Svartsjö slott blir kontorshotell

Report this content

Statens fastighetsverk (SFV), förvaltare av Svartsjö slott, har länge arbetat för att hitta rätt hyresgäst till rokokoslottet på Färingsö. Målet har varit att hitta en hyresgäst med ekonomisk bärkraft och med en verksamhetsidé som innebär att slottet till del kan hållas öppet för allmänheten. SFV hittade rätt i Svartsjö Slottskontor som kommer att erbjuda kontorshotell, café samt konferenser och event för externa sällskap.

Svartsjö Slottskontor, med samma ägare som Kungsholmens Kontorshotell, kommer med start 1 april 2012 att driva kontorshotell på Svartsjö slott.

-          Vårt arbete för att hitta de mest lämpliga hyresgästerna, såväl ur ett besöksmålsperspektiv som ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv, har gett resultat. Vi är väldigt nöjda med att ha kommit till ett avslut gällande Svartsjö slott och välkomnar Svartsjö Slottskontor som hyresgäst, säger Johan Zetterberg, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Målgruppen för det nya kontorshotellet är i första hand en- eller fåmansföretag inom tjänstesektorn som kommer att erbjudas egna kontor alternativ plats i en gemensam planlösning. Utöver servicefunktioner som reception, städning och posthantering kommer Svartsjö Slottskontor även att tillhandahålla coachning inom affärskompetens.

Tillgängligheten fortsatt viktig

Vid sidan av förvaltningsuppdraget arbetar Statens fastighetsverk med att utveckla besöksmål på kulturhistoriskt intressanta platser runt om i Sverige. Svartsjö slott – rokokoslottet som utöver att ha fungerats som kungligt jaktslott även rymmer en historia som fängelse – hör definitivt hit. Därför var det, då SFV letade hyresgäst, viktigt att säkerställa att allmänheten även framöver ska ha tillgång till slottet.

-          Svartsjö slott är ett unikt besöksmål. Ändå är det inte särskilt känt varken bland stockholmare eller turister. Med Svartsjö Slottskontor kan vi erbjuda boende inom Ekerö kommun en attraktiv kontorsadress samtidigt som den övriga verksamheten förhoppningsvis ska locka till sig besökare som vill göra en utflykt, lyssna på en konsert eller lära mer om slottets spännande historia, säger Rolf Karlsson, förvaltningsområdeschef på Statens fastighetsverk.

Varsamt renoverad miljö

Det är en vacker och väl omhändertagen miljö som det nya kontorshotellet kommer att erbjuda. Mellan 1994-2003 genomförde Statens fastighetsverk en omfattande restaurering.

-          Under 2001 renoverade vi fasaderna. Slottet återfick då den kulör som Carl Hårleman valt på 1730-talet. Men även interiörarbetena har varit betydande. Bland annat har tolv av slottets rum fått nya, handgjorda och handmålade tapeter. Andra tillskott är de rekonstruerade fängelsecellerna i ett av slottets rum, en tillgänglighetsanpassad hiss och den rekonstruerade borggårdsmuren, säger Rolf Karlsson.

Fakta Svartsjö slott

Svartsjö slott uppfördes i mitten av 1700-talet som jaktslott åt kung Fredrik I och drottning Ulrika Eleonora. Arkitekt var Carl Hårleman. Slottet, som vid den här tiden enbart bestod av dagens mittparti, blev mönsterbildande för svensk herrgårdsarkitektur under senare delen av 1700-talet. Under 1770-talet förlängdes slottet med två flyglar ritade av arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz. Dessutom tillkom ett klocktorn.

Efter änkedrottning Lovisa Ulrikas död 1782 stod slottet orört i hundra år. 1891 omformades slottet till tvångsarbets- och alkoholistanstalt. Det fanns då 337 celler i slottet. Svartsjö slott fungerade som fängelse fram till 1966. Fängelsedirektörens bostad finns kvar i slottsparken liksom ett tjugotal personalbostäder i närheten.

För mer information kontakta:

Rolf Karlsson, förvaltningsområdeschef Statens fastighetsverk, 070 889 12 80, rolf.karlsson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Hans Ahnström, Svartsjö Slottskontor, 0708 66 99 44, hans@kungsholmenskontorshotell.se

Pressbilder: www.sfv.se

 

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media