Pressinformation och pressinbjudan 2015

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur premierar konst, musik och design i Västsverige vid 2015 års stipendieutdelning.

Under de senaste nitton åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla människor, som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till många olika svenska forsknings- och kulturprojekt.

2015 års stipendieutdelning äger rum med början kl 18.00 fredagen 4 december i Stenhammarsalen, Konserthuset i Göteborg.
Årets stipendiater och verksamhet presenteras, några musikstipendiater underhåller.

2015 års stipendiater, som vardera erhåller ett stipendium på 150.000 kronor, är:


Textildesignern Malin Bobeck
Konstnären Jonas Dahlberg
Konstnären Andreas Eriksson
Violinisten Agnes Casimir Lindholm
Saxofonisten Klas Lindquist
Musikalartisten David Lundqvist
Honorärstipendiaten Tomas Von Brömssen
(Tomas von Brömssen kommer ej att närvara vid 2015 års stipendieutdelning. Han kommer i stället att motta utmärkelsen vid 2016 års evenemang då stiftelsens firar 20-årsjubileum.)

»Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har under året lämnat betydande stöd till såväl vetenskaplig forskning som kulturell verksamhet. Årets största donation har lämnats till finansiering av uppförandet av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Ett annat stort bidrag har lämnats till GöteborgsOperan och uppförandet av operan Notorious som hade bejublad urpremiär under hösten. Familjen Sten A Olsson har sedan stiftelsen bildades för nitton år sedan hittills delat ut ett drygt hundratal kulturstipendier och det är med glädje och stolthet vi även i år belönar ytterligare några lovande kulturutövare i Västsverige. Vi hoppas att stipendiet ska vara till nytta och bidra till fortsatt förkovran och personlig utveckling.«

Madeleine Olsson Eriksson
Stiftelsens ordförande

Utställning
5 dec 2015–21 feb 2016

På Göteborgs konstmuseum visas under perioden 5 dec 2015–21 feb 2016 en utställning med Malin Bobeck, Jonas Dahlberg och Andreas Eriksson. Malin Bobeck (f 1986) arbetar med ljusemitterande material, framför allt textil. I utställningen visas en helt ny takhängd skulptur som tar plats i en spegelsal som byggts upp på museet. Jonas Dahlberg (f 1970) är en av Sveriges mest uppmärksammade videokonstnärer. I utställningen visar han en ny serie fotografier, samt sitt senaste filmverk som är en långsam uppförstorad panorering över en liten speldosa. Andreas Eriksson (f 1975) är målare, välkänd i både Sverige och utlandet genom sina många utställningar. I utställningen på Göteborgs konstmuseum visar han den monumentala oljemålningen »Arsenura Meander« från 2015 som mäter hela 395×380 cm, samt en ny serie textila verk, miniatyrmålningar och bronsskulpturer.


Pressvisning

Torsdagen 3 december kl 11.00, Göteborgs konstmuseum.

Vernissage
Utställningen invigs av Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande, vid vernissagen kl 14.00, lördagen 5 december.

Om stiftelsen
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Sten A Olssons stiftelse har under år 2015 lämnat ett antal olika bidrag till forskning och kultur, se följande sammanfattning av alla donationer under året:

 • Maestro Kurt Masur till Forum Aurora i Trollhättan och Vänersborg
  Donation: 250 000 kr
 • Intize, Mentorskap i matematik i flera led
  Donation: 1 000 000 kr
 • Konst och Teknik under Vetenskapsfestivalen
  Donation: 500 000 kr
 • Chefsdirigent Henrik Schaefer ny gästprofessor vid Högskolan för Scen och Musik
  Donation: 1 050 000 kr
 • Operan Notorious med världspremiär på Göteborgsoperan
  Donation: 5 000 000 kr
 • Stipendier till masterstudenter utanför EU
  Donation: 670 000 kr
 • Vetenskapsfestivalen 2016 – Art & Science
  Donation: 1 000 000 kr
 • Nobel Week Dialogue – vartannat år i Göteborg
  Donation: 4 500 000 kr
 • Hur förebyggs och behandlas skador inom löpning
  Donation: 3 580 000 kr
 • Uppförandet av Nobel center på Blasieholmen i Stockholm 

  Donation: 15 000 000

Från och med år 1996, då stiftelsen grundades har t o m 2015 beslut fattats om utdelning av ca 293 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt ett drygt hundratal utbildningsstipendier inom kulturområdet, samt 160 masterstipendier som resebidrag. www.stenastiftelsen.se

För ytterligare information v.v. kontakta:

Carl-Eric Hagentoft
Verkställande ledamot
Mobil: +46 730 34 63 52
Mail: carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.se   

Annika Stjernberg
Mobil: +46 705 57 05 14 
Mail: annika.stjernberg@stena.com

Foton finns även att hämta på http://news.cision.com/se/sten-a-olssons-stiftelse-for-forskning-och-kultur

Motiveringar

Textildesignern Malin Bobeck
För dem som är vana vid att tänka på den vävda textilen som något stillsamt och kontrollerat blir mötet med Malin Bobecks arbete omtumlande. Hennes vävar kränger, lyser och växlar mellan olika stämningslägen. De väcker nyfikenhet och lockar till beröring. I sitt ännu unga konstnärskap siktar Malin Bobeck mot att skapa föränderliga rumsliga strukturer där det senaste inom belysnings- och interaktionsteknik kombineras med handens arbete och omsorg. Hon är del av en bred rörelse inom konsthantverk och design som på ett sökande och frisinnat vis för samman traditionella metoder med vår tids teknologi. Arbetssättet vitaliserar hantverket men skapar också ett nytt och spännande sammanhang för ingenjörsvetenskapens landvinningar.
För sitt löftesgivande och uppslagsrika arbete inom textilen tilldelas Malin Bobeck stipendium för 2015 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Malin Bobeck, fotograf Peter Claesson

Konstnären Jonas Dahlberg
Jonas Dahlbergs verk undersöker ofta en rämna i tillvaron, glappet mellan verkligheten och vårt försök till förståelse av densamma och med det oss själva. Han gömmer något i sina bilder som talar om förlust och relationer och som berör både kroppens och tankens minne. Genom verk som osäkrar vår tolkning av rum, tid och rörelse förflyttar han glömskans gränser och utmanar vår nyfikenhet och mottaglighet för inlevelse och reflektion. Jonas Dahlberg utforskar ett existentiellt rum, där betraktaren får välja och varsna sin egen resa genom lager av tillstånd, känslor och beslut.
För ett konstnärskap som konsekvent bearbetar vår blick i verk som talar om vad vi ser och inte ser, tilldelas Jonas Dahlberg stipendium för 2015 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Jonas Dahlberg, fotograf Peter Claesson

Konstnären Andreas Eriksson
Andreas Eriksson arbetar intuitivt, omedelbart, men inte oreflekterat. Tvärtom. Med sin handgriplighet tar han sig bort från det som skulle kunna kallas ett romantiskt naturmåleri. Det är klart att hans konst handlar om minnesbilder och mycket subjektiva upplevelser, inte minst de som vi andra projicerar in i hans svårgenomträngliga landskap. Men för Andreas Eriksson är naturen inget fönster att titta ut från eller att försöka avbilda. Den är först och främst ett arbetsmaterial och i sitt förhållningssätt till naturen är han definitivt en jordbrukare. Naturlyriken vi ser och uppskattar är ett sken som vi med njutning låter oss bedras av. Själv tar han ett steg tillbaka, förblir analytisk och tämligen osentimental när han går fram med sina tunga redskap.
För sin kontinuitet och konsekvens, men också för sin okuvliga drift att överraska och ständigt söka nya vägar inom ramarna för sitt eget måleri, tilldelas Andreas Eriksson stipendium för 2015 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Andreas Eriksson, fotograf Peter Claesson

