Dela

Citat

Beethoven har som ingen annan påverkat inte bara den europeiska konstmusiken, utan musiken som konstform. För många tonsättare och musiker är han ännu 250 år efter sin födelse både en stor inspiratör och en sträng domare. Årets Point Music Festival är en upptäcktsresa där Beethoven sätts i relief mot utforskande samtida tonsättare som Bent Sørensen, Hans Abrahamsen, Lera Auerbach, Richard Ayres och Andrea Tarrodi - musikupplevelser för öppna sinnen. Vi vill också uttrycka vår tacksamhet till Stenastiftelsens generösa bidrag som gör det möjligt för oss att arrangera den här fantastiska musikfestivalen till glädje för alla besökare
Sten Cranner, vd och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker.
Med början förra året kommer Point Music Festival att vara ett återkommande evenemang under en treårsperiod med final under jubileumsåret 2021. Stenastiftelsen satsar på högkvalitativa projekt av olika slag, bland annat inom musik och konst. Därför stödjer vi med glädje den här festivalen där olika konstarter blandas till nya upplevelser och där konstnärlig höjd är en gemensam nämnare,
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, som med en donation på 6 miljoner kronor bidrar till genomförandet av Point Music Festival.
Resestipendierna bidrar till att underlätta för studenter att förlägga delar av sina studier utomlands, en fördel eftersom all forskning gynnas av att ställas i ett internationellt perspektiv. Utländska universitet, lärosäten och innovationsmiljöer över hela världen utgör resmål, vilket även innebär möjlighet till positiva kontakter för lärosätena här hemma. Stipendiaterna berättar också om personlig utveckling och etablering av viktiga personliga nätverk
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
De resestipendier som studenterna tilldelats är ett viktigt och konkret exempel på internationalisering av högre utbildning. Studenterna bidrar på ett avgörande sätt till att skapa och inhämta ny kunskap och till att sprida den över nationella och kulturella gränser. Vi behöver mer av den sortens kreativitet, nyfikenhet och öppenhet som stipendiaterna är så lysande exempel på, nu sammanlagt ca 320 stycken efter åtta år
Erland Hjelmquist, ledamot i stiftelsens donationsråd.
Vi är glada över Stenastiftelsens fortsatta stöd. Vi delar övertygelsen om att en likvärdig skola är en prioriterad angelägenhet för hela samhället. Berättarministeriet är en riktad insats till områden där behovet är som störst. Det fortsatta partnerskapet med Stenastiftelsen ger oss möjlighet att vara en del av det långsiktiga stöd som skolan och lärarna behöver och förtjänar
Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets generalsekreterare.
Skolsegregationen har förödande konsekvenser för både samhället och enskilda individer och Göteborg är inget undantag. Berättarministeriet fyller en viktig funktion i staden. Målsättningen att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna språket och att ge barn och unga tillgång till en engagerad och närvarande vuxen annan än lärare eller förälder är jätteviktigt
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.
Det är alltid lika glädjande att stödja dessa framgångsrika kulturutövare med våra utbildningsstipendier och det är med stor spänning vi följer alla de nu 149 kulturstipendiaternas fortsatta utveckling. Stiftelsens uttalade ambition är att stödet ska göra skillnad och dessutom är målsättningen att bidra till att Västsveriges kulturliv fortsätter att utvecklas och blomstra
Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande.
Nya former för lärande, kunskapsförmedling och innovationer fortsätter att vara något av en röd tråd i Stenastiftelsens satsningar. I juni invigdes Ryggmärgsskadecentrum, som beviljats 34 miljoner kronor under en uppbyggnadsperiod på fem år. Högskolan för scen och musiks Artist in Residence-program är ytterligare exempel på Stenastiftelsens pedagogiska satsningar, där tre utövande skådespelare och musiker deltar vid studenternas utbildningar som gästande pedagoger. Den största investeringen under året är dock stödet om totalt 50 miljoner kronor till uppbyggandet av Universeums visualiseringslabb. Som pedagogisk plattform har projektet stora möjligheter att stärka och utveckla intresset för vetenskap och teknik, inte minst bland barn och unga. Nu i början av december delar vi som vanligt ut kulturstipendier till framstående kulturutövare inom olika konstformer. Det är fantastiskt roligt att under årens lopp ha kunnat stödja så många talangfulla personer i vår region. Sedan stiftelsens start för snart tjugofem år sedan har 149 stipendier delats ut.
Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande.
Med de här anslagen kommer Fryshuset i Malmö att snabbt nå många fler unga i destruktiva miljöer. Vi har redan relationer till dessa unga, och nu kan vi också ge dem konkret vägledning från avsaknad av hopp till ett liv av möjligheter
Johan Oljeqvist, vd Fryshuset i Malmö.
Fryshuset är en ideell organisation som arbetar för att barn och unga ska få hopp och framtidstro. Idag är tyvärr kriminalitet ett stort problem i Sverige. Varje ungdom som väljer en annan väg är en vinst för hela samhället. Vi inom Stenastiftelsen vill på det här sättet stödja Fryshusets verksamhet och bidra till att unga gör positiva val i livet
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi ser att unga har en alldeles fantastisk och unik möjlighet att påverka sitt eget liv och samhället i en positiv riktning, men att de inte alltid fått verktygen eller insikten att de faktiskt har den möjligheten. Förebildarnas viktigaste uppgift är att motivera, ge mod och verktyg så att unga individer vill, kan och vågar ta ansvar och agera. Att Stenastiftelsen väljer att satsa på oss är ett viktigt bevis på att det finns fler som vill vara med och ge unga denna möjlighet
Julia Hult, verksamhetsledare och grundare för Förebildarna.
Förebildarna bedriver en verksamhet som ligger nära Stenastiftelsens grundvärderingar, så det är med glädje och stolthet vi fortsätter att stötta organisationen. Bilden av samhället som träder fram i media, fokuserar ofta på problemen, riskerna och de negativa aspekterna. Ibland upplever ungdomarna att de inte utgör en del av samhället, utan att det som uppfattas som samhället är ”någon annan”. Förebildarna hjälper unga att faktiskt förändra och göra en riktig skillnad
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Stenastiftelsen.
Nya former för lärande, kunskapsförmedling och innovationer fortsätter att vara något av en röd tråd i Stenastiftelsens satsningar. I juni invigdes Ryggmärgsskadecentrum, som beviljats 34 miljoner kronor under en uppbyggnadsperiod på fem år. Högskolan för scen och musiks Artist in Residence-program är ytterligare exempel på Stenastiftelsens pedagogiska satsningar, där tre utövande skådespelare och musiker deltar vid studenternas utbildningar som gästande pedagoger. Den största investeringen under året är dock stödet om totalt 50 miljoner kronor till uppbyggandet av Universeums visualiseringslabb. Som pedagogisk plattform har projektet stora möjligheter att stärka och utveckla intresset för vetenskap och teknik, inte minst bland barn och unga. Nu i början av december delar vi som vanligt ut kulturstipendier till framstående kulturutövare inom olika konstformer. Det är fantastiskt roligt att under årens lopp ha kunnat stödja så många talangfulla personer i vår region. Sedan stiftelsens start för snart tjugofem år sedan har 149 stipendier delats ut.
MADELEINE OLSSON ERIKSSON, Stiftelsens ordförande
Alla ska ha rätt till ett självständigt liv i sitt eget hem. Det finns ett stort utbildningsbehov och mycket att göra. De många timmarna, ibland hela dygn med assistans kan användas till mycket mer än bara omvårdnad, de kan användas till mer inspiration. Kunskap är nyckeln och det kommer Ryggmärgsskadecentrum att verka för. Vi är mycket tacksamma och glada över att kunna etablera det här centret
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Vår uppgift är att utveckla och sprida kunskap om ryggmärgsskador till personer som har ett personligt eller professionellt intresse av ryggmärgsskador. Vi försöker dra vårt strå till stacken att bidra till en bättre livssituation för personer med ryggmärgsskador
Gunilla Åhrén som är projektledare för Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.
