Pressinformation och Inbjudan 2013

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur premierar konst, musik, litteratur och dans i Västsverige vid 2013 års stipendieutdelning.

Under de senaste sjutton åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla människor med sysselsättning inom konst, musik, dans, teater, litteratur och design. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till ett antal forsknings- och kulturprojekt i Västsverige.

2013 års stipendieutdelning äger rum med början kl. 18.00 onsdagen 4 december i Stenhammarsalen, Konserthuset i Göteborg. Årets stipendiater och verksamhet presenteras, några stipendiater underhåller.


2013 års stipendiater, som vardera eller som duo erhåller ett stipendium på 150 000 kronor, är:

Författaren Johannes Anyuru
Dansgruppen Art of Spectra, Ulriqa Fernqvist och Peter Svenzon        
Konstnärsparet Nathalie Djurberg och Hans Berg
Sångerskan Evelyn Jons

Konstnären Patrick Nilsson
Musikern Mariam Wallentin

»Familjen Sten A Olsson vill främja ett levande och dynamiskt kultur- och samhällsliv i Västsverige. Därför är vi mycket stolta och glada att ännu ett år kunna stödja lovande konstnärer, musiker och kulturutövare i regionen med våra utbildningsstipendier. Vi har förhoppningen att stipendierna ska bidra till fortsatt konstnärlig utveckling och förkovran,« säger Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande.

UTSTÄLLNING
På Göteborgs konstmuseum visas under perioden 5 dec 2013 - 12 jan 2014 en omfattande presentation av Patrick Nilsson och Nathalie Djurberg & Hans Berg. Patrick Nilsson ställer ut flera serier verk på papper samt en skulptural installation. Flera av hans verk är speciellt producerade för denna utställning. Det är också Sverigepremiär för Nathalie Djurbergs och Hans Bergs rykande färska fyrkanaliga videoinstallation "The Black Pot" (2013), som tidigare bara visats i Moskva och Helsingfors.

PRESSVISNING
Onsdagen 4 december kl. 11.00, Göteborgs konstmuseum.

VERNISSAGE
Utställningen invigs av Margita Björklund, medlem av stiftelsens donationsråd, vid vernissagen kl. 17.00, torsdagen 5 december.

OM STIFTELSEN
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund.

Under år 2013 har stiftelsen lämnat en betydande donation till professor Cecilia Söderberg-Nauclér till hennes forskningsprojekt ”Can a newly found virus variant be a cause a cancer?” Stiftelsen har med denna donation bidragit till att en aktiv forskning kunnat ingångsättas på ett tidigare outforskat område. Detta stöd ligger helt i linje med stiftelsens uttalade önskan att understödja forskning på ett nytt och gränsöverskridande sätt.

Stiftelsen har även under året lämnat betydande forskningsstöd till olika delar av Göteborgs universitet. Här kan nämnas medel till en gästprofessur på HDK samt en gästprofessur i danspedagogik vid Högskolan för scen och musik, samt även ett fortsatt betydande stöd till Handelshögskolan för forskning kring innovationsprocessen. Även studenterna på Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademien, Handelshögskolan samt Chalmers har fått sin del genom att stiftelsen under året delat ut drygt 1,3 miljoner kronor till s k masterstipendier, något som möjliggjort att masterstuderande kunnat slutföra sina masteruppsatser vid utländska universitet. Detta är en satsning som understödjer såväl internationaliseringen av utbildningen som att den skapar personliga kontakter som förhoppningsvis kan leda till framtida forskningsnätverk.