Violinisten Agnes Casimir Lindholm
Den som tänker sig den svenska folkmusiken som en statisk och färdigformulerad musik har mycket att lära av Agnes Casimir Lindholm. Hon visar i sitt spel att den traditionella musiken är en levande process med utrymme för eget konstnärligt skapande. Agnes Casimir Lindholm har sedan tidiga tonår arbetat med att tillgodogöra sig denna levande tradition och sökt att införliva sin egen personlighet i den. Folkmusiken på Orust har alltid levt ett eget liv under radarn för den mer »allsvenska«, men är icke desto mindre en rik folkmusiktradition med en egen karaktär. Det är mycket glädjande att möta unga som tar över stafettpinnen och förvaltar och formar musiken in i nästa tidevarv.
För sitt skickliga spel, för förvaltandet av en unik spelmansrepertoar och för sitt konstnärliga förhållningssätt tilldelas Agnes Casimir Lindholm stipendium för 2015 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Agnes Casimir Lindholm, fotograf Peter Claesson

Saxofonisten Klas Lindquist
Den som hör altsaxofonisten och klarinettisten Klas Lindquists musik kan i förstone erfara en lustfylld igenkänning, som en efterklang av en annan tid. Men strax hör man. Lindquist är inte hemfallen åt schabloner och upprepning av en gammal jazzvärld. Hans mjukt svängande spel är friskt och här och nu. Sannolikt har det med frihet att göra. Han är skicklig nog som instrumentalist, arrangör och orkesterledare att inte behöva bekymra sig om någon tyngande tradition. Den bär han istället lätt. Han har tveklöst sina inspirationskällors och mentorers gillande. Och han vet det.
För sin okonstlade elegans och skicklighet som instrumentalist och sitt sätt att vitalisera en jazztradition tilldelas Klas Lindquist stipendium för 2015 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Klas Lindquist, fotograf Peter Claesson 

Musikalartisten David Lundqvist
Den rena glädje, lust och energi som den unge David Lundqvist fann i amatörteatern har i dag omvandlats till ett hantverk som skördar frukter runtom landets scener. Efter otaliga roller och framträdanden i gränslandet mellan teaterns och musikens verklighet, får man en känsla av att det roliga just har börjat för denne oförtröttligt arbetande estradör. Med plasticitet, musikalitet, nyansrikedom och oräddhet tar han sig an scenartistens vardagliga praktikaliteter och utmaningar med ömsom sårbarhet, ömsom lustfyllda absurditeter.
För sin omedelbara publikkontakt, sin starka närvaro, sitt genrefria glädjesprutande och sin aldrig sinande arbetslust tilldelas David Lundqvist stipendium för 2015 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


David Lundqvist, fotograf Peter Claesson

Honorärstipendiat Tomas von Brömssen
Tomas von Brömssen är en av våra största och mest folkkära skådespelare med ett otal filmer, revyer, pjäser och teveserier bakom sig. Sedan genombrottet i den kultförklarade Albert & Herbert har han visat prov på sin enastående talang genom att spela allt från tobakshandlare Blomgren i Saltön till den Guldbaggebelönade rollen som alkoholiserad handelsresanden i filmen Lust och fägring stor. Och nu senast en sjungande och klarinettspelande professor Higgins i Pygmalion. I decennier har han roat oss med sin lågmälda och träffsäkra humor. Som få andra lägger han publiken för sina fötter, han rör och berör den med sin utstrålning, sin värme och sin totala närvaro på scenen.
För detta tilldelas Tomas von Brömssen honorärstipendium för 2015 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Tomas von Brömssen, fotograf Peter Claesson

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Under de senaste nitton åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla människor, som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till många olika svenska forsknings- och kulturprojekt.
Twittra det här

Citat

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har under året lämnat betydande stöd till såväl vetenskaplig forskning som kulturell verksamhet. Årets största donation har lämnats till finansiering av uppförandet av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Ett annat stort bidrag har lämnats till GöteborgsOperan och uppförandet av operan Notorious som hade bejublad urpremiär under hösten. Familjen Sten A Olsson har sedan stiftelsen bildades för nitton år sedan hittills delat ut ett drygt hundratal kulturstipendier och det är med glädje och stolthet vi även i år belönar ytterligare några lovande kulturutövare i Västsverige. Vi hoppas att stipendiet ska vara till nytta och bidra till fortsatt förkovran och personlig utveckling.
Madeleine Olsson Eriksson, Stiftelsens ordförande