Bris fyller 50 år och Stenastiftelsen bidrar till stärkt västsvensk närvaro

Report this content

I höst fyller Bris 50 år. Tyvärr behövs organisationen i hög grad även idag, trots stora samhällsförändringar som bättre lagstiftning och ökad kunskap. Stenastiftelsen stöttar verksamheter som gagnar barns livsmöjligheter och donerade 2020 tre miljoner kronor till Bris. Pengarna används bland annat för att stärka den lokala verksamheten i Västsverige.


Stöd till forskning och verksamheter som gagnar barns och ungas livsmöjligheter är ett av Stenastiftelsens fokusområden vilket bidrog till att man förra våren donerade tre miljoner kronor till Bris. Anslaget från Stenastiftelsen används bland annat till att bygga upp en fysisk mötesplats för att lyfta och sprida barnrättsfrågor i Göteborg, en barnrättshub. Men också för att förstärka möjligheten till stödsamtal dygnet runt med kvalificerade personer.

”Vi har officiell öppning av vår barnrättshub i Göteborg den 17 november. Då uppmärksammar vi också att vi fyller 50 år genom att belysa Bris historia och berätta om människors långvariga engagemang för att skydda barn och stärka deras röster. Samtidigt ska vi påminna om att väldigt många barn fortfarande lever med våld och prata om hur vi gör våld pratbart för alla”, berättar Cecilia Willman-Esteén, tillförordnad enhetschef för Bris regionenhet.


Barnrättshubbar verkar för ökad information
Bris barnrättshubbar finns på flera orter och genomför kompetenshöjande insatser som föreläsningar, utbildningar och rådgivning inom barnrätt. Regionalt arbetar Bris också med nätverksträffar. Ett exempel från senare tid är en träff för näringslivet i Västsverige som handlade om vad barnkonventionslagen innebär för näringslivet.


Mer digitalt arbete under pandemin
Pandemin har inneburit mer digitalt arbete, även för Bris.
”Vi har bland annat utvecklat digitala skolföreläsningar. Genom dem träffar vi barn digitalt och pratar om barnkonventionen och om Bris. Där är våra volontärer viktiga som föreläsare”, säger Cecilia Willman-Esteén.

”Bris arbete är ovärderligt och viktigt, inte minst nu efter den långa tiden med pandemin som ytterligare har förvärrat situationen för många av de mest utsatta barnen. Vi är glada att kunna bidra till både ökad kunskapsspridning, som är långsiktigt, och till större bemanning av stödlinjen som hjälper i nutid”, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.


Bakgrundsinfo om Bris
Bris startade som en reaktion på ett uppmärksammat fall gällande en treårig flicka som misshandlades till döds av sin styvpappa. Trots att barnaga sedan mycket länge är förbjudet, att FNs barnkonvention är lag i Sverige och att kunskapen om vuxnas våld mot barn och dess konsekvenser har vuxit, är barns utsatthet fortsatt stor. Våld, övergrepp och kränkningar är bland de vanligaste ämnena när barn söker stöd hos Bris. Och problemen finns främst i hemmet.


Till och med år 2020 har Stenastiftelsen delat ut totalt drygt 540 miljoner kronor i form av stöd till olika projekt, stipendier till 155 kulturstipendiater, samt resebidrag till 280 masterstipendiater. 2021 firar Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur 25-årsjubileum. Donationen till Bris är en satsningarna som görs under jubileumsåret. För mer information om jubileumsåret, se www.stenastiftelsen.se/jubileum

För mer information, vänligen kontakta:
Birgitta Plyhm

PR, Stenastiftelsen
+46 707 77 12 90
birgitta@plyhm.se

Maria-Pia Cabero
Ansvarig opinion och media Bris
+46 701 01 61 00
maria.pia.cabero@bris.se 


Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur firar 25-årsjubileum 2021. Stenastiftelsen grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Från och med år 1996, då Stenastiftelsen grundades, har t o m år 2020 beslut fattats om utdelning av drygt 540 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt 155 stipendiater inom kulturområdet, samt 320 masterstipendier som resebidrag.
www.stenastiftelsen.se


Om Bris, Barnens rätt i samhället
Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. Läs mer på www.bris.se

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

I höst fyller Bris 50 år. Tyvärr behövs organisationen i hög grad även idag, trots stora samhällsförändringar som bättre lagstiftning och ökad kunskap. Stenastiftelsen stöttar verksamheter som gagnar barns livsmöjligheter och donerade 2020 tre miljoner kronor till Bris. Pengarna används bland annat för att stärka den lokala verksamheten i Västsverige.
Twittra det här

Citat

Vi har officiell öppning av vår barnrättshub i Göteborg den 17 november. Då uppmärksammar vi också att vi fyller 50 år genom att belysa Bris historia och berätta om människors långvariga engagemang för att skydda barn och stärka deras röster. Samtidigt ska vi påminna om att väldigt många barn fortfarande lever med våld och prata om hur vi gör våld pratbart för alla.
berättar Cecilia Willman-Esteén, tillförordnad enhetschef för Bris regionenhet.
Vi har bland annat utvecklat digitala skolföreläsningar. Genom dem träffar vi barn digitalt och pratar om barnkonventionen och om Bris. Där är våra volontärer viktiga som föreläsare.
säger Cecilia Willman-Esteén.
Bris arbete är ovärderligt och viktigt, inte minst nu efter den långa tiden med pandemin som ytterligare har förvärrat situationen för många av de mest utsatta barnen. Vi är glada att kunna bidra till både ökad kunskapsspridning, som är långsiktigt, och till större bemanning av stödlinjen som hjälper i nutid.
, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.