Mottagning för studenter som 2014 tilldelats resestipendier i samband med examensarbeten på mastersnivå

För tredje året i rad har stiftelsen delat ut resestipendier till västsvenska studenter som stöd för att genomföra projektarbeten utomlands i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendiaterna som t o m i år uppgår till ett drygt 120-tal verkar inom forskningsområdena Kultur och Hälsa samt Innovation och Entreprenörskap.

Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens styrelseordförande delar under ceremonin ut diplom till alla stipendiater. Därefter berättar stipendiaterna Emel Ahmet, Emil Bussqvist, Peter Kostenniemi, Karl Lawenius, Lars Martinsson och Cecilia Stalberg om sina projektarbeten, samt erfarenheter och insikter från resan.

Under ceremonin serveras en lätt lunch.

Plats:
Dicksonska Palatset, Göteborg (korsningen av Södra vägen och Nya Allén, med adress Parkgatan 2)

Tid:
20 januari 2015; kl 13.00 – 14.30


Välkommen!

Madeleine Olsson Eriksson
Styrelseordförande
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur


Med svar till:
Carl-Eric Hagentoft
Verkställande ledamot, Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
E-post: carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.se
Tel: +46(0)730 34 63 52

OM STIFTELSEN

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund.
Under de senaste arton åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett drygt hundratal utbildningsstipendier till talangfulla människor med sysselsättning inom konst, musik, dans, teater, litteratur och design och scenografi. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till ett stort antal forsknings- och kulturprojekt i Västsverige.
Från starten och fram till nu har stiftelsen lämnat totalt drygt 260 miljoner kronor som stöd till forskning och specifika kulturprojekt, samt ett drygt hundratal utbildningsstipendier inom kulturområdet. www.stenastiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

För tredje året i rad har stiftelsen delat ut resestipendier till västsvenska studenter som stöd för att genomföra projektarbeten utomlands i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendiaterna som t o m i år uppgår till ett drygt 120-tal verkar inom forskningsområdena Kultur och Hälsa samt Innovation och Entreprenörskap.
Twittra det här