Vi ville samla utvalda spjutspetsprojekt, och skapa nya, med ett gemensamt underliggande tema: viktiga livsöden, mänskliga berättelser och röster som borde få höras. Jag är verkligen nöjd med vad vi lyckats åstadkomma. Jag tror vi skapat ett innehåll som på ett eller annat sätt kommer att påverka festivalbesökarnas liv.
Symfonikernas vd och konstnärlige chef Sten Cranner
Vi är särskilt stolta över att få välkomna karismatiska violinisten Patricia Kopatchinskaja som årets festivalartist i Bartóks postuma violinkonsert och som sångberättare i Schönbergs banbrytande Pierrot Lunaire. Tyska Ensemble Recherche uruppför Karin Rhenqvists Blodhov med Lena Willemark och den kanadensiska multimediaföreställningen Life Reflected speglar fyra helt olika livsöden som ingen människa förblir oberörd inför. Och att på onsdag eftermiddag få presentera ett helt nytt verk av Anna Thorvaldsdóttir, tillsammans med Icelandic Dance Company, och sedan avsluta med en klubbkväll under ledning av Gabriel Prokofiev, internationell DJ, är precis vad Point Music Festival handlar om. Vi vill också uttrycka vår tacksamhet för Stenastiftelsens generösa bidrag som gör det möjligt för oss att arrangera den här fantastiska musikfestivalen till glädje för alla besökare.
Symfonikernas vd och konstnärlige chef Sten Cranner
Med bakgrund av nämnda omständigheter avser vi nu att stödja ett antal större forskningsprojekt med inriktning mot barn och ungdomar, något som sedan länge ligger inom ramen för stiftelsens fokusområden och som vi prioriterar högt. Vi ser fram emot att ta del av ansökningarna och att de studier som väljs ut leder till många goda resultat och verkligen göra skillnad för många
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Stenastiftelsen.
Vi är mycket glada att kunna bidra till utvecklingen av det världsunika publika visualiseringslaboratoriet på Universeum. Vi stödjer betydelsen av livslångt lärande och uppskattar möjligheten till utforskning och förståelse av världen genom naturvetenskap och teknik, som kommer att erbjudas här. Det kommer också vara mycket spännande att få ta del av den specifika pedagogik, som professor Ynnerman har utvecklat. Vi hoppas med den här satsningen kunna bidra till både allmän folkbildning och ökad forskning inom såväl visualiseringsteknik som didaktik
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi lever i en tid då den tekniska utvecklingen går snabbt samtidigt som den digitala omställningen går långsamt. Den breda samverkan som ligger till grund för det publika visualiseringslabbet gör att kompetens kraftsamlas och omställningen drivs på. Tillsammans kommer vi accelerera lärandet hos såväl barn och vuxna som elever och lärare. Det är nödvändigt för att möta behoven inom utbildningssystemet och näringslivet, men också för att motverka det digitala utanförskapet. Stödet från Stenastiftelsen är avgörande för att förverkliga visualiseringslabbet, som kommer att spela en viktig roll för en hållbar samhällsutveckling
Carina Halvord, VD på Universeum
Vi har under många år stöttat Vetenskapsfestivalens viktiga arbete och är glada att även i år kunna bidra. Årets invigning på temat Den svindlande tanken förmedlad av bland annat Cédric Villani var verkligen en upplevelse utöver det vanliga. Fantasi och kreativitet hade dessutom fått extra stort utrymme under invigningen och det tillförde en ny dimension. Vi önskar arrangörerna lycka till även med det fortsatta omfattande programmet
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Det kändes inspirerande och lyxigt att få dela denna kväll med några av vår tids stora tänkare och en härlig blandning av människor som fyllde Draken till sista plats. Vi är oerhört glada att Stenastiftelsen tror på oss och att vi tack vare dem kommer kunna bjuda på fler fantastiska invigningar
Jennie Turner verksamhetsansvarig på Göteborg & Co för Internationella Vetenskapsfestivalen
Vi är oerhört glada att Stenastiftelsen tror på Vetenskapsfestivalen både som en plats för innehåll av yppersta internationella kvalitet, men också vår strävan att vara en viktig demokratisk mötesplats. Vi har fått en fantastisk möjlighet att arrangera unika invigningar i världsklass som är öppna för alla, något som är unikt i dessa sammanhang internationellt sett
Jennie Turner, verksamhetsansvarig på Göteborg & Co för Vetenskapsfestivalen
Efter förra årets succé känns det extra roligt att fortsätta bidra till Vetenskapsfestivalen och deras fantastiska arbete med att förmedla och presentera vetenskap på ett spännande sätt för många människor. Vi ser fram emot invigningen i april, liksom kommande års invigningar och hoppas att så många som möjligt får chans att ta del av detta
Madeleine Olsson Eriksson, Styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
All forskning gynnas av att ställas i ett internationellt perspektiv och vi är glada över att kunna ge studenterna möjlighet att förlägga delar av sina studier utomlands. De kommer också hem med värdefulla nya kunskaper och ett utökat internationellt nätverk. Många vittnar dessutom om hur de utvecklats på ett personligt plan. Vi är tacksamma för alla historier vi får ta del av och önskar dem all lycka med sina fortsatta studier och yrkeskarriärer
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Efter sju år och närmare 300 resestipendier är vi fortfarande lika imponerade över de många ansökningar vi får ta del av varje år. Det finns en stor bredd i både metod och frågeställningar och det ger oss en inblick i hur dagens unga ambitiösa studenter tänker. Deras insatser är viktiga och vi värdesätter deras öppenhet, tillgänglighet och viljan att dela med sig av sina kunskaper
professor Erland Hjelmquist, ledamot i stiftelsens donationsråd
Vi är glada över att kunna erbjuda den här typen av stipendier, både detta till San Francisco och ytterligare ett annat som gäller praktik vid Svenska Handelskammaren i London. Det finns många begåvade och driftiga studenter och vi hoppas att de som får möjlighet att åka kommer ha stor nytta av sina internationella erfarenheter
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Det är alltid lika roligt att stödja dessa begåvade kulturutövare från regionen med våra utbildningsstipendier och det är med stor glädje vi följer alla de 130 kulturstipendiaternas fortsatta framgångar och karriärer. Målsättningen med dessa stipendier är också att vi vill bidra till att Västsveriges kultur- och samhällsliv fortsätter att utvecklas och blomstra
Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande
Vårt uppdrag handlar om att serva så många som möjligt i nätverket på ett bra sätt, att inspirera och ta fram ett bra utbud av aktiviteter. Vi får ett brett internationellt kontaktnät och det är bra att överlag ha ett intresse av all slags företagande. Jag har också haft stor nytta av min utbildning och med min nationalekonomiska inriktning är det extra intressant med diskussioner kring Brexit och valutaväxlingar
André Viktorsson
Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda unga och kreativa affärsbegåvningar denna möjlighet. Svenska Handelskammaren gör ett bra arbete med att engagera såväl svenska som internationella företag med verksamhet i Storbritannien. Vi hoppas att praktikperioden blir givande och kan ge stipendiaterna en god erfarenhet inför deras framtida karriärer
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Med initiativet Point Music Festival får Göteborg en festival på hög internationell nivå inom det konstmusikaliska området. Detta har vi tagit fasta på och vill genom vårt bidrag till Göteborgs Symfoniker bidra till visionen om en festival där olika konstarter interagerar och såväl fantasi som berättande får en stor plats
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Vi vill uttrycka vår tacksamhet för Stenastiftelsens generösa bidrag, som gör det möjligt för oss att arrangera den här fantastiska musikfestivalen där vi kan samla utvalda spjutspetsprojekt, och skapa nya, med ett gemensamt underliggande tema: viktiga livsöden, mänskliga berättelser och röster som borde få höras
Sten Cranner, VD och konstnärlig ledare för Göteborgs Symfoniker.
