Pressinformation och Inbjudan 2014

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur premierar konst, musik, design och scenografi i Västsverige vid 2014 års stipendieutdelning.

Under de senaste arton åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla människor, som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till många olika svenska forsknings- och kulturprojekt.

2014 års stipendieutdelning äger rum med början kl 18.00 fredagen 5 december i Stenhammarsalen, Konserthuset i Göteborg. Årets stipendiater och verksamhet presenteras, några musikstipendiater underhåller.

2014 års stipendiater, som vardera erhåller ett stipendium på 150.000 kronor, är:

KONSTNÄREN HILDA HELLSTRÖM
MUSIKALARTISTEN PHILIP JALMELID
TONSÄTTAREN ROGER JOHANSSON
TYPSNITTSDESIGNERN CAROLINA LAUDON
LJUSDESIGNERN MAX MITLE
KONTRABASISTEN JENNY RYDERBERG

»Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur har under året lämnat betydande stöd till såväl vetenskaplig forskning som kulturell verksamhet. Årets i särklass största bidrag har lämnats till Ågrenska Stiftelsen för planering och uppförande av en ny byggnad, något som bl a kommer att underlätta och förbättra den vetenskapliga forskningen kring barn och ungdomar med komplexa funktionsnedsättningar. Familjen Sten A Olsson har sedan stiftelsen bildades för arton år sedan hittills delat ut ett drygt hundratal kulturstipendier och det är med glädje och stolthet vi även i år belönar ytterligare några talangfulla och framgångsrika kulturutövare i Västsverige. Vi hoppas att stipendiet kommer till god nytta och bidrar till fortsatt utveckling och personliga framsteg,” säger Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande.


UTSTÄLLNING
På Göteborgs konstmuseum visas under perioden 6 dec 2014 - 6 jan 2015 en utställning med Hilda Hellström och Carolina Laudon. Hilda Hellström (f 1984) tillhör en ny generation svenska konstnärer som är mer verksamma internationellt än i Sverige. Hon arbetar med objekt och skulptur i okonventionella material som kristall, antracit, keramik och radioaktiv jord. Carolina Laudon (f 1971) är en av Sveriges mest uppmärksammade typsnittdesigner. I utställningen visar hon allt från prestigejobb som speciellt framtagna typsnitt för Dagens Nyheter och Systembolaget till egna typografiska projekt av mer experimentell karaktär.

PRESSVISNING

Torsdagen 4 december kl 11.00, Göteborgs konstmuseum.

VERNISSAGE

Utställningen invigs av Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande, vid vernissagen kl 14.00, lördagen 6 december.

OM STIFTELSEN

STEN A OLSSONS STIFTELSE för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund.

Sten A Olssons stiftelse har under år 2014 lämnat ett antal olika bidrag till forskning och kultur, bland annat en donation på 50 miljoner kronor till Ågrenska Stiftelsen för planering, design och uppförande av det s k Stenhuset på Lilla Amundön i Göteborg. Byggnationen kompletterar befintlig verksamhet och kommer att vara en plattform för utökad, långsiktig forskning och utveckling av vård, boende och behandlingsformer för personer med en sällsynt diagnos. Stöd har givits till El Sistema-rörelsen med ursprung i Venezuela, en verksamhet där musik används som verktyg för social och mänsklig utveckling. I somras anordnades i Göteborg ett musikläger för 600 barn och ungdomar från Norden. Vidare har bidrag lämnats till utställningen Hav av Minnen på Sjöfartsmuseet, ett pilotprojekt i samarbete med Sjöfartsmuseet och samverkansgruppen vid Institutionen för Teknisk Fysik vid Chalmers tekniska högskola. Syftet är att visa relationen mellan hav och människa, samt berätta om hamnstaden i en föränderlig värld. Forskningsbidrag har lämnats till ett projekt som i samarbete med stiftelsen Change Attitude drivs på Högskolan i Skövde och som har ambitionen att öka barns säkerhet och förebygga sexuell grooming på nätet. En donation har lämnats till ett projekt, integrerat med Göteborgs universitets forskningscentra AgeCap, för forskning kring sambandet Alzheimer, levnadsvillkor och genetik. Sent i höst lämnades slutligen en donation till uppförandet av Nobel Center, som ska stå klar år 2018 på Blasieholmen i Stockholm. Byggnaden är tänkt att bli en mötesplats för naturvetenskap, humaniora och fredsarbete.

Från och med år 1996, då stiftelsen grundades har t o m 2014 beslut fattats om utdelning av ca 260 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt ett drygt hundratal utbildningsstipendier inom kulturområdet, samt 120 masterstipendier som resebidrag. www.stenastiftelsen.se

För ytterligare information v.v. kontakta:

Carl-Eric Hagentoft
Verkställande ledamot
Mobil: +46 730 34 63 52
Mail: carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.se          
Annika Stjernberg
Mobil: +46 705 57 05 14    
Mail: annika.stjernberg@stena.com

Foton finns även att hämta på http://news.cision.com/se/sten-a-olssons-stiftelse-for-forskning-och-kultur

MOTIVERINGAR

2014 ÅRS KULTURSTIPENDIER FRÅN STEN A OLSSONS STIFTELSE FÖR FORSKNING OCH KULTUR

KONSTNÄREN HILDA HELLSTRÖMS examensarbete från Beckmans Designhögskola utgjordes av tre stolar. Beställda av tre mottagare. I tre unika exemplar. Att välja snickarens noggranna handlag med träet och undvika lockelsen till serieproduktion var typiskt för den student vi lärt känna och sett närvara vid varje kursmoment kring tunga frågor om hållbarhet. Tunga för varje designstudent med fokus på den egna framgången. Stol och människa - i Hildas arbeten synliggjordes idén mer än produkten. Den konstnärliga processen mer än designprocessen. I examensarbetet från Royal College of Art har distansen till objektet tilltagit och ingången mot teori, materialitet och människa intensifierats. Studier av naturkatastrofens otyglade verkningar i Fukushima för henne till platsen. Den radioaktiva jorden blandas med trälim till ”keramiskt” material och blir kärnan i ett antal förföriskt ytskiktade kärl för förvaring av mat. I Hilda Hellströms världar är tiden geologiskt utsträckt, målet ännu okänt och den inre dialogen mellan konsten och formen präglad av antropologi. Här har något allvarligt inträffat. Eller kan snart komma att ske. De globala systemen är i olag och kräver noggrann analys. För sitt pågående konstnärliga utforskande av naturkrafterna, materialen och människan tilldelas Hilda Hellström stipendium för 2014 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Hilda Hellström. Foto: Peter Claesson

MUSIKALARTISTEN PHILIP JALMELID är född och uppvuxen på Gotland. Efter studier vid Kulturamas musikalutbildning i Stockholm kom han till Göteborg, där han 2006-2009 gick den treåriga musikalutbildningen vid HSM, Högskolan för scen och musik. Philip Jalmelid har en röst som okonstlat funnit sin plats, och som på ett självklart vis speglar hans musikaliska talang. Han har visat stor fallenhet för musikalgenrens dramatiska sida, oavsett om rollerna har en mer inåtvänd karaktär eller är utlevande med dans och fysisk närvaro som krav. Philip Jalmelid har medverkat i framträdande roller vid Norrlandsoperan, Karlstad Teater, i Malmö, Göteborg och på Dalhalla. Repertoaren omfattar de ledande manliga rollerna i musikaler som Miss Saigon, Jesus Christ Superstar, Sunset Boulevard, Chess, Les Misérables, West Side Story, Hair, Rebecca och Doktor Zjivago. Men han är också intresserad av att utforska andra genrer och sammanhang, där hans eget skapande och låtskrivande kan komma till uttryck. För sin mångsidiga och föränderliga gestaltningsförmåga i ton och ord tilldelas Philip Jalmelid stipendium för 2014 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Philip Jalmelid. Foto: Peter Claesson

TONSÄTTAREN ROGER ASSAR JOHANSSON är utbildad pianist och har varit verksam som kammarmusiker under många år. I sin egenskap av pedagog arbetar han även som instuderingslärare och repetitör vid HSM, Högskolan för scen och musik i Göteborg. Som tonsättare har han på senare år koncentrerat sig alltmer på opera och musikdramatik i olika format och vann 2012 ENO:s, English National Opera, prestigefulla internationella kortoperatävling med sitt bidrag Wreckage of Dreams. Han har därefter fortsatt i operaformatet och hade tidigare i år premiär på en kammaropera baserad på Strindbergs enaktare Leka med Elden. Hans fria musikaliska tänkande präglas både av en djup förtrogenhet med musikhistorien och en orädd nyfikenhet som låter honom röra sig obehindrat över genre- och språkgränser. Musiken blir en mötesplats där konstnärliga och musikaliska uttryck från olika sfärer kan samtala med varandra. För sin kompromisslösa, mångbottnade och formöverskridande verksamhet tilldelas Roger Assar Johansson stipendium för 2014 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Roger Assar Johansson. Foto: Peter Claesson

TYPSNITTSDESIGNERN CAROLINA LAUDON är övertygad ”alfabetian” och hon käkar bokstäver till frukost. En rik och närande kost som gör hennes konst välskuren, helgjuten och läsarvänlig. Hon är också typograf, en av våra bästa, sedan blyet blev till pixlar. Som skapat typsnitt för Systembolaget – det kallar hon så klart Monopol! – för Dagens Nyheter, för White Arkitekter och andra.
Som alla nyskapande konstnärer bär Carolina Laudon traditionerna med lätthet. Från Bodoni till Gill, från Akke Kumlien till HC Ericson – alla var de mångsysslare som hon. Rastlösa typer som inte kunde låta bli att prova på allt, men som med jämna mellanrum samlade sina erfarenheter till konstverk av cirka 100 tecken, som kunde se ut nästan hur som helst, men som alltid måste gå att läsa. Till sist handlar det ändå om brukskonst, av absolut bästa snitt.
Alla som sysslar med exklusiva hantverk kallas ibland för nördar. Carolina Laudon är inte en av dem. Tvärtom. Typografi för henne är kommunikation – det vardagligaste och viktigaste människor kan syssla med.
För sitt arbete som outtröttlig kunskapsförmedlare och ambassadör för den typografiska konsten tilldelas Carolina Laudon stipendium för 2014 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Carolina Laudon. Foto: Peter Claesson

LJUSDESIGNERN MAX MITLE
En svart yta, ett svart rum. Plötsligt tänds en bordslampa och avslöjar en stol och ett bord som både framträder och ligger i skugga. En dörr öppnas och kastar en lång ljusgata in i rummet och en person gör entré. Trots att större delen av rummet fortfarande ligger i dunkel, kan vi som åskådare med hjälp av vår fantasi föreställa oss rummet. Kanske tolkar vi också in en känsla av rädsla, trygghet eller ensamhet?
Ljusets funktion i en uppsättning har med teknikens utveckling blivit ett allt viktigare visuellt och betydelsebärande element inom scenkonsten. Att ”skulptera” skådespelaren i det sceniska rummet förstärker vår upplevelse av berättelsen och berikar vår förståelse av verket.
Det är därför en sann glädje att en av årets stipendiemottagare är en ljusdesigner från scenkonstområdet, Max Mitle. Under de senaste tolv åren har Max ljussatt produktioner både på stora och små scener. Alltid med fokus på berättelsens dramaturgi, men också egensinnigt och med hög konstnärlig integritet, har han skapat rum för skådespelarnas gestaltning. Hans ljussättningar kännetecknas av att känslomässigt styra publiken i realtid genom intensitet, färgval och kontraster.
För sitt innovativa ljustänkande och sin kreativa uppfinningsrikedom tilldelas Max Mitle stipendium för 2014 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Max Mitle. Foto: Peter Claesson

KONTRABASISTEN JENNY RYDERBERG var bara 22 år gammal när hon började att spela med Göteborgs Symfoniker 2001. Dit kom hon efter studier vid bland annat Kopparbergs Läns Högre Musikskola i Falun, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Hochschule der Künste i Berlin. Både som en i det stora orkesterkollektivet och som solist eller kammarmusiker drivs Jenny Ryderberg av samma passion och strävan att alltid hitta den rätta känslan, det exakta uttrycket. Men utöver orkesterarbetet är Jenny Ryderberg aktiv i flera andra sammanhang, inte minst som kammarmusiker, ofta tillsammans med kollegor från orkestern. Som ambassadör för sitt instrument och för musikens betydelse når hon ut och berör. Inte bara genom teknik och precision på högsta nivå, utan kanske allra mest genom sin stora kärlek till musiken. För sina engagerade musikaliska insatser och sin i alla sammanhang precisa noggrannhet tilldelas Jenny Ryderberg stipendium för 2014 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Jenny Ryderberg. Foto: Peter Claesson

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur premierar konst, musik, design och scenografi i Västsverige vid 2014 års stipendieutdelning.
Twittra det här

Citat

Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur har under året lämnat betydande stöd till såväl vetenskaplig forskning som kulturell verksamhet. Årets i särklass största bidrag har lämnats till Ågrenska Stiftelsen för planering och uppförande av en ny byggnad, något som bl a kommer att underlätta och förbättra den vetenskapliga forskningen kring barn och ungdomar med komplexa funktionsnedsättningar. Familjen Sten A Olsson har sedan stiftelsen bildades för arton år sedan hittills delat ut ett drygt hundratal kulturstipendier och det är med glädje och stolthet vi även i år belönar ytterligare några talangfulla och framgångsrika kulturutövare i Västsverige. Vi hoppas att stipendiet kommer till god nytta och bidrar till fortsatt utveckling och personliga framsteg
Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande