Nya Stenhuset på Ågrenska invigt av H.M. Drottning Silvia

Under en festlig ceremoni invigdes i tisdags Stenhuset – ett nytt hus för barn med sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar på Ågrenska i Göteborg. Ett hus som byggts tack vare en generös donation på 54 miljoner kronor från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. Tillsammans med stiftelsens styrelseordförande Madeleine Olsson Eriksson invigde H.M. Drottning Silvia det nya huset som utökar den befintliga verksamheten och samtidigt blir en plattform för framtidens forskning.


H.M. Drottning Silvia och Madeleine Olsson Eriksson,
styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för
Forskning och Kultur inviger Stenhuset genom att
tända en fyrbåk som symboliserar huset som
ledstjärna för framtida forskning. Därefter avtäcks
plaketten på stenen framför huset.

Senaste gången Drottningen besökte Ågrenska var när första spadtaget för Stenhuset togs på Ågrenskas 100-årsjubiluem 2014. Nu två år senare står den 1 800 kvadratmeter stora tvåvåningsbyggnaden klar och verksamheten kommer att vara igång redan till sommaren. Förutom donationen från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har Föreningen Solstickan i Västra Götaland donerat 7 miljoner kronor till anpassad inredning.

– Ågrenska med sitt stora engagemang och arbete med barns och ungas hälsa ligger mig personligen väldigt varmt om hjärtat. Jag och mina syskon växte upp på fastlandet med utsikt mot Lilla Amundön så det är dessutom en välkänd plats för oss. Nu är vi glada att genom donationen från stiftelsen kunna bidra till utökad vård av och forskning kring människor med sällsynta diagnoser, kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


H.M. Drottning Silvia besöker barnkalaset på Ågrenska.

Ågrenskas VD Robert Hejdenberg tillsammans med
H.M Drottning Silvia, Madeleine Olsson Eriksson,
styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för

Forskning och Kultur samt Anders Olauson,
styrelseordförande Ågrenska.

– Det är helt fantastiskt att vi fått så generösa donationer. Utan dem hade vi inte kunnat förverkliga denna dröm. Genom donationerna kan vi erbjuda ett modernt boende för barn med sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar och deras familjer. Här finns pedagogiska utrymmen, träningskök och sinnesrum. I framtidens rum kan barnen glida in i en annan verklighet genom virtual reality och spränga barriärer genom upplevelser och göra saker som tidigare varit svåra eller omöjliga vid funktionsnedsättning, säger Robert Hejdenberg, Ågrenskas vd.

Genom forskning och medicinska framsteg är barn och vuxna med sällsynta diagnoser och olika funktionsnedsättningar en växande grupp. Förbättrad behandling leder också till ökad livslängd.
– Det finns viss medicinsk forskning om sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar. Däremot saknas socialvetenskapliga studier om vardagslivets många utmaningar för personer med en sällsynt diagnos. Den luckan vill vi fylla med vår kommande forskning, säger Robert Hejdenberg.


Framtidens rum har virtual reality-utrustning

Stenhuset med 1800 m2 för såväl boende som forskning

Idag lever fler än 390 000 personer i Sverige med en sällsynt diagnos. Flera studier visar att de ofta har mer än 40 olika kontakter inom sjukvård och samhällets olika stödfunktioner. Men samtidigt är kunskapen bland de som kan ge stöd ofta begränsad om de särskilda behoven vid sällsynta diagnoser. För att få rätt stöd krävs kunskap.
Ågrenskas verksamhet, som är ett komplement till övrigt samhällsstöd, syftar till att ge personer med sällsynta diagnoser ökad kompetens att bemästra sin vardag. Målet är att de ska uppnå så stor jämlikhet, självständighet och delaktighet i samhället som möjligt.

– För att samla mer kunskap och sprida information krävs forskning om vilket stöd som behövs. Genom att sätta in rätt insatser tidigt ökar livskvalitén för barnen och deras familjer. Det ger också en samhällsekonomisk vinst, eftersom ökad självständighet minskar behovet av stöd utifrån. Med vår kommande forskning i Stenhuset, vill vi bidra till ett bättre liv för personer med sällsynta diagnoser, säger Robert Hejdenberg.


Sinnligt inrett

Stenhuset är drygt 1 800 m2 och innehåller 17 bostadsrum med 58 sängplatser. Här finns samlingsrum/vardagsrum med matplats, forskarrum, sinnesrum, pedagogiska utrymmen, framtidens rum med VR-teknik, vinterträdgård, träningskök och mottagningskök.
Miljön är utformad i samråd med Ågrenskas många olika målgrupper vilket påverkat utformningen av allt från placering av strömbrytare, ljudisolering, mörkläggning till val av golv och trappräcken.


Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
stiftades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Syftet är att dela ut stöd till forsknings- och kulturverksamhet i Göteborg och västra Sverige. www.stenastiftelsen.se 

Ågrenska
stiftelsen är ett nationellt kompetenscentrum och en icke vinstdrivande verksamhet. Visionen är att skapa ett optimalt liv för barn, unga och vuxna med sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar. www.agrenska.se 

För mer information, v.v. kontakta:

Robert Hejdenberg
VD Ågrenska
Tel: +46(0)31 750 91 80, +46(0)705 401 952

E-post:
robert.hejdenberg@agrenska.se 

Carl-Eric Hagentoft
Verkställande ledamot, Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Tel: +46(0)730 34 63 52
E-post:
carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.se 

Taggar:

Om oss

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen Sten A Olsson stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har under årens lopp lämnat bidrag till flera större projekt i Göteborg.

Prenumerera

Snabbfakta

Under en festlig ceremoni invigdes i tisdags Stenhuset – ett nytt hus för barn med sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar på Ågrenska i Göteborg. Ett hus som byggts tack vare en generös donation på 54 miljoner kronor från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. Tillsammans med stiftelsens styrelseordförande Madeleine Olsson Eriksson invigde H.M. Drottning Silvia det nya huset som utökar den befintliga verksamheten och samtidigt blir en plattform för framtidens forskning.
Twittra det här

Citat

Ågrenska med sitt stora engagemang och arbete med barns och ungas hälsa ligger mig personligen väldigt varmt om hjärtat. Jag och mina syskon växte upp på fastlandet med utsikt mot Lilla Amundön så det är dessutom en välkänd plats för oss. Nu är vi glada att genom donationen från stiftelsen kunna bidra till utökad vård av och forskning kring människor med sällsynta diagnoser
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Det är helt fantastiskt att vi fått så generösa donationer. Utan dem hade vi inte kunnat förverkliga denna dröm. Genom donationerna kan vi erbjuda ett modernt boende för barn med sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar och deras familjer. Här finns pedagogiska utrymmen, träningskök och sinnesrum. I framtidens rum kan barnen glida in i en annan verklighet genom virtual reality och spränga barriärer genom upplevelser och göra saker som tidigare varit svåra eller omöjliga vid funktionsnedsättning
Robert Hejdenberg, VD Ågrenska
Det finns viss medicinsk forskning om sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar. Däremot saknas socialvetenskapliga studier om vardagslivets många utmaningar för personer med en sällsynt diagnos. Den luckan vill vi fylla med vår kommande forskning
Robert Hejdenberg, VD Ågrenska
För att samla mer kunskap och sprida information krävs forskning om vilket stöd som behövs. Genom att sätta in rätt insatser tidigt ökar livskvalitén för barnen och deras familjer. Det ger också en samhällsekonomisk vinst, eftersom ökad självständighet minskar behovet av stöd utifrån. Med vår kommande forskning i Stenhuset, vill vi bidra till ett bättre liv för personer med sällsynta diagnoser
Robert Hejdenberg, VD Ågrenska