Sten A Olssons Stiftelse delar ut resestipendier på mastersnivå för år 2014

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur avsätter under en femårsperiod med början 2012 en miljon kronor per år till resestipendier. Under år 2014 har 42 resestipendier à 25.000 kronor delats ut till västsvenska studenter i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendierna ska möjliggöra för studenterna att gästa utländska universitet och skapa egna internationella nätverk. Mottagarna av stipendierna skall i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s Kultur och Hälsa, samt Innovation och Entreprenörskap. 


Diplom har delats ut till 2014 års stipendiater vid en ceremoni i Dicksonska Palatset i Göteborg.
På bilden är stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson och Carl-Eric Hagentoft, verkställande ledamot i stiftelsen omgiven av 24 av de 42 studenter, som tilldelades resestipendier under år 2014.
Foto: Magnus Gotander

Stiftelsens satsning är tänkt att pågå i fem år i samma omfattning, d v s med 25.000 kronor per person till ca 40 stipendiater/år och hittills har ett drygt 120-tal stipendier delats ut. Resorna varierar såväl vad gäller mål som längd. 2014 års studenter har besökt universitet och lärosäten i hela världen, bl a USA, Japan, Norge, Danmark, Texas, Argentina, Nepal och Kina.

”All forskning gynnas av att ställas i ett internationellt perspektiv. Med resestipendier bidrar därför stiftelsen till att underlätta för studenter att förlägga delar av sina studier utomlands. Hittills har totalt ett 120-tal studenter studerat vid utländska universitet och lärosäten över hela världen och vi har fått många bevis på goda resultat och personlig nytta för de enskilda studenterna. Vi har dessutom kunnat konstatera att många värdefulla kontakter har tagits som även gynnar lärosätena på hemmaplan,” konstaterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Stipendiet är tänkt att täcka resor och boende via mottagande universitet och omfattar vanligtvis 3 månader.

Deltagande fakulteter/institutioner kopplade till mastersprogrammen:

 • Sahlgrenska akademin (SA): Läkar-, Apotekar- och Tandläkarprogrammen
 • Handelshögskolan: Mastersprogrammen: Innovation and Industrial Management och Knowledge-based Entrepreneurship
 • Chalmers: Mastersprogrammet: Management and Economics of Innovation
 • Litteraturvetenskap/religion: Litteratur, idéhistoria och religion
 • Psykologi: Psykologprogrammet och programmet i missbruks- och beroendevetenskap

Bland 2014 års stipendiater finns bl a:


Från vänster: Emel Ahmet, Emil Bussqvist, Peter Kostenniemi, Karl Lawenius, Therese Tellstedt, Lars Martinsson och Cecilia Stalberg. Foto: Magnus Gotander
 • Emel Ahmet, som går Apotekarprogrammet och som spenderat 5 månader vid Harvard Medical School i Boston, USA där hon gjort sitt examensarbete inom hematologi. Syftet var att ge ökad kunskap kring vilka cellulära mekanismer som reglerar sjukdomsförloppet vid blodcancer.
 • Emil Bussqvist, som går Läkarprogrammet och som tillbringat 3 månader vid Shimaoka Laboratory i Tsu, Japan där han undersökte hur vävnad av olika stelhet påverkar utvecklingen av vita blodkroppar. På sikt är målsättningen att bereda vägen för nya behandlingsmetoder av inflammatoriska tillstånd.
 • Peter Kostenniemi, som läser Litteraturvetenskap gästade under två månader Syddansk Universitet i Odense, Danmark där han studerade hur barnet som subjekt samt ålder representeras i romanserierna Varelserna och Zombie City. Båda serierna utspelas i ett samhälle där en zombiesmitta har brutit ut och omstörtat samhällsstrukturerna.
 • Karl Lawenius och Therese Tellstedt, som studerar vid Management and Economics of Innovation, Chalmers har genomfört en fältstudie under 2 månader vid ett flertal universitet i USA då de konstaterade internets och digital tekniks stora inverkan på hur vi människor lär och utbildar oss. Digital teknik har potential att på riktigt demokratisera lärandet eftersom högkvalitativ utbildning kan erbjudas till alla människor i alla former.
 • Lars Martinsson, som studerar Litteraturvetenskap har tillbringat 2 månader vid University of Washington i Seattle, USA där han med ett projekt belyst genren Black Metals bärande tematik, samt identitets- och meningsskapande funktion. Därefter analyserades sambandet mellan subjektet och naturen som en återkommande föreställning.
 • Cecilia Stalberg, som går Läkarprogrammet och som tillbringat fyra månader vid UTMB i Galveston, Texas där hon studerat för tidiga födslar och fosterhinnans förmåga att producera en molekyl vid namn Elafin. Denna molekyl skulle teoretiskt sett kunna minska risken för förtidig födsel i samband med bakteriella infektioner och/eller rökning.

Samtliga studenter vittnar om den stora nyttan av nya erfarenheter, värdefulla kontakter och personlig utveckling. Man talar också om möjligheterna att på hemmaplan återanvända sina nyvunna kunskaper i sina ordinarie verksamheter och nätverk.

För mer information, v.v. kontakta:

Madeleine Olsson Eriksson
Styrelseordförande
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur    
madeleine.olsson@stenastiftelsen.se


Carl-Eric Hagentoft
Verkställande ledamot
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.se
+46(0)730 34 63  52

OM STIFTELSEN
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund.
Under de senaste arton åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett drygt hundratal utbildningsstipendier till talangfulla människor med sysselsättning inom konst, musik, dans, teater, litteratur och design och scenografi. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till ett stort antal forsknings- och kulturprojekt i Västsverige. Slutligen har även de senaste tre åren lämnats resestipendier till ett drygt 120-tal studenter för att möjliggöra studier vid utländska universitet i samband med deras examensarbeten på mastersnivå.
Från starten och fram till nu har stiftelsen lämnat totalt drygt 260 miljoner kronor som stöd till forskning och specifika kulturprojekt, samt ett drygt hundratal utbildningsstipendier inom kulturområdet. www.stenastiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur avsätter under en femårsperiod med början 2012 en miljon kronor per år till resestipendier. Under år 2014 har 42 resestipendier à 25.000 kronor delats ut till västsvenska studenter i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendierna ska möjliggöra för studenterna att gästa utländska universitet och skapa egna internationella nätverk. Mottagarna av stipendierna skall i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s Kultur och Hälsa, samt Innovation och Entreprenörskap.
Twittra det här

Citat

All forskning gynnas av att ställas i ett internationellt perspektiv. Med resestipendier bidrar därför stiftelsen till att underlätta för studenter att förlägga delar av sina studier utomlands. Hittills har totalt ett 120-tal studenter studerat vid utländska universitet och lärosäten över hela världen och vi har fått många bevis på goda resultat och personlig nytta för de enskilda studenterna. Vi har dessutom kunnat konstatera att många värdefulla kontakter har tagits som även gynnar lärosätena på hemmaplan
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur