Statens fastighetsverk satsar på Ottenby kungsgård - Besökare ska lockas till kungens skafferi

Kulturlandskapet vid Ottenby kungsgård på södra Öland är en del av ett världsarv. Det är också en del av det nationella kulturarv som alla i Sverige äger gemensamt. Därför vill Statens fastighetsverk (SFV), förvaltare av Ottenby kungsgård, vidareutveckla Ottenby som besöksmål. Den 2 juni invigs ”Kungens skafferi”, en audiovisuell utställning som berättar Ottenbys historia. Samtidigt får Ottenby nya informationsskyltar som ska skapa mervärde till besökarens upplevelser på platsen.

Ottenby på södra Öland är kanske mest känt för sitt rika fågelliv. Mindre känd är förmodligen Ottenby kungsgård - den drygt tusen hektar stora jordbruksegendomen som fåglarna landar på. Här har bönderna använt marken på i stort sätt samma vis i flera tusen år vilket skapat höga natur- och kulturvärden.

-  Ottenby är en vacker plats med en intressant bakgrund, en historia vi gärna vill hjälpa till att berätta. Ottenby är sedan tidigare en öppen kungsgård med bl a galleri och silversmedja. Nu kompletterar vi besöksverksamheten med en historisk utställning - ”Kungens skafferi”, säger Pär Färdmo, fastighetschef på Statens fastighetsverk.

Tanken med den audiovisuella utställningen är att den ska fungera som en introduktion, att besökare ska lockas ut i naturen för att uppleva Ottenby och dess omgivningar. Till sin hjälp kommer de också att ha nya informationstavlor som berättar om sevärdheterna på kungsgårdens marker.

Modernt jordbruk med tusenårig historia

Ottenbys karga mark har alltid varit ett hinder för åkerbruk men lämpat sig desto bättre för boskapsskötsel. I flera tusen år har får, hästar och nötboskap hållit markerna öppna genom bete. Och historien går igen. Idag är Ottenby kungsgård Ölands största jordbruk. Gårdens arrendator har 460 mjölkkor, ca 1 000 får och 700 nötboskap som betar på markerna.

-  Det här är ett storskaligt jordbruk. Korna på gården producerar fyra miljoner liter mjölk som blir till ost i mejeriet i Kalmar. Förutom mjölkkorna håller de många nötkreaturen och fåren landskapet öppet, en förutsättning för att kulturlandskapet ska leva vidare, till glädje för ölänningar och turister från Sverige och världen. Genom vår utställning och informationssatsning hoppas vi att fler ska få upp ögonen för platsen och tydligare förstå vad de ser, säger Per Sandberg, förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Utställningen ”Kungens skafferi”, som visas i Magasinet på Ottenby Kungsgård, invigs i samband med årets konstrunda på Öland och vernissagen av Ottenby konst, torsdagen den 2 juni kl 13.00.

Fakta kungsgårdar

En kungsgård är ett jordbruk som ägs av kronan, eller det vi idag kallar svenska staten, och som ursprungligen producerade livsmedel till kungens och hovets försörjning. Några kungsgårdar har tillhört kronan sedan urminnes tider. Andra, som till exempel Ottenby kungsgård, kom till då Gustav Vasa konfiskerade klostrens och kyrkans gårdar i samband med reformationen.

Kungsgårdarna drevs som storjordbruk och avelsgårdar, ofta med flera underlydande gårdar och torp. Precis som på adelns stora gods hade kungsgårdarna en allsidig egen produktion av olika livsmedel. Från början reste kungen och hovet från gård till gård för att på ort och ställe äta upp det som gården producerat.

För mer information kontakta:

Per Sandberg, förvaltare Statens fastighetsverk, 070 377 17 00, per.sandberg@sfv.se

Jan Naumburg, projektledare Besöksmål, Statens fastighetsverk, 070 132 25 44, jan.naumburg@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder och mer information: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media