Lovskola för fler lågstadieelever i nordöstra Göteborg tack vare 3,5 miljoner kronor från Stenastiftelsen

Report this content

Med syftet att förbättra läsförmågan och stödja elevernas kunskaper i det svenska språket arrangeras i år lovskola under sex sommarveckor för ca 150 elever i årskurs F-3 på sjutton skolor i nordöstra Göteborg. Dessutom arrangeras simskola. Tack vare 3,5 miljoner kronor i stöd från Stenastiftelsen kan nu betydligt fler elever än tidigare delta.

Skollovens inverkan på lärandet diskuterades i forskningen redan på 1920-talet. Loven medför en tillbakagång i kompetens och kunskap, särskilt för elever med svag socioekonomisk bakgrund. Eleverna som erbjuds lovskola i nordöstra Göteborg växer upp i miljöer där svenska är ett minoritetsspråk och för många av dem är skolan den enda plats där de möter och använder det svenska språket.Stenastiftelsens anslag medför att lovskolans omfattning kunnat växa. I år arrangeras den på sjutton skolor i nordöstra Göteborg. Undervisningen ges av 32 anställda lärarstudenter som går sista året på lärarprogrammet F-3. De planerar undervisningen tillsammans med elevernas ordinarie klasslärare. Elevernas utveckling följs upp genom att deras läshastighet och ordförståelse mäts före och efter lovskolan.

Bra med lovskola för yngre
Vanligtvis erbjuds lovskola till högstadieelever, men i Hammarkullen i Göteborg har man sedan 2018 arrangerat lovskola för lågstadieelever. Rektor Linnea Lindqvist, som initierade verksamheten, menar att det är en billig och effektiv insats som ökar elevernas möjligheter till en framgångsrik skoltid och fullständiga betyg i årskurs nio.”Lovskola på lågstadiet är en viktig förebyggande insats för att förhindra skolmisslyckande. På lovskolan får elever hålla igång sitt språk och de blir bättre läsare”, kommenterar Linnéa Lindquist, biträdande rektor Hammarkullsskolan F-3 och Nytorpsskolan årskurs 4-6, samt ansvarig för Lovskolan.

I utredningen En mer likvärdig skola, som lämnades till utbildningsministern våren 2020, beskrivs arbetet på Hammarkullsskolan som ett gott exempel, både framgångsrikt och kostnadssnålt. Utredaren Björn Åstrand menar att lovskolor för de yngre kan bidra till att säkra basfärdigheter och att elever i den åldern är mycket mer positiva till att vara i skolan på loven än vad högstadieelever oftast är – en fördel som bör nyttjas av fler.”Att tillsammans med all fantastisk personal på lovskolan få erbjuda denna möjlighet till en kompensatorisk språkstärkande gärning till elever i behov av det är otroligt. Och vilken skillnad det kommer att göra för elevernas framtida skolgång och livsmöjligheter”, kommenterar Felix Larsvik, operativt ansvarig och samordnare för lovskolan.
På bilden tillsammans med Janie och Felicia som båda undervisar på lovskolan.

Kombineras med simskola
Lovskolan i nordöstra Göteborg pågår också under sport-, påsk- och höstlov. Under sommarlovet kombineras lovskolan med simskola och elever i årskurs tre får tio lektioner i Hammarbadet. I år drivs den av tre simlärare. Två assistenter bistår, bland annat genom att hjälpa eleverna i omklädningsrummen. Förutom att ge vattenvana och livsviktig kunskap förbereder simskolan eleverna inför kraven på simkunnighet som ställs på mellanstadiet.”För barn i socioekonomiskt svaga miljöer är skolans kompensatoriska uppdrag särskilt angeläget. Läskunnighet och kunskaper i svenska är avgörande för barns framtida möjligheter. Lov- och simskolan är väldigt betydelsefulla och därför väljer vi att bidra till verksamheten”, säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.”Lovskolan har varit en unik och oförglömlig upplevelse. Möjligheten att få testa på sitt framtida yrke och det som vi lär oss på utbildningen är få förunnat. Jag personligen tycker att det är något alla lärarstudenter ska ägna sina somrar åt för att få utveckla sin lärarroll och bli mer självsäker. Det finns inte ord som kan beskriva den tacksamhet jag känner för lovskolan”, säger Felicia, lärare på lovskolan.

Fakta Sommar- och Simskola
Sommarlovsskolan pågår på sjutton skolar i nordöstra Göteborg vecka 26–31 kl 09.00-14.00 och innebär att eleverna får undervisning i läsning, skrivning och grundläggande matematik. Kl 12.00-13.00 serveras lunch som skolan står för. För de elever som anmälts till simskola fortsätter dagen med simskola i Hammarbadet.

Stenastiftelsen stöttade även förra årets Lov- och Simskola, men utökade i år anslaget till att omfatta betydligt fler elever.

Bildtexter:

  1. Läraren Sara undervisar en grupp elever med hjälp av en SmartBoard
  2. Läraren Felicia går runt och hjälper elever med en skrivuppgift
  3. Eleverna samlar fakta om djur och flaggor inför en kommande uppgift
  4. Skylten till ett klassrum som en elevgrupp tillsammans har skapat
  5. Linnea Lindquist, biträdande rektor på Hammarkullsskolan
  6. Från vänster, lärarna Janie och Felicia planerar ett kommande moment tillsammans med samordnare Felix
  7. Läraren Felicia hjälper en elev med en uppgift
  8. Eleverna härmar läraren Felicia i en ordförståelselek
  9. Rastaktivitet tillsammans med läraren Felicia
  10. Samarbetsövning på rasten med läraren Rebecka

Fotograf: Magnus Gotander (Bilderna tagna på Sandeklevsskolan)

För mer information, vänligen kontakta:

Birgitta Plyhm
PR
, Stenastiftelsen

+46 707 77 12 90
birgitta@plyhm.se

Linnéa Lindquist
Biträdande rektor Hammarkullsskolan F-3 och

Nytorpsskolan årskurs 4-6, samt ansvarig för Lovskolan

+46 739 82 78 99
linnea.lindquist@grundskola.goteborg.se


Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Stenastiftelsen grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Från och med år 1996, då Stenastiftelsen grundades, har t o m år 2021 beslut fattats om utdelning av drygt 540 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt 155 stipendiater inom kulturområdet, samt 320 masterstipendier som resebidrag. www.stenastiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Med syftet att förbättra läsförmågan och stödja elevernas kunskaper i det svenska språket arrangeras i år lovskola under sex sommarveckor för ca 150 elever i årskurs F-3 på sjutton skolor i nordöstra Göteborg. Dessutom arrangeras simskola. Tack vare 3,5 miljoner kronor i stöd från Stenastiftelsen kan nu betydligt fler elever än tidigare delta.
Twittra det här

Citat

Lovskola på lågstadiet är en viktig förebyggande insats för att förhindra skolmisslyckande. På lovskolan får elever hålla igång sitt språk och de blir bättre läsare.
kommenterar Linnéa Lindquist, biträdande rektor Hammarkullsskolan F-3 och Nytorpsskolan årskurs 4-6, samt ansvarig för Lovskolan.
Att tillsammans med all fantastisk personal på lovskolan få erbjuda denna möjlighet till en kompensatorisk språkstärkande gärning till elever i behov av det är otroligt. Och vilken skillnad det kommer att göra för elevernas framtida skolgång och livsmöjligheter.
säger Felix Larsvik, operativt ansvarig och samordnare för lovskolan.
För barn i socioekonomiskt svaga miljöer är skolans kompensatoriska uppdrag särskilt angeläget. Läskunnighet och kunskaper i svenska är avgörande för barns framtida möjligheter. Lov- och simskolan är väldigt betydelsefulla och därför väljer vi att bidra till verksamheten.
säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Lovskolan har varit en unik och oförglömlig upplevelse. Möjligheten att få testa på sitt framtida yrke och det som vi lär oss på utbildningen är få förunnat. Jag personligen tycker att det är något alla lärarstudenter ska ägna sina somrar åt för att få utveckla sin lärarroll och bli mer självsäker. Det finns inte ord som kan beskriva den tacksamhet jag känner för lovskolan.
säger Felicia, lärare på lovskolan.