Statens fastighetsverk renoverar Harpsund

Med start hösten 2011 kommer Statens fastighetsverk (SFV) att renovera huvudbyggnaden på Harpsund, representations- och rekreationsbostaden för Sveriges statsminister. Harpsund, som testamenterades till staten på 1950-talet, består av ett antal byggnader samt av jord- och skogsbruk. Några av byggnaderna har idag ett stort underhållsbehov. Främst handlar det om stamrenovering av huvudbyggnaden, dess kök och badrum. Renoveringen beräknas att ta ett halvår och kosta 17 miljoner kr.

Harpsund, beläget strax utanför Flen i Södermanland, testamenterades 1952 till staten av Carl August Wicander. Ändamålet med donationen är att statsministern ska använda Harpsund både för egen del och för att kunna ta emot gäster. Harpsund används idag för representation, arbete, regeringskonferenser och rekreation.

-          Harpsund har fungerat som mötesplats för informella överläggningar mellan regeringen, näringslivet och organisationerna i Sverige i 60 år. Flera av världens stora ledare har också besökt Harpsund. De kommande renoveringarna är en förutsättning för att Harpsund, på det sätt donationen föreskriver, ska kunna användas även i framtiden, säger Charlotta Andersson, fastighetschef på Statens fastighetsverk.

Stambyte och underhållsbehov

Delar av byggnaderna på Harpsund har idag ett stort underhållsbehov. Med start i september påbörjar Statens fastighetsverk renoveringsarbetet.  

-          Renoveringen omfattar stammarna i den västra delen av huvudbyggnaden. De är från 1940-talet och riskerar att orsaka vattenskador om de går sönder. Badrummen i huvudbyggnaden är från 1960-talet och är därför slitna. Vi utökar också antal duschrum, säger Charlotta Andersson.

Modernisering och bättre kökslogistik

Köken på Harpsund behöver renoveras - förvaring, interiör och vitvaror kommer att ses över. Köken ska moderniseras och anpassas till god arbetsmiljö samt uppfylla gällande regler för hantering av livsmedel. Ombyggnaden görs också för att förbättra ventilationen, logistiken i köken samt för att underlätta arbetet i diskrum och kallskänk. Utöver detta kommer fuktskador i källaren att åtgärdas, matkällaren iordningsställas och en tvättstuga att byggas.

Just nu pågår projektering och upphandling av generalentreprenör. Byggnadsarbetena startar i september och beräknas pågå i ca sex månader.

För mer information kontakta:

Charlotta Andersson, fastighetschef Statens fastighetsverk, 08 696 72 45, charlotta.andersson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder och historik om Harpsund: www.sfv.se

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media