Unik fönsterrenovering på Sparres palats

På Riddarholmen i Stockholm pågår just nu en unik renovering. Det är Statens fastighetsverk (SFV) som varsamt renoverar fönstren på Sparreska palatset och Kammarrättens hus. Mer än 250 fönster med sammantaget 2 000 fönsterbågar tas isär för att repareras, målas och sedan sättas samman igen. Flera av fönsterbågarna är original från 1630-talet då palatset uppfördes för riksrådet Peder Eriksson Sparre.

Sparreska palatset och Kammarrättens hus strax väster om Riddarholmskyrkan genomgår sedan 2009 en omfattande renovering som kommer att förbättra byggnadernas klimat, tillgänglighet och miljö. Den nu pågående fönsterrenoveringen är den mest omfattande som gjorts i Sverige sedan renoveringen av fönstren på Stockholms slott på 1990-talet.

Munblåsta glas

Varje fönster är unikt. Då en fönsterbåge tas ner från sin plats märks den noggrant för att säkerställa att den hamnar på rätt plats. Glasrutorna tejpas och markeras så att de ska kunna återmonteras i bågarna precis som de suttit.

-          Många fönster har munblåsta glas som ofta kan vara upp till 350 år gamla. De är vi naturligtvis oerhört rädda om, säger fastighetschef Charlotta Andersson vid Statens fastighetsverk. Om ett glas har en spricka ser vi om vi inte kan kapa det och återanvända det i en mindre båge.

Tätvuxet och kådrikt virke

Då glasrutorna tagits ur tas bågen isär och skrapas trären. Om det finns rötskadade delar lagas de genom att nytt virke fälls in i den skadade bågen. Virket som används kommer från Tärendö norr om Luleå och är tätvuxet och kådrikt. Det är av samma typ av virke som användes förr och som gjort att vi än idag har många fönsterbågar som är original i huset – lika gamla som Vasaskeppet.

Då bågen är lagad grundas den med mager linoljefärg. Beslagen monteras och rostskyddas med blymönja. Därpå sätts glasrutorna tillbaka och kittas med traditionellt linoljekitt varpå fönsterbågen slutstryks med oljefärg. Om glaset är trasigt så ersätts det med ett speciellt kulturglas som är mer levande än vanligt fönsterglas.

-          Att arbeta hantverksmässigt med traditionella metoder och naturmaterial är kostsamt och tidsödande, men det ger ett bestående värde. Under renoveringen har vi även funnit spår av husets originalfärg både på fasaden och på fönsterbågarna. Sparreska palatset ska därför få tillbaka den ljusa fasadfärg som det hade från början och fönstersnickerierna ska målas i en mörkt grön kulör, säger Cecilia Brännvall, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Då renoveringen är klar i höst kommer Högsta förvaltningsrätten, som tidigare hette Regeringsrätten, att flytta in i palatset och det intilliggande Kammarrättens hus.

För mer information kontakta:

Lisbeth Söderhäll, projektledare Statens fastighetsverk, 070 334 70 55, lisbeth.soderhall@sfv.se

Mia Fernlund, kommunikatör Statens fastighetsverk, 08 696 73 58, mia.fernlund@sfv.se

Pressbilder: www.sfv.se

 

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera