Transplantation av gräs och örtturf ska rädda högarna i Gamla Uppsala

Varje år besöker många turister fornminnet Gamla Uppsala för att ta del av platsens spännande historia. För att komma upp till högarna promenerar man på stigar som i dagsläget är så slitna att fornminnet riskeras att skadas. För att råda bot på detta inleder Statens fastighetsverk (SFV) nu en renovering som innebär att gräs och örtturf ska flyttas till Tingshögen. Onsdagen den 7 oktober bjuder vi in till pressträff för att på plats berätta mer om projektet. Varmt välkommen!

År av fottramp upp och nerför Tingshögen har gjort att djupa stigar har bildats i sluttningarna. Skadorna är omfattande och behöver omgående tas om hand.

-       Först måste marken förberedas och förstärkas för att sedan fyllas på med grus och sand. Därefter transplanterar vi gräs och så kallad örtturf från en annan del av Gamla Uppsala. Med den här metoden blir beläggningen snarlik den ursprungliga, säger Simon Erlandsson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Avsikten är att transplantera stigarna med befintligt gräs och örtturf från en perifer del av området. För att projektet ska lyckas är det viktigt att det gräs och de örter som flyttas har likartad flora och trivs på samma växtplats. Trots att man tar hänsyn till detta tar det tid för växterna att rota sig.

-       Som vanligt måste man ha tålamod då det kommer till växter. Vi räknar med att det kommer att ta ca 1-2 år innan stigarna har etablerats med växtlighet. För att gräs och örter ska få chans att växa i lugn och ro kommer vi under renoveringstiden att stänga av kullen med ett lågt trästaket, säger Rein Matson, specialist trädgård och park vid Statens fastighetsverk.

Arbetet utförs av Uppsala universitet, institutionen för Arkeologi och antik historia med rådgivning av Sveriges lantbruksuniversitet samt arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommun. Statens fastighetsverk finns med för att övervaka arbetet.

Vill du veta mer om projektet? Varmt välkommen på pressträff!

Onsdagen den 7 oktober är du välkommen att besöka arbetsplatsen vid Tingshögen.

Tid: onsdagen den 7 oktober, kl 09.30

Plats: Vi samlas vid museet i Gamla Uppsala

Träffa: John Ljungkvist, arkeolog vid Uppsala universitet; Karin Hallgren, biolog vid Sveriges lantbruksuniversitet och Simon Erlandsson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk.

OSA: Vänligen meddela ditt deltagande till Simon Erlandsson, Statens fastighetsverk, 010 478 78 34, senast tisdagen den 6 oktober.

För mer information kontakta:

Simon Erlandsson, teknisk förvaltare Statens fastighetsverk, 010 478 78 34, simon.erlandsson@sfv.se

Rein Matson, specialist landskap och park Statens fastighetsverk, 010 478 70 92, rein.matson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Först måste marken förberedas och förstärkas för att sedan fyllas på med grus och sand. Därefter transplanterar vi gräs och så kallad örtturf från en annan del av Gamla Uppsala. Med den här metoden blir beläggningen snarlik den ursprungliga.
Simon Erlandsson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk
- Som vanligt måste man ha tålamod då det kommer till växter. Vi räknar med att det kommer att ta ca 1-2 år innan stigarna har etablerats med växtlighet. För att gräs och örter ska få chans att växa i lugn och ro kommer vi under renoveringstiden att stänga av kullen med ett lågt trästaket.
Rein Matson, specialist trädgård och park vid Statens fastighetsverk