Pressinformation och pressinbjudan – Sten A Olssons Kulturstipendium 2018

Report this content

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur premierar konst, musik och drama i Västsverige vid 2018 års stipendieutdelning

Under de senaste tjugotvå åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett stort antal stipendier till löftesrika talanger inom skilda konstarter. En lika viktig del av stiftelsens verksamhet är de omfattande donationer som genom åren tilldelats olika forskningsprojekt, inte sällan med tvärvetenskaplig, disciplinöverskridande inriktning.

2018 års stipendieutdelning äger rum fredagen 7 december, med början kl. 18.00 i Stenhammarsalen på Göteborgs Konserthus. Under festkvällen presenteras såväl stiftelsens verksamhet som årets kulturstipendiater. Publiken ges också tillfälle att möta några av dem i exklusiva liveframträdanden.

2018 års stipendiater, som vardera erhåller ett stipendium på 300 000 kronor, är:

SKÅDESPELERSKAN EVIN AHMAD
SÅNGERSKAN SOFIE ASPLUND

TEXTILKONSTNÄREN ANNIKA EKDAHL
TROLLKARLEN CARL-EINAR HÄCKNER
MUSIKERN JENS LEKMAN
KONSTNÄREN GUNNEL WÅHLSTRAND

»Det här året har vi bl a valt att stötta flera projekt med inriktning mot barn och ungdom, t ex organisationen Förebildarna, som samlar ett stort antal drivna och engagerade ungdomar för utbildning i entreprenörskap. Vidare föreningen Maskrosbarn i Göteborg, som stöttar barn till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Under senvåren möjliggjorde vi den spektakulära invigningen av Vetenskapsfestivalen då forskaren Max Tegmark vid MIT (Massachusetts Institute of Technology) deltog som ett interaktivt, direktsänt hologram på scen. Stöd har också lämnats till kommande Nobel Week Dialogue 2021 – en endagskonferens som är en del av nobelveckans program. Under året har SII-Lab (Stena Industry Innovation Laboratory), laboratoriet för industriell digitalisering invigts på Lindholmen och ett Ryggmärgsskadecentrum i samarbete med Sahlgrenska akademin börjar ta form. Nu i december delar vi som vanligt ut kulturstipendier till framstående kulturutövare inom respektive konstformer. Det är fantastiskt roligt att under årens lopp ha kunnat stödja alla talangfulla stipendiater. Sedan stiftelsens start för drygt tjugo år sedan har 130 stipendier delats ut. Vi hoppas att dessa kommer till god nytta och bidrar till fortsatt utveckling och personliga framsteg.«


MADELEINE OLSSON ERIKSSON
Stiftelsens ordförandeUTSTÄLLNING
8 DEC 2018 – 10 FEB 2019


Stora svartvita målningar och enorma färgrika gobelänger. Göteborgs konstmuseum avslutar året med en kontrastrik utställning där två starka kvinnliga konstnärskap står i centrum.

ANNIKA EKDAHL (f 1955) utforskar bildens gränser med senmedeltida gobelängteknik. Hon skapar helt samtida bildvärldar i stora format och betraktaren bjuds in till mångskiktade landskap där myter och drömmar möter familjescener och personliga utsagor.

GUNNEL WÅHLSTRAND (f 1974) är välkänd för sina svart-vita tuschmålningar. Med långsam och noggrann teknik arbetar hon fram porträtt och landskap, inte sällan med utgångspunkt i det egna familjealbumet. Centralt i konstnärskapet är frågor om tid, minne och förlust.

Både Annika Ekdahl och Gunnel Wåhlstrand presenterar nya verk i utställningen på Göteborgs konstmuseum.

PRESSVISNING
Torsdagen den 6 december kl 11.00, Stenahallen, Göteborgs konstmuseum. Konstnärerna medverkar.

VERNISSAGE
Utställningen invigs av Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande, vid vernissagen lördagen den 8 december kl 14.00.


OM STIFTELSEN
Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund.

Sten A Olssons stiftelse har under år 2018 lämnat ett antal olika bidrag till forskning och kultur, se följande sammanfattning av några donationer under året:

  • VETENSKAPSFESTIVALEN INVIGNING DONATION: 700 000 KR
  • FÖREBILDARNA DONATION: 3 000 000 KR
  • MASKROSBARN I GÖTEBORG DONATION: 500 000 KR
  • CHALMERS US BERKELEY SOMMARPROGRAM DONATION: 600 000 KR
  • NOBEL WEEK DIALOGUE 2021 DONATION: 1 500 000 KR
  • ÅRETS SEX KULTURSTIPENDIATER DONATION: 1 800 000 KR

Från och med år 1996, då stiftelsen grundades har hittills t o m år 2018 beslut fattats om utdelning av drygt 410 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt 130 stipendier inom kulturområdet, samt 280 masterstipendier som resebidrag.
www.stenastiftelsen.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carl-Eric Hagentoft
Verkställande ledamot
+46 730 34 63 52
Carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.se

Annika Stjernberg
+46 705 57 05 14
annika.stjernberg@stena.com

Birgitta Plyhm
PR
+46 707 77 12 90
birgitta@plyhm.se

Foton finns att hämta på http://news.cision.com/se/sten-a-olssons-stiftelse-for-forskning-och-kultur och http://www.stenastiftelsen.se/pressmaterial


STIPENDIATER 2018

SKÅDESPELERSKAN EVIN AHMAD
”Vi skådespelare lånar ut våra kroppar och hjärnor och använder dem till att visa fram allt det vi hela tiden jobbar på att dölja. Det kräver mycket och man måste få förbereda sig, ladda.”
Under sina tre år på Folkteatern i Göteborg har skådespelaren Evin Ahmad hunnit att vara med i sju produktioner, spelat in tre långfilmer och dessutom skrivit en roman. Oavsett om det rör sig om teaterscenen, filmduken eller det skrivna ordet når hennes intensiva närvaro publik och läsare med samma kraft.
Evin.Ahmad@gmail.com, +46 707 90 20 97
SÅNGERSKAN SOFIE ASPLUND
»Att vara enkel är det som är svårast av allt. Hitta kärnan, skala av allt onödigt och sjunga med sin egen röst. Det är dit jag vill nå.«
Den lyriska sopranen Sofie Asplund har redan hunnit att etablera sig som en lysande och mångsidig begåvning. Hon har mött publiken i både opera-, musikal- och konsertsammanhang. Nu är hon, i hård konkurrens, en av de utvalda i Barbara Hannigans internationella samarbetsprojekt för unga sångare och musiker, Equilibrium Young Artists.

sofieasplund@me.com, +46 704 39 97 78TEXTILKONSTNÄREN ANNIKA EKDAHL
»Det går att väva de mest komplicerade bilder i en grenklyka. Det är inte komplexiteten som ökas med en krånglig vävstol, utan möjligtvis effektiviteten.«
Annika Ekdahls stora, överdådiga gobelänger rymmer ett myller av berättelser och röster. Med hjälp av den uråldriga, tidskrävande vävtekniken växer ett detaljrikt, flödande bildberättande fram. En kvadratmeter kan ta månader att väva, en gobeläng flera år.
info@annikaekdahl.se; +46 706 57 03 02
TROLLKARLEN CARL-EINAR HÄCKNER
»Alla mina föreställningar är påminnelser om liv, om det som förenar oss. För mig är varietén livsnödvändig och dessutom en sorts metafor för livet. Balanserar på linor gör vi alla.«

Trollkarl, ståuppkomiker, skådespelare, sångare, låtskrivare och författare. Och mycket mer därtill. Under 20 års tid har Carl-Einar Häckners varietéföreställningar på Liseberg varit en del av Sommargöteborg. Nu fortsätter han att utmana och överraska sig själv och publiken med nya föreställningar, nya idéer, i nya sammanhang.
ulf.andersson@livenation.se, +46 31 701 69 50, +46 703 20 69 52
MUSIKERN JENS LEKMAN
»Jag gillar att stryka medhårs musikaliskt, att vara en del av en tradition. Det är berättelserna och sammanhangen som intresserar mig mest.«
Att få berätta historier, egna och andras, är det centrala i Jens Lekmans skapande. Oavsett om formatet är ett skivalbum, ett konstprojekt eller musikaliska samarbeten. Jens Lekman fortsätter att röra sig mellan det lilla och det stora, mellan det lokala och det globala, alltid i nära kontakt med sin publik.
elin@ehpr.se, +46 738 00 06 46KONSTNÄREN GUNNEL WÅHLSTRAND
»Man måste hålla fast vid ursprungsidén och tro på motivet.
Känna hur det känns att vara den där stenen eller gardinen. När jag når dit, när jag byter plats med motivet, är jag framme.«
Gunnel Wåhlstrands monumentala tuschlaveringar efter foto- grafiska förlagor har fångat och fascinerat konstvärlden ända sedan examensutställningen på Konsthögskolan i Stockholm 2003. Arbetsprocessen är långsam, minutiös och riskfylld. Varje målning tar månader i anspråk. Den samlade produktionen består av drygt 35 verk tillkomna under 15 års tid.
gunnelwahlstrand@yahoo.se; +46 737 08 01 62
Fotograf: Peter Claesson

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur premierar konst, musik och drama i Västsverige vid 2018 års stipendieutdelning
Twittra det här

Citat

Det här året har vi bl a valt att stötta flera projekt med inriktning mot barn och ungdom, t ex organisationen Förebildarna, som samlar ett stort antal drivna och engagerade ungdomar för utbildning i entreprenörskap. Vidare föreningen Maskrosbarn i Göteborg, som stöttar barn till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Under senvåren möjliggjorde vi den spektakulära invigningen av Vetenskapsfestivalen då forskaren Max Tegmark vid MIT (Massachusetts Institute of Technology) deltog som ett interaktivt, direktsänt hologram på scen. Stöd har också lämnats till kommande Nobel Week Dialogue 2021 – en endagskonferens som är en del av nobelveckans program. Under året har SII-Lab (Stena Industry Innovation Laboratory), laboratoriet för industriell digitalisering invigts på Lindholmen och ett Ryggmärgsskadecentrum i samarbete med Sahl- grenska akademin börjar ta form. Nu i december delar vi som vanligt ut kulturstipendier till framstående kulturutövare inom respektive konstformer. Det är fantastiskt roligt att under årens lopp ha kunnat stödja alla talangfulla stipendiater. Sedan stiftelsens start för drygt tjugo år sedan har 130 stipendier delats ut. Vi hoppas att dessa kommer till god nytta och bidrar till fortsatt utveckling och personliga framsteg.
Madeleine Olsson Eriksson, Stiftelsens ordförande