Tillbyggnad av Marinmuseum i Karlskrona: Statens fastighetsverk vill bygga för Neptun

Idag 17 oktober lämnar Statens fastighetsverk in en hemställan till regeringen gällande tillbyggnad av en ubåtshall intill Marinmuseum i Karlskrona. Detta för att rymma ubåten HMS Neptun som hade en central roll vid den Sovjetiska u-båten U-137:s grundstötning i Gåsefjärden. För att göra detta möjligt är en tillbyggnad av nuvarande museum nödvändig. Statens fastighetsverk (SFV), förvaltare av Marinmuseum och tillika byggherre, beräknar att uppförandet av den nya byggnaden kommer att kosta 100 miljoner kronor.

Planeringen för en tillbyggnad av Marinmuseum i Karlskrona har pågått i många år. Projektet är färdigprojekterat i november, ny detaljplan och bygglov är klara.

-          Att vi nu lämnar in en hemställan till regeringen, det vill säga ber om ett uppdrag att få genomföra en tillbyggnad, är naturligtvis ett viktigt steg. Det här är något både vi och vår hyresgäst Statens maritima museer arbetat för under en lång tid. Om vi får beslut kring årsskiftet räknar vi med att börja bygga under tidig vår nästa år, säger Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Projektet omfattar tillbyggnad av ubåtshall, viss ombyggnad av det befintliga Marinmuseet samt en del markåtgärder.

Asymmetrisk design

Byggnaden får en asymmetrisk design som både ska passa in i den befintliga miljön men också anknyta till slutskedet av Kalla kriget då den så kallade smygtekniken introducerades. Tillbyggnaden ska utöver ubåten HMS Neptun även inrymma den mindre ubåten HMS Hajen, svenska Marinens första u-båt, idag placerad utomhus.

-          Byggnaden har utformats av HMXW arkitekter, där ansvarig arkitekt Björn Malmström, är en av de arkitekter som ritade Marinmuseum i början av 1990-talet. Det finns därför en naturlig linje mellan den nuvarande och den nya byggnaden, samtidigt som tillskottet med sin asymmetri är spännande, säger Maria Lundkvist, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Tillbyggnaden, som utgörs huvudsakligen av publika lokaler, har en area om ca 1 600 kvm medan ombyggnaden av Marinmuseum omfattar ca 430 kvm. Vid sidan av en ny entré till ubåtshallen handlar det bl a om omdisponering av butiksytor.

Två etapper

Byggproduktionen kommer att ske i två etapper där grundläggning och grundkonstruktion görs i första etappen. Därefter ska ubåten levereras på plats. Etapp två innebär överbyggnad och färdigställande av byggnaden. Om allt går som planerat kommer Statens fastighetsverk att kunna lämna över den nya ubåtshallen i början av 2014.

För mer information kontakta:

Harald Pleijel, fastighetschef Statens fastighetsverk, 031 15 22 94, harald.pleijel@sfv.se

Maria Lundkvist, projektledare Statens fastighetsverk, 08 696 72 16, maria.lundkvist@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

 

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media