2017 års kulturstipendier från Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur delades ut till västsvenska kulturpersonligheter

De sex stipendiaterna, som vardera fick ett stipendium på 300 000 kronor var konstnärerna Karin Karinson, Per Kesselmar, Tilda Lovell, dramatikern, regissören och skådespelaren Rikard Bergqvist, sångerskan och musikern Anna von Hausswolff samt musikern Lars Danielsson.


Från vänster: Tilda Lovell, Karin Karinson, Lars Danielsson, Per Kesselmar, Rikard Bergqvist,
Anna von Hausswolff, Madeleine Olsson Eriksson - Fotograf: Magnus Gotander

Det var feststämning när gästerna samlades för Stenastiftelsens årliga stipendieutdelning i Stenhammarsalen på Göteborgs konserthus. Under kvällen framförde sångerskan och musikern Anna von Hausswolff ett eget stycke Untitled på synt, effekter och sång. En videoremix visades med valda delar av Trollflöjten, My Fair Lady, Hair och andra föreställningar av dramatikern, regissören och skådespelarens Rikard Bergqvists uppsättningar på GöteborgsOperan. Musikern Lars Danielsson improviserade över Both Sides Now av Joni Mitchell på kontrabas och spelade sedan sin egen komposition Extensions på cello. Även de tre konstnärerna Karin Karinson, Per Kesselmar och Tilda Lovell presenterades och erhöll sina stipendier på scenen av stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson. Fakta och resultat relaterat till Vetenskapsfestivalen visades, ett arrangemang som Stenastiftelsen stöttat under lång tid och dit stöd kommer att ges även under kommande år. Slutligen redogjordes för de aktiviteter som stiftelsens bidrag till den populära utställningen om Tove Jansson på Göteborgs konstmuseum resulterat i.

”Vi vill främja ett levande och dynamiskt kultur- och samhällsliv i Västsverige. Därför är vi mycket stolta och glada att ännu ett år kunna stödja lovande konstnärer, musiker och kulturutövare i regionen med våra utbildningsstipendier. Vi hoppas stipendierna blir till stor nytta och glädje,” säger Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande.

Utställning
Årets utställning på Göteborgs konstmuseum med konstnärerna Karin Karinson, Per Kesselmar och Tilda Lovell invigdes av Madeleine Olsson Eriksson vid vernissagen lördagen 2 december. Utställningen pågår till och med 28 januari 2018.


2017 års kulturstipendier från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur


RIKARD BERGQVIST, dramatiker, regissör och skådespelare. Född 1956 i Spånga Stockholm och bor i Stockholm. Mångsidig, nyfiken, lyhörd och noggrann. Oavsett om det rör sig om opera-, musikal- eller musikteaterföreställningar präglas regissören Rikard Bergqvists uppsättningar alltid av en stark konstnärlig vision. I sina olika roller som regissör, dramatiker, manusförfattare, översättare och skådespelare kombinerar han en skarp blick för form och sammanhang med en sällsynt känsla för tonfall och timing. Rikard har tilldelats stipendiet för sina uppsättningar det senaste decenniet och sitt arbete som regissör inom musikal och opera, vilka givit Göteborgsoperan några av husets mest rosade och publikt framgångsrika uppsättningar skapade av en svensk regissör.
Kontakt: +46 708 52 11 53, rikardberq@hotmail.com

LARS DANIELSSON, musiker. Född 1958 i Smålandsstenar, bor i Mölnlycke och Köpenhamn. Kontrabasisten, cellisten och kompositören Lars Danielsson har en brokig bakgrund som musiker. Han är en av jazzvärldens mest uppburna instrumentalister, men har alltid haft öppna kanaler till helt andra musikaliska uttryck, alltifrån samtida popmusik till den klassiska musikens klangspråk. Lars har tilldelats stipendiet för sin levande konstnärliga gärning och för att han med total närvaro och en unik kommunikationsförmåga skapar musikaliska ögonblick som träffar lyssnaren rätt i hjärtat.
Kontakt: +45 52 39 07 73, larsdbass@gmail.com  

ANNA VON HAUSSWOLFF, sångerska, låtskrivare och musiker. Född 1986 i Göteborg och bor i Göteborg. Anna har skapat ett alldeles eget musikaliskt universum. Här har piporgeln, i kombination med hennes ljusa, viga röst, fått en allt viktigare roll. Klangerna vandrar från mörka skuggdjup till vibrerande ljusskimmer. Uttrycket rör sig fritt och obegränsat mellan tyngd och lätthet, mellan det drömskt svävande och det teatraliskt storslagna. Anna har tilldelats stipendiet för att hon i detta spänningsfält mellan samtidskonstens och popmusikens olika uttryck utvecklat ett unikt konstnärskap som rönt stora internationella framgångar.