Ross Daly är en stark inspirationskälla för musiker runt om i världen och han ger våra studenter existentiella perspektiv på hur de kan tänka som musiker och konstnärer
säger Jonas Simonson, programansvarig för världsmusikutbildningarna
Vi är glada att kunna bidra till att studenterna har fått möjlighet att träffa och inspireras av den världskände musikern Ross Daly. Förhoppningsvis innebär det också att Högskolan för scen och musik stärks som en attraktiv och internationellt erkänd utbildningsinstitution
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Det här året har vi bl a valt att stötta flera projekt med inriktning mot barn och ungdom, t ex organisationen Förebildarna, som samlar ett stort antal drivna och engagerade ungdomar för utbildning i entreprenörskap. Vidare föreningen Maskrosbarn i Göteborg, som stöttar barn till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Under senvåren möjliggjorde vi den spektakulära invigningen av Vetenskapsfestivalen då forskaren Max Tegmark vid MIT (Massachusetts Institute of Technology) deltog som ett interaktivt, direktsänt hologram på scen. Stöd har också lämnats till kommande Nobel Week Dialogue 2021 – en endagskonferens som är en del av nobelveckans program. Under året har SII-Lab (Stena Industry Innovation Laboratory), laboratoriet för industriell digitalisering invigts på Lindholmen och ett Ryggmärgsskadecentrum i samarbete med Sahl- grenska akademin börjar ta form. Nu i december delar vi som vanligt ut kulturstipendier till framstående kulturutövare inom respektive konstformer. Det är fantastiskt roligt att under årens lopp ha kunnat stödja alla talangfulla stipendiater. Sedan stiftelsens start för drygt tjugo år sedan har 130 stipendier delats ut. Vi hoppas att dessa kommer till god nytta och bidrar till fortsatt utveckling och personliga framsteg.
Madeleine Olsson Eriksson, Stiftelsens ordförande
Allt fler företag flyttar hem tillverkning till Sverige och Stena Industry Innovation Lab gör nu det steget ännu lättare att ta. Satsningen går helt i linje med vad regeringen vill åstadkomma för att stärka förutsättningarna för svensk industri att utveckla, tillverka och konkurrera på världsmarknaden med bas i Sverige
närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Digitaliseringen förändrar industrin snabbt, men jobben kommer inte att försvinna. I centrum finns fortfarande människor – med alla förväntningar vi har på moderna arbetsplatser
professor Johan Stahre, ansvarig för Chalmers nya satsning på industriell digitalisering
Framtidens digitaliserade arbetsplats har mycket gemensamt med den digitala spelvärlden
docent Åsa Fasth-Berglund
Sveriges industri står inför mycket stora produktionsutmaningar. Vi tror att många kan bli inspirerade i den här miljön och därigenom bidra till den digitala transformation som behöver ske
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande för Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Vi har ett nära samarbete med svensk industri och här öppnas stora möjligheter både för forskning, innovation och utbildning. En viktig pusselbit för att Chalmers fortsatt ska vara en internationellt ledande miljö inom produktionsområdet. Nu kan vi bidra ännu kraftigare till att öka hastigheten i den svenska industrins digitalisering
Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers
Det är roligt att kunna bidra med det här spännande tillskottet till studenternas övriga utbildning. Vi hoppas att det också ytterligare stärker Högskolan för scen och musik som en attraktiv och internationellt erkänd utbildningsinstitution
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Att få David Dencik som återkommande gästlärare betyder mycket för skådespelarstudenterna på Högskolan för scen och musik. Utbildningarna har en uttalad profil i filmskådespeleri, och vi har länge försökt få till ett samarbete med Dencik
Catharina Bergil, enhetschef för Scenkonstutbildningarna vid HSM
Med resestipendier bidrar stiftelsen till att underlätta för studenter att förlägga delar av sina studier utomlands, en fördel eftersom all forskning gynnas av att ställas i ett internationellt perspektiv. Resmålen har varit utländska universitet, lärosäten och innovationsmiljöer över hela världn och vi har fått många bevis på goda reusultat och personlig nytta för de enskilda studenterna. Dessutom har många värdefulla kontakter tagits som även gynnar lärosäterna på hemmaplan
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi vill främja ett levande och dynamiskt kultur- och samhällsliv i Västsverige. Därför är vi mycket stolta och glada att ännu ett år kunna stödja lovande konstnärer, musiker och kulturutövare i regionen med våra utbildningsstipendier. Vi hoppas stipendierna blir till stor nytta och glädje
Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har under året delat ut flera större donationer till såväl vetenskaplig forskning som kulturell verksamhet. Årets största donation har lämnats till Sahlgrenska akademin för etablering av ett nytt center för ryggmärgsskador och satsningen omfattar såväl forskning som utbildningar för patienter, anhöriga och personal i syfte att ge de drabbade ökad frihet i livet. Stiftelsen har även lämnat ett stort bidrag för uppbyggnad av ett labb på Chalmers – Stena Industry Innovation Laboratory - för industriell digitalisering, något som innebär toppmöjligheter för svensk industri att pröva framtidens digitaliserade produktion. Även ensemblen Göteborg Baroque har fått en större donation, som kommer att användas för inköp av ett unikt musikinstrument, ett s k claviorganum och genomförande av tre nya produktioner. Flera nya stipendier har inrättats bl a för Chalmersstudenter att delta i UC Berkeley sommarprogram, till studenter som kommer från länder utanför EU för studier vid Högskolan för Scen och Musik, samt stipendier till studenter vid Handelshögskolan för praktik vid Svenska Handelskammaren och studier i San Francisco. Slutligen har en specialbyggd båt donerats till Rehabcenter Treklöverhemmet, vilket innebär att de boende får möjlighet att komma ut på havet. Från att stiftelsen bildades för drygt tjugo år sedan har hittills ca 110 kulturstipendier delats ut. Detta görs även i år till några talangfulla personer verksamma inom disciplinerna konst, musik och drama. Vi hoppas att stipendiet kommer till god nytta och bidrar till fortsatt utveckling och personliga framsteg
Madeleine Olsson Eriksson, Stiftelsens ordförande
Det gläder mig att Stenastiftelsen vill göra en så stor satsning på det viktiga produktionsområdet. Området är prioriterat på Chalmers. Vi har ett nära samarbete med svensk industri när det gäller digitalisering och här öppnas stora möjligheter både för forskning, innovation och utbildning
Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson.
Vi tror att den här satsningen är en bra möjlighet att bidra till industrins och samhällets digitala transformation. Svensk industri står inför mycket stora produktionsutmaningar, speciellt här i Västsverige
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande för Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi kan erbjuda en öppen mötesplats för industrin, samhället och akademin. Både stora och små företag får möjlighet att pröva nya produktionsidéer, men även hitta nya affärsmodeller och innovationsmöjligheter. Vi räknar med att labbet i sig kommer att öka hastigheten i den svenska industrins digitalisering
professor Johan Stahre, ansvarig för produktionssystem på Chalmers
I labbet kommer vi att bedriva avancerad forskning, men också visa samarbetande robotar, 5G och VR för studenter, ungdomar och allmänheten. Framtidens digitaliserade arbetsplats har mycket gemensamt med den digitala spelvärlden
Åsa Fast-Berglund, ansvarig för utvecklingen av SII-Lab
Det handlar om att höja baskompetensen, att skapa en slags certifiering för att kunna hjälpa människor med ryggmärgsskadepåverkan och andningspåverkan. I dag är det väldigt varierande vad folk kan, och om man saknar kunskap om personerna man ska hjälpa så blir det väldigt dålig vård
Katharina Stibrant Sunnerhagen
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp