Nya välmeriterade styrelsemedlemmar i Stenastiftelsen

Report this content

Nyligen tillträdde två nya styrelsemedlemmar – Pam Fredman och Sture Carlsson – i Stenastiftelsens styrelse. Det är två mycket meriterade och välkända Göteborgsprofiler, som inom olika verksamhetsområden kommer stärka stiftelsens arbete. Stiftelsen ser fram emot ett stimulerande och utvecklande samarbete.

”Jag har med stor uppskattning följt Sten A Olssons Stiftelses betydelsefulla och högkvalitativa stöd till vetenskap och kultur, inte minst i min roll som rektor på Göteborgs universitet. Jag sätter stort värde på och är hedrad över rollen som styrelseledamot i stiftelsen och hoppas kunna bidra till stiftelsens fortsatta arbete och utveckling”, säger Pam Fredman.

”Stenastiftelsen har under de gångna 25 åren haft mycket stor betydelse för utvecklingen av det västsvenska kulturlivet. Det gäller såväl för institutioner som för enskilda kulturutövare. Jag ser det som ett stort förtroende och är mycket tacksam över att få vara med och utveckla stiftelsens verksamhet under de kommande åren”, säger Sture Carlsson.

Presentation av de nya styrelsemedlemmarna

Pam Fredman, professor emerita, har sin akademiska bakgrund i neurokemi och har som forskare haft många vetenskapliga uppdrag nationellt och internationellt. Hon har många års erfarenhet som referee av vetenskapliga artiklar, av utvärderingar och bedömningar av akademiska projekt och organisationer. Är ledamot av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse sedan 2016, ledamot av IVA, och ordförande för ett par tvärvetenskapliga centra på olika universitet i Sverige. Sedan slutet av 90-talet har Pam haft akademiska ledarskapspositioner på olika nivåer på Göteborgs universitet där hon också var rektor mellan 2006 och 2017. Det akademiska ledarskapet har också inneburit engagemang på nationell och internationell nivå och sedan 2016 är hon president för en partnerorganisation, International Association Universities, till UNESCO.


Sture Carlsson har verkat inom scenkonstområdet i 40 år, först som v VD vid Stockholms konserthus och därefter 1987-2004 som konserthuschef i Göteborg samt konstnärlig ledare för Göteborgs symfoniker, Sveriges nationalorkester. Han har också varit mångårigt verksam inom branschorganisationen Svensk scenkonst som styrelseledamot, ordförande och sedermera  förbundsdirektör. Efter pensioneringen har Sture varit bl.a. kulturchef i Västra Götalandsregionen och VD vid Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm 2017-2019. Han är styrelseordförande i Vara konserthus och vid Stockholms konstnärliga högskola samt mångårig ledamot i styrelsen för Oslos filharmoniska orkester. Sture är ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien.

Övriga befintliga medlemmar i Stenastiftelsens styrelse är:
Madeleine Olsson Eriksson (ordförande), Dan Sten Olsson, Stefan Sten Olsson och Jan-Erik Sundgren.


Nya ledamöter i Donationsrådet är Astrid Söderbergh Widding, ordförande, rektor för Stockholms universitet, Selma Olsson Åkerfeldt, leg läkare, Med Dr, och Birgitta Jacobsson Ekblom, honorärkonsul. Övriga ledamöter är Madeleine Olsson Eriksson, Erland Hjelmquist, Martin Hansson och Kristina Malmgren.

För mer information, vänligen kontakta:
Birgitta Plyhm
PR, Stenastiftelsen
+46 707 77 12 90
birgita@plyhm.se

Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Stenastiftelsen grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Från och med år 1996, då Stenastiftelsen grundades, har t o m år 2021 beslut fattats om utdelning av drygt 540 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt 155 stipendiater inom kulturområdet, samt 320 masterstipendier som resebidrag. www.stenastiftelsen.se 


 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nyligen tillträdde två nya styrelsemedlemmar – Pam Fredman och Sture Carlsson – i Stenastiftelsens styrelse. Det är två mycket meriterade och välkända Göteborgsprofiler, som inom olika verksamhetsområden kommer stärka stiftelsens arbete. Stiftelsen ser fram emot ett stimulerande och utvecklande samarbete.
Twittra det här

Citat

Jag har med stor uppskattning följt Sten A Olssons Stiftelses betydelsefulla och högkvalitativa stöd till vetenskap och kultur, inte minst i min roll som rektor på Göteborgs universitet. Jag sätter stort värde på och är hedrad över rollen som styrelseledamot i stiftelsen och hoppas kunna bidra till stiftelsens fortsatta arbete och utveckling.
,säger Pam Fredman.
Stenastiftelsen har under de gångna 25 åren haft mycket stor betydelse för utvecklingen av det västsvenska kulturlivet. Det gäller såväl för institutioner som för enskilda kulturutövare. Jag ser det som ett stort förtroende och är mycket tacksam över att få vara med och utveckla stiftelsens verksamhet under de kommande åren.
, säger Sture Carlsson.