KARIN KARINSON, konstnär. Född 1970 i Göteborg och bor i Göteborg. Keramiska beståndsdelar och material i alla stadier, former och substanser är konstnären Karin Karinsons främsta arbetsstoff. Men också ready mades. Både naturens egna och de människoskapade i form av fabrikstillverkade prydnadsföremål och porslinsfiguriner. I överdådiga, inte sällan drastiska skulpturarbeten smälter hon samman igenkännbara fragment till drömlikt förvridna formationer med stelnade floder av blank glasyr. Karin har tilldelats stipendiet för sin ostoppbara skaparvilja och för sin förnyelse av den keramiska skulpturen.
Kontakt: +46 703 68 30 38, karin@karinson.com

PER KESSELMAR, konstnär. Född 1960 i Stockholm och bor i Stockholm. Med tunna, tunna lager av valsad, genomsiktlig färg får konstnären Per Kesselmar de vita och gråa ytorna att vibrera och förändras genom ett underliggande, oscillerande ljus som bara långsamt avger sin strålning. Per har tilldelats stipendiet för ett konstnärskap som öppnar nya rum och som med kompromisslös lätthet förenar vardag och mystik.
Kontakt: +46 702 66 77 15, per@kesselmar.se  

TILDA LOVELL, konstnär. Född 1972 i Mölndal och bor i Stockholm och på landet i Östergötland. Tilda Lovells konstnärliga universum befolkas av gåtfullt undanglidande hybridväsen, inte sällan med en vagt hotfull laddning. Ur metamorfoserna mellan natur, djur och människa föds varelser som tycks tillhöra många världar samtidigt. Ett fantasins rum öppnar sig, drömlikt och lockande i sin oförutsägbarhet. Tilda har tilldelats stipendiet för sina sensuella och fantasieggande iscensättningar av ett undermedvetet landskap.
Kontakt: +46 739 52 02 82, tildalovell@gmail.com
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Foton: www.stenastiftelsen.se + http://news.cision.com/se/sten-a-olssons-stiftelse-for-forskning-och-kultur 

Årsboken 2017 finns nu tillgänglig – en bok om några av stiftelsens donationer och porträtt av de sex mottagarna av årets kulturstipendier. Här finns även de fullständiga motiveringarna.

Ladda ner Årsboken som pdf via hemsidan: http://www.stenastiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/12/SAO_Arsbok_Spreads_lowres_2017.11.15.pdf , 

bläddra online här: https://issuu.com/markustigerton/docs/sao_inlaga_2017.10.26_c654835f4748d9?e=4060853/56026772 

eller på mobilen http://www.stenastiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/12/SAO_Arsbok_Pages_2017.11.15.pdf  

Årsboken finns också att köpa i anslutning till utställningen på Göteborgs konstmuseum.

För ytterligare information v.v. kontakta:

Birgitta Plyhm
PR
Mobil : +46 707 77 12 90
Mail : birgitta@plyhm.se

Carl-Eric Hagentoft                
Verkställande ledamot
Mobil: +46 730 34 63 52
Mail : carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.com

Annika Stjernberg
Mobil: +46 705 57 05 14
Mail : annika.stjernberg@stena.com


Rikard BergqvistLars DanielssonAnna von HausswolffKarin KarinsonPer KesselmarTilda Lovell                      

Fotograf: Magnus Gotander

Om stiftelsen

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund.

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har under året delat ut flera större donationer till såväl vetenskaplig forskning som kulturell verksamhet. Årets största donation har lämnats till Sahlgrenska akademin för etablering av ett nytt center för ryggmärgsskador och satsningen omfattar såväl forskning som utbildningar för patienter, anhöriga och personal i syfte att ge de drabbade ökad frihet i livet. Stiftelsen har även lämnat ett stort bidrag för uppbyggnad av ett labb på Chalmers – Stena Industry Innovation Laboratory - för industriell digitalisering, något som innebär toppmöjligheter för svensk industri att pröva framtidens digitaliserade produktion. Även ensemblen Göteborg Baroque har fått en större donation, som kommer att användas för inköp av ett unikt musikinstrument, ett s k claviorganum och genomförande av tre nya produktioner. Flera nya stipendier har inrättats bl a för Chalmersstudenter att delta i UC Berkeley sommarprogram, till studenter som kommer från länder utanför EU för studier vid Högskolan för Scen och Musik, samt stipendier till studenter vid Handelshögskolan för praktik vid Svenska Handelskammaren och studier i San Francisco. Slutligen har en specialbyggd båt donerats till Rehabcenter Treklöverhemmet, vilket innebär att de boende får möjlighet att komma ut på havet.

Från och med år 1996, då stiftelsen grundades har hittills t o m år 2017 beslut fattats om utdelning av ca 395 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt ett hundratrettiotal utbildningsstipendier inom kulturområdet, samt 240 masterstipendier som resebidrag. www.stenastiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

De sex stipendiaterna, som vardera fick ett stipendium på 300 000 kronor var konstnärerna Karin Karinson, Per Kesselmar, Tilda Lovell, dramatikern, regissören och skådespelaren Rikard Bergqvist, sångerskan och musikern Anna von Hausswolff samt musikern Lars Danielsson.
Twittra det här

Citat

Vi vill främja ett levande och dynamiskt kultur- och samhällsliv i Västsverige. Därför är vi mycket stolta och glada att ännu ett år kunna stödja lovande konstnärer, musiker och kulturutövare i regionen med våra utbildningsstipendier. Vi hoppas stipendierna blir till stor nytta och glädje
Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande