Pressinformation och pressinbjudan – Sten A Olssons Kulturstipendium 2016

Report this content

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur premierar konst och musik i Västsverige vid 2016 års stipendieutdelning.

Under de senaste tjugo åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla människor, som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till många olika svenska forsknings- och kulturprojekt.

2016 års stipendieutdelning äger rum med början kl. 18.00 fredagen 2 december i Stenhammarsalen, Konserthuset i Göteborg. Årets stipendiater och verksamhet presenteras och några musikstipendiater underhåller. Honorärstipendiat 2015 Tomas von Brömssen, deltar också under stipendieutdelningen.

2016 års stipendiater, som vardera erhåller ett stipendium på 150 000 kronor, är:


Konstnären Lotta Antonsson
Sångerskan Katarina Karnéus
Musikern Laleh Pourkarim
Konstnären Ida-Lovisa Rudolfsson
Musikerna Naoko Sakata Trio
Konstnären Fredrik Åkum

»Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har under året delat ut betydande stöd till såväl kulturell verksamhet som vetenskaplig forskning. Årets största donation har lämnats till slutförande av Stenhuset på Ågrenska med bl a ett Framtidens rum, där virtual reality skapar nya upplevelser som tidigare varit svåråtkomliga vid funktionsnedsättning. Stiftelsen har även lämnat bidrag till flera ungdomsprojekt – några exempel är All in, som nyttjar entreprenörskapsutbildning som ett verktyg för integration, Förebildarna som syftar till att utveckla unga att bli förebilder för andra och Maskrosbarn, som vänder sig till barn med föräldrar med missbruk. En annan större donation under året har lämnats för etableringen av Berättarministeriet i Göteborg där målsättningen är att inspirera barn och unga till att erövra det skrivna språket. Sedan stiftelsen bildades för tjugo år har hittills ett drygt hundratal kulturstipendier delats ut och det är med glädje och stolthet vi även i år belönar ytterligare några lovande kulturutövare i Västsverige. Vi har förhoppningen att stipendierna ska bidra till förkovran och fortsatt konstnärlig utveckling.«

Madeleine Olsson Eriksson

Stiftelsens ordförande

Utställning

3 dec 2016 – 19 feb 2017


Snäckor i silver, broderade vindskydd och basketnät på golvet. På Göteborgs konstmuseum visas under perioden 3 dec 2016–19 feb 2017 en utställning med konstnärerna Lotta Antonsson, Ida-Lovisa Rudolfsson och Fredrik Åkum.

Lotta Antonsson (f 1963) arbetar framförallt med fotografi och collage. I utställningen visar hon också en serie nya verk i silver, kristall och silke. Ida-Lovisa Rudolfsson (f 1978) har textila material som utgångspunkt. Ett antal målningar från de senaste åren visas tillsammans med ett helt nytt verk i form av ett broderat vindskydd. Fredrik Åkum (f 1987) är målare och visar flera serier nya verk. Speciellt för utställningen har han producerat en serie golvplacerade skulpturer i form av upp-och-ner-vända basketnät.


Pressvisning
 

Torsdagen 1 december kl. 11.00, Stenahallen, Göteborgs konstmuseum. Konstnärerna medverkar.

Vernissage
Utställningen invigs av Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande, vid vernissagen kl. 14.00, lördagen 3 december.

Om stiftelsen

Sten A Olssons Stiftelse
för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnas stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Från och med år 1996, då stiftelsen grundades har hittills t o m år 2016 beslut fattats om utdelning av ca 324 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt ett drygt hundratal utbildningsstipendier inom kulturområdet, samt 200 masterstipendier som resebidrag.

Sten A Olssons stiftelse har under år 2016 lämnat ett antal olika bidrag till forskning och kultur, se följande sammanfattning av alla donationer under året:

 • Stenhusets källarplan – Ågrenska Stiftelsen
  Donation: 4 250 000 kr
 • Nordiskt kyrkomusiksymposium
  Donation: 150 000 kr
 • Festidalen på Svartedalsskolan
  Donation: 50 000 kr
 • Utbytesprogram med Fudan University, Shanghai, Kina
  Donation: 1 545 600 kr
 • Experimentverkstaden fysikaliska leksaker 2.0
  Donation: 1 345 500 kr
 • Stipendium för praktik vid Svenska Handelskammaren i London
  Donation: 1 000 000 kr
 • Tiina Rekand – ny gästprofessor vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi
  Donation: 946 717 kr
 • Maskrosbarn
  Donation: 500 000 kr
 • All in – entreprenörskapsträning för integration
  Donation: 3 470 000 kr
 • Förebildarna – programmet som utvecklar unga förebilder
  Donation: 2 904 000 kr
 • Berättarministeriet etableras i Göteborg
  Donation: 3 000 000 kr
 • Tove Janssons verk i stor separatutställning på Konstmuseet
  Donation: 890 000 kr
 • Översättning av operan Notorious till tyska
  Donation: 120 000 kr

För ytterligare information v.v. kontakta:

Carl-Eric Hagentoft
Verkställande ledamot
Mobil: +46 730 34 63 52
Mail: carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.se    
Annika Stjernberg
Mobil: +46 705 57 05 14 
Mail: annika.stjernberg@stena.com

Foton finns även att hämta på http://news.cision.com/se/sten-a-olssons-stiftelse-for-forskning-och-kultur

Motiveringar

Konstnären Lotta Antonsson
Lotta Antonsson tillhörde de unga fotografer, framför allt kvinnor, som i början av 1990-talet i grunden förändrade svenskt fotografi och gav termen »fotobaserad konst« en innebörd även i vårt land. De vände den dominerande manliga sökaren till en medveten feministisk blick, från objekt till subjekt, från provokation till rättmätiga krav. Från ett djärvt självutlämnande till ett öppet samhällsengagemang. Även som lärare och vägvisare har Lotta Antonsson betytt mycket för många konststuderande och yngre kollegor. Hon har inte nöjt sig med de positioner hon uppnått, utan ständigt sökt sig vidare, ifrågasatt och utmanat, inte bara sin omgivning, utan lika mycket sig själv.
För sin starkt förankrade och tekniskt välgrundade praktik och för sitt rastlösa nyskapande tilldelas Lotta Antonsson stipendium för 2016 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Lotta Antonsson, fotograf Peter Claesson

Sångerskan Katarina Karnéus
»En röst som berör« är ett omdöme som ofta hörs i samband med mezzosopranen Katarina Karnéus framträdanden, vare sig det handlar om opera, lieder eller romanser. Katarina Karnéus äger en unik förmåga till gestaltning av sina många och varierade karaktärer på scenen. Med stor nyfikenhet och djärvhet söker hon ständigt efter rollens innersta väsen, för att finna det dubbelbottnade i varje rollkaraktär och hitta den magiska förbindelsen mellan känsla och sång. Det har inte minst publiken på Göteborgsoperan kunnat konstatera i bland annat Arnold Schönbergs Erwartung, Hans Gefors Notorious eller i Ambroise Thomas Hamlet, där Katarinas rolltolkningar försatt publiken i ett lyckorus.
För sin sång, gestaltning och absoluta scennärvaro tilldelas Katarina Karnéus stipendium för 2016 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Katarina Karnéus, fotograf Peter Claesson

Musikern Laleh Pourkarim
Med personlig röst och poetiska texter om livets mirakel skriver Laleh låtar som pricksäkert träffar sina lyssnares hjärtan. Frimodigt och med höga ambitioner har hon bemästrat det musikaliska hantverkets olika yrkesroller. Hon är artist, låtskrivare, sångerska, textförfattare och musiker, men också arrangör, ljudtekniker, och producent. Lalehs livshistoria är också berättelsen om en fritänkande artist som vandrar på en helt egen konstnärlig stig. Samtidigt har hon blivit en av den svenska popmusikens stora ikoner och viktig inspirationskälla för en yngre generation kvinnliga popartister.
För att hon, vägledd av sin inre kompass, skapar storslagen popmusik som berör människor över generationernas gränser, tilldelas Laleh Pourkarim stipendium för 2016 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Laleh Pourkarim, fotograf Peter Claesson

Konstnären Ida-Lovisa Rudolfsson
Ida-Lovisa Rudolfssons detaljrika bilder berättar om vardagliga situationer som slagit över i någonting annat, något främmande och hemlighetsfullt. Det handlar om människan, tingen och naturen men framförallt om tomrummen och ödsligheten mellan dem. Konstnären låter drömmens glapp och sammansmältningar underminera det igenkännbara och lockar oss att gå vilse i miljöer som vi trodde att vi kände. Men samtidigt som Ida-Lovisa Rudolfsson träder fram som en obarmhärtig uttolkare av den moderna ensamheten skapar hon bilder inför vilka vi, som betraktare, dras samman och förenas i en gemensam och drabbande upplevelse.
För sitt egensinniga och engagerande arbete inom textilkonsten tilldelas Ida-Lovisa Rudolfsson stipendium för 2016 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Ida-Lovisa Rudolfsson, fotograf Peter Claesson

Musikerna Naoko Sakata Trio
Musikerna följer lyhört varandras infall, utforskar nyfiket okända musikaliska marker. Med vidöppna öron och en uppfriskande lätthet tar Naoko Sakata Trio med lyssnaren på en resa där endast musiken själv kan leda dem. Tillsammans med basisten Alfred Lorinius och trumslagaren Johan Birgenius frigör pianisten Naoko Sakata ett till synes outsinligt öde av musikaliska idéer. Naoko Sakata flyttade till Sverige på grund av sin starka dragning till den nordiska jazztraditionen. Nu är trion själv en del av denna tradition, samtidigt som deras musik ekar av inryck från hela världen.
För sitt särpräglade och lysande samspel i nyskapande musik som lever av ögonblickets kreativitet, tilldelas Naoko Sakata Trio stipendium för 2016 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Naoko Sakata Trio, fotograf Peter Claesson

Konstnären Fredrik Åkum
Fredrik Åkums konst spänner över ett vidsträckt fält: från måleri och skulptur till fanzines, installationer och textiltryck. Med upprepningar och omtagningar skapar han en genomlyst och fragmentarisk bildvärld som är lätt att förlora sig i. Betraktarens blick sugs snabbt in bland växter och gestalter som svävar mellan abstrakt och föreställande, mellan upplevt och otänkbart. Ett av konstnärskapets genomgående teman är flyktighet och genom att kombinera ögonblicklig exakthet med långsamma och slumpmässiga aspekter visar Fredrik Åkum på konstens möjlighet att fördjupa verkligheten.
För ett variationsrikt konstnärskap som med gåtfull lyster frilägger tillvarons konturer tilldelas Fredrik Åkum stipendium för 2016 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Fredrik Åkum, fotograf Peter Claesson

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur premierar konst och musik i Västsverige vid 2015 års stipendieutdelning.
Twittra det här

Citat

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har under året delat ut betydande stöd till såväl kulturell verksamhet som vetenskaplig forskning. Årets största donation har lämnats till slutförande av Stenhuset på Ågrenska med bl a ett Framtidens rum, där virtual reality skapar nya upplevelser som tidigare varit svåråtkomliga vid funktionsnedsättning. Stiftelsen har även lämnat bidrag till era ungdomsprojekt – några exempel är All in, som nyttjar entreprenörskapsutbildning som ett verktyg för integration, Förebildarna som syftar till att utveckla unga att bli förebilder för andra och Maskrosbarn, som vänder sig till barn med föräldrar med missbruk. En annan större donation under året har lämnats för etableringen av Berättarministeriet i Göteborg där målsättningen är att inspirera barn och unga till att erövra det skrivna språket. Sedan stiftelsen bildades för tjugo år har hittills ett drygt hundratal kulturstipendier delats ut och det är med glädje och stolthet vi även i år belönar ytterligare några lovande kulturutövare i Västsverige. Vi har förhoppningen att stipendierna ska bidra till förkovran och fortsatt konstnärlig utveckling.
Madeleine Olsson Eriksson, Stiftelsens ordförande