Statens fastighetsverk renoverar Halmstads slott - Tidstypiska ämbetsrum visar slottets historia

Två ämbetsrum återfår sin ursprungliga färg när Statens fastighetsverk (SFV) påbörjar en renovering av Halmstads slott. Nya kontorslokaler, bättre arbetsmiljö och tillgänglighet är målet när slottets kontorsdelar nu utökas och moderniseras.

Halmstads slott är en av Halmstads mest kända symbolbyggnader och utgör ett viktigt minnesmärke över regionens danska historia. Slottet är en av landets få renässansbyggnader från tiden under Kristian IV där stomme, planlösning och ursprungliga formelement till stor del är bevarade.

-         Slottet har fungerat som landshövdingbostad sedan 1700-talet. I samband med att Länsstyrelsen i Halland utökar sina lokaler behöver vi nu renovera och modernisera vissa delar, säger Ulrika Palmblad, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Vid sidan av att nya kontorsrum skapas kommer Statens fastighetsverk att förbättra arbetsmiljö, brandsäkerhet och tillgänglighet. Den totala energiförbrukningen ses också över.

Tidstypiska ämbetsrum

Slottets äldsta delar är från omkring sekelskiftet 1600, därefter har slottet byggts om och till i olika etapper. Slottets södra och östra flygel utmärks av de ombyggnader som gjordes i början av 1900-talet. För att visa hur slottet har använts genom tiderna, återskapar Statens fastighetsverk två rum, ett i vardera flygel.

-         Vi kommer att återställa ämbetsrummen till sitt ursprung. Detta gör vi genom att använda tidstypiska ytskikt, kulörer och målningstekniker som vi kombinerar med dagens teknik för att få ett modernt kontor, säger Ulrika Palmblad.

Traditionella material och metoder

Halmstads slott är ett statligt byggnadsminne och har särskilda skyddsföreskrifter. Arbetet utförs med antikvarisk kontroll och ändringar görs med tillstånd av Riksantikvarieämbetet. Vård- och underhållsarbetena utförs med traditionella material och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet bevaras.

-         Halmstads slott är en viktig del av vårt kulturarv. Att utveckla fastigheterna så att de fungerar utifrån krav på modern teknik och miljö, samtidigt som de unika kulturvärdena bevaras är en utmaning och det som gör vårt förvaltningsuppdrag speciellt, säger Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

På sikt kommer en del lokaler att frigöras i Halmstads slott. Till dessa hoppas Statens fastighetsverk hitta en hyresgäst som bedriver en utåtriktad och öppen verksamhet. Detta för att fler Halmstadbor och turister ska få en naturlig tillgång till slottet.

Renoveringsarbetet av Halmstads slott påbörjas nu och beräknas vara klart sommaren 2012.

För mer information kontakta:

Ulrika Palmblad, förvaltningsområdeschef Statens fastighetsverk, 031 13 74 81, ulrika.palmblad@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08-696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.sfv.se

 

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media