stofflädertapeten i Riddarsalen tillsammans med Ylva Sohlman. Planering för konservering och restaurering pågår för fullt. De ursprungliga lindalléerna som hamlades i vintras ska kompletteras och på borggården återplanteras lindar som togs bort på 1900-talet. Största utmaningen just nu är dock att utveckla verksamhet i och omkring Salsta slott. 

För mer information kontakta:

Anders Bodin, kulturarvsspecialist Statens fastighetsverk, 08 696 70 16, anders.bodin@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08-696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Ylva Sohlman, arkitekt Gyllenpalm & Sohlman Arkitekter AB, 0709 50 79 41, ys@gosark.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media