Stiftelsens sedvanliga utbildningsstipendier inom kulturområdet delas givetvis också ut. Från stiftelsens start 1996 fram tills nu har mer än 180 miljoner kronor delats ut som stöd till forskning och till utbildningsstipendier inom kulturområdet. www.stenastiftelsen.se

För ytterligare information och högupplösta foton, vänligen kontakta:

Leif Johansson
VD
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur       
Telefon: 031-12 81 87
Annika Stjernberg
Telefon: 0705-57 05 14
annika.stjernberg@stena.com


Foton finns även att hämta på: http://news.cision.com/se/sten-a-olssons-stiftelse-for-forskning-och-kultur

Motiveringar

2013 års kulturstipendier från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Foto: Peter Claesson

Johannes Anyuru är efter många års boende i Göteborg en av stadens mest välkända och uppskattade skrivarprofiler. I Johannes Anyurus texter finns dock en betydligt större mänsklig allmängiltighet än det lokala. Poetry slam var Johannes Anyurus första uttrycksform och 2003 kom hans första diktsamling Det är bara gudarna som är nya. Här, i en berättelse om förorten, om vänskapen och erfarenheten av att växa upp som svart man i Sverige, finns referenser till antiken och Homeros. Stora och svåra frågor finns ständigt närvarande och Johannes Anyuru väjer inte för att bli politisk. Det som kan uppfattas som dystopiskt i hans texter leder samtidigt läsaren till ett uppvaknande inför en social verklighet där det mänskliga ändå alltid skildras med värme. Sitt stora publika genombrott fick Johannes Anyuru med romanen En storm kom från Paradiset, från 2012, där faderns omskakande öde skildras med lika delar hetta och pregnans. Johannes Anyurus språk är sällsynt glödande, men med ett avståndstagande mot att fastna i en specifik språklig form. Hans språk är mångskiftande och hans skrivaravtryck finns som lyrik, prosa och även dramatik.
För ett författarskap som är förankrat i verkligheten och där människan alltid är central tilldelas Johannes Anyuru stipendium för 2013 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Art of Spectra är ett modernt, oberoende danskompani med ljus, tal, musik, video och performance som samarbetspartners. Peter Svenzon och Ulriqa Fernqvist. Han, dansare och koreograf, musikskapare och visionär. Hon, dansare med en teknik och utstrålning som övergår det mesta. Tillsammans arbetar de i projekt från det lilla formatet till de riktigt stora sammanhangen. Inom institutioner såväl som i egenproducerade verk, i utforskningar som tar dem till gränslandet mellan nutida dans, breakdance och performance med en närmast halsbrytande teknik.Energin, kompromisslösheten i uttrycket, hettan i framförandet är omedelbart drabbande. De skildrar ungdomens sökande, ömsom hårdhänt ömsom finstämt alltid med total känsla och allvar. De skildrar livets olika skiften med utsatthet och komik. Samtidigt kan man notera det jämställda förhållandet mellan utövarna.Resultatet blir energistarka och utmanande totalkonstverk med video, ljusexperiment och specialkomponerad musik, oftast av Peter själv. Hos Art of Spectra är dansen på liv och död i denna den mest självutlämnande och nakna av konstformer.
För sitt konstnärligt övertygande och framåtriktade skapande tilldelas Art of Spectra stipendium för 2013 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Nathalie Djurberg och Hans Berg är ett konstnärspar. Inte som Gilbert & George eller Jane & Louise Wilson eller ens Elmgreen & Dragset. Inte så konvergenta, mera komplementära. Var och en vet vad den andre ska göra. Animation och musik är två olika uttryck men de förenas likväl i deras gemensamma arbeten i en symbios där ingetdera kan avvaras, utan att samspelets helhet – och tvetydighet - går förlorad.Efter flera års projicerat samarbete transformerar sig nu deras filmer ut i rummet, blir till tredimensionella skulpturer, installationer och, på sätt och vis, scenografier. Här möts de på samma scen, här beträder de samma okända mark och söker sig vidare i det de själva kallat en ”produktiv skräck”. Djurberg & Berg tillhör idag de mest uppmärksammade – och därmed mest utsatta – konstnärerna på den internationella konstscenen. Men deras ”brutala ömsinthet” gör sig inte alltid i strålkastarsken. Deras verk har en intimitet som inte skriker, utan samtalar, med var och en av oss, en i taget. Det motsägelsefulla i deras verk får inte bli entydigt. Det är ibland för mycket på en gång att hantera för oss överrumplade betraktare, men så är det också mycket som står på spel. När man inbillar sig att man har allting klart för sig, kan man lyckligtvis köra filmen en gång till. Bara för att konstatera att man fått allting om bakfoten.
För ett konstnärskap i ständig utveckling tilldelas Nathalie Djurberg och Hans Berg stipendium för 2013 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Evelyn Jons är utbildad vid dels Balettakademien i Göteborg och Teater- och operahögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har efter avslutad utbildning etablerat sig som artist med hela Norden som arbetsfält. Hon har gjort roller som Florence i Chess, Grizabella i Cats och Sarah Brown i Guys and Dolls vid Göteborgsoperan, Anita i West Side Story vid Värmlandsoperan, Jenny i Tolvskillingsoperan vid Det Norske Teatret, Velma Kelly i Chicago och Fantine i Les Miserables på Trøndelag Teater, Sugar Cane i Some Like It Hot på Wasa Teater och Norrbottensteatern, samt Nancy i Oliver på Östgötateatern. Men hon har även arbetat i egen regi, med visor, kabaretsånger och evergreens. Hennes starka sceniska utstrålning och vokala såväl som musikaliska kontroll har gjort det möjligt för henne att arbeta inom ett brett fält och med fokus på olika publikgrupper. Egenskaper som gjort henne till en av de mest eftertraktade musikalartisterna i Norden i dag.
För sitt breda, mångsidiga och passionerat nyfikna skapande tilldelas Evelyn Jons stipendium för 2013 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Patrick Nilssons bilder är omsorgsfullt detaljerade gestaltningar av grymma sagor om oss själva. I destillerad form möter vi människans hjälplöshet inför sig själv. När empatin lidit nederlag och det existentiella valet nedmonterats till seger över den Andra. Konstnärens verk tar ofta formen av en moralitet, ett allegoriskt sedelärande skådespel, en tablå med, eller i vissa fall utan människor där naturen och miljön i sig signalerar en närvarande fara och ett latent våld. Det till synes oförargliga och ibland lekfulla blir vid en närmare granskning en plågsam redovisning av människans omänsklighet och han låter också naturen anta rollen av ett tvetydigt väsen, förmedlat i stämningar med träd i disciplinerade raka, ogenomträngliga kolonner eller utrerade molnformationer.
För sin undersökande gestaltning av människans dubbelhet och i detta relationen till begrepp som ond och god, natur och kultur, tilldelas Patrick Nilsson stipendium för 2013 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Ordet gränsöverskridande är något man gärna använder när andra ord inte riktigt räcker till. Mariam Wallentin är emellertid verkligen gränsöverskridande. Det hon gör har ingen hemvist i något annat än hennes egen talang och erfarenhet. Där finns ibland orientaliska associationer, ibland jazzinfluenser, men mest handlar det om Mariam själv i en kreativ process som inte känner några begränsningar. Hon är utbildad vid Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs universitet, och där har hon funnit en rad samarbetspartners med vilka hon regelbundet arbetat i olika konstellationer, bland annat med Nina de Heney, tidigare Stenastipendiat, men inte minst med slagverkaren Andreas Werliin, till exempel i duon Wildbirds & Peacedrums. Med det lovordade och uppmärksammade soloprojektet Mariam the Believer har hon skapat ytterligare ett utrymme för sin kreativitet.  
För sin orädda, risktagande och nyskapande konst tilldelas Mariam Wallentin stipendium för 2013 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur premierar konst, musik, litteratur och dans i Västsverige vid 2013 års stipendieutdelning
Twittra det här

Citat

Familjen Sten A Olsson vill främja ett levande och dynamiskt kultur- och samhällsliv i Västsverige. Därför är vi mycket stolta och glada att ännu ett år kunna stödja lovande konstnärer, musiker och kulturutövare i regionen med våra utbildningsstipendier. Vi har förhoppningen att stipendierna ska bidra till fortsatt konstnärlig utveckling och förkovran
Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande