Välkommen på pressvisning - På tisdag får Lundagård 17 nya parklindar

Sedan 2008 har Statens fastighetsverk (SFV) utfört trädförnyelse i Egentliga Lundagård. Hela alléer och enstaka träd byts ut då många av träden på grund av ålder, sjukdomar och betongförstärkningar utgjort en fara för förbipasserande. På tisdag anländer 17 parklindar som ska planteras i Västra tvärallén samt i Östra tvärallén, östra alléerna och södra trädraden. Pressen är välkommen att närvara för att höra mer om detta arbete, om de arkeologiska fynd som gjorts samt se planteringen påbörjas.  

Utgångspunkten för det arbete som Statens fastighetsverk genomför är att Egentliga Lundagård ska behålla sin kulturhistoria och sin arkitektoniska form.

-       Vi tar alltid stor historisk hänsyn och vår utgångspunkt är att bevara så mycket som möjligt samtidigt som vi måste se till att parken är fortsatt säker att vara i. Vid våra nyplanteringar utgår vi från Hårlemans plan för parken. Gångarna blir i grus och mellan alléerna sår vi gräs. Under våren kommer vi också att placera ut fler parkbänkar för ökad trivsel, säger Annika Rydén, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Tretton nya parklindar till Västra tvärallén

Tisdagen den 14 april anländer sjutton parklindar av typ Öveds kloster till Lundagård. Tretton ska planteras i Västra tvärallén. Träden, som kommer från en plantskola utanför Halmstad, är tre till fyra meter höga och har ett stamomfång om ca 25 cm.

-       Att vi återplanterar dessa lindar här är helt enligt plan. Däremot har vi tvingats tänka om när det gäller de hästkastanjer som skulle planterats i Filosofgången. Anledningen är att hästkastanjer i Skåne och stora delar av Europa drabbats av flera allvarliga sjukdomar. Just nu ansöker vi därför hos Riksantikvarieämbetet om att få ersätta hästkastanj med tulpanträd, säger Lena Löfgren Uppsäll, parkspecialist vid Statens fastighetsverk.

Arkeologisk hänsyn

I samband med varje etapp av trädförnyelsen i Lundagård utförs arkeologisk kontroll och undersökning. Detta för att inte skada eventuella lämningar inom området från Lunds mer än tusenåriga historia. Under arbetets första etapper hittades murrester och lämningar från den gamla biskopsgården, Hårlemans park samt de ursprungliga trädens växtbäddar. Även under den pågående etappen har spännande fynd gjorts som berättar om det forna Lundagård.

-       Den här gången har våra arkeologer hittat en vällagd kullerstensbeläggning. Den ligger under nuvarande Filosofgången. Från början hade vi tänkt att lägga elförsörjning här, men nu väljer vi en annan sträcka för att låta de gamla stenarna ligga kvar under våra nya grusgångar, säger Annika Rydén.

Vill du närvara vid återplanteringen? Välkommen på pressvisning!

Tisdagen den 14 april, kl 10.30, bjuder vi in till pressträff i Lundagård. Kom och var med då de nya lindarna börjar planteras, träffa SFV:s experter samt en arkeolog från Kulturen för att höra mer om trädvården och de arkeologiska fynd som gjorts.

Träffa: Från Statens fastighetsverk; Maria Nordh, fastighetschef, Annika Rydén, teknisk förvaltare och Lena Löfgren Uppsäll, parkspecialist. Från Kulturen; Mattias Karlsson, arkeolog.

Var: Egentliga Lundagård, Västra tvärallén

När: tisdagen den 14 april, kl 10.30

För mer information kontakta:

Annika Rydén, teknisk förvaltare Statens fastighetsverk, 010 478 75 47, annika.ryden@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Kortfakta trädförnyelsen

Den bakomliggande orsaken till trädförnyelsen i Egentliga Lundagård är att många av de ursprungliga och gamla träden har blivit dåliga och sjuka på grund av ålder, skador och svampangrepp. Även den komprimerade marken de växer i innebär stora påfrestningar på träden.

Trädförnyelsen är uppdelad i sju etapper. De två första genomfördes 2008-2009. Då ersatte Statens fastighetsverk sjuka almar och askar med avenbokar i Processionsgången och före detta Askallén. 2014 påbörjades den första etappen av de fem återstående, ett arbete som beräknas pågå fram till och med hösten 2015.

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Citat

- Vi tar alltid stor historisk hänsyn och vår utgångspunkt är att bevara så mycket som möjligt samtidigt som vi måste se till att parken är fortsatt säker att vara i. Vid våra nyplanteringar utgår vi från Hårlemans plan för parken. Gångarna blir i grus och mellan alléerna sår vi gräs. Under våren kommer vi också att placera ut fler parkbänkar för ökad trivsel.
Annika Rydén, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk
- Att vi återplanterar dessa lindar här är helt enligt plan. Däremot har vi tvingats tänka om när det gäller de hästkastanjer som skulle planterats i Filosofgången. Anledningen är att hästkastanjer i Skåne och stora delar av Europa drabbats av flera allvarliga sjukdomar. Just nu ansöker vi därför hos Riksantikvarieämbetet om att få ersätta hästkastanj med tulpanträd.
Lena Löfgren Uppsäll, parkspecialist vid Statens fastighetsverk
- Den här gången har våra arkeologer hittat en vällagd kullerstensbeläggning. Den ligger under nuvarande Filosofgången. Från början hade vi tänkt att lägga elförsörjning här, men nu väljer vi en annan sträcka för att låta de gamla stenarna ligga kvar under våra nya grusgångar.
Annika Rydén, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk