Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur donerar 50 MSEK för uppförande av Stenhuset - för behandling av personer med sällsynta diagnoser

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, i folkmun kallad Stenastiftelsen, har beslutat att donera 50 MSEK till Ågrenska Stiftelsen på Lilla Amundön i Göteborg för planering, design och uppförande av det s k Stenhuset. Byggnationen kompletterar befintlig verksamhet och kommer att vara en plattform för utökad, långsiktig forskning och utveckling av vård-, boende- och behandlingsformer för personer med en sällsynt diagnos*.


Stenhuset

Stenabolagens grundare, skeppsredaren Sten A Olsson, hade livet igenom en stark och uttalad vilja att på olika vis främja och stödja framåtriktad verksamhet på såväl vetenskapens som kulturens områden. Donationen till Ågrenska Stiftelsen är en satsning helt i linje med denna intention. ”Vi är stolta och tacksamma att kunna bidra till fortsatt utveckling av det unika och framgångsrika arbete som äger rum på Ågrenska,” säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande i Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Ågrenska Stiftelsen i Göteborg bedriver verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med framför allt sällsynta diagnoser, sjukdomar och funktionsnedsättningar. För att kunna möta, hantera och utveckla framtidens ökande behov har Stenastiftelsen nu beviljat en ansökan från Ågrenska Stiftelsen om medel för byggnation av en ny byggnad, det s k Stenhuset.

En ny miljö kommer att skapas på Ågrenska, som bidrar till att förbättra livskvalitén och vidareutveckla vården och behandlingen av såväl de berörda individerna som deras familjer. Relevanta yrkesgrupper inom vården kommer att kunna samarbeta på plats. Med all säkerhet kommer även mycket kunskap och erfarenhet av mer generell karaktär att vidareutvecklas och spridas utanför denna institution. På så vis kommer andra patientgrupper att dra nytta av denna donation genom att vunnen erfarenhet och kompentens sprids, som ringar på vattnet.

I Stenhuset kommer att ges möjligheter till en aktiv forskning som kan skapa underlag för bättre vård och omhändertagande av barn och vuxna med sällsynta diagnoser.

”Genom min yrkesbakgrund som läkare har jag insikt i och ett naturligt engagemang för den här typen av frågor. Jag har personligen stor erfarenhet av nära kontakt med svårt sjuka och vet att vi alla, såväl anhöriga som vårdpersonal, har mycket att lära av de situationer som dessa personer och deras familjer befinner sig i. Kunskapen om och erfarenheterna från individer med en sällsynt diagnos behöver vidareutvecklas och beforskas,” konstaterar Madeleine Olsson Eriksson.

Ågrenska kan idag inte fullt ut möta behoven hos individer med de svåraste multifunktions-nedsättningarna. Efterfrågan på såväl lokal, som regional nivå har dessutom blivit allt större.

”Donationen från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur är en av de största enskilda donationerna i Sverige inom vård och omsorg. För oss på Ågrenska innebär Stenhuset en mycket välkommen tillökning, som gör det möjligt att erbjuda personer med särskilda behov en kraftfullt utökad och bättre anpassad verksamhet, samt skapa nya kunskaper genom möjligheter till forskning,” kommenterar Anders Olauson, styrelseordförande Ågrenska.


*en sällsynt diagnos definieras i Sverige som en på tiotusen, i Europa är definitionen fem på tiotusen. Läkemedelsverket har anslutit sig till den Europeiska definitionen.


För vidare information, vänligen kontakta:

Madeleine Olsson Eriksson
Styrelseordförande
Stena A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur    
madeleine.olsson@stenastiftelsen.se
Mobil: +46 (0) 708 98 28 38
  
Anders Olauson
Styrelseordförande
Ågrenska
anders.olauson@agrenska.se
Mobil: +46 (0)705 22 45 60

Robert Hejdenberg
VD
Ågrenska
robert.hejdenberg@agrenska.se
Mobil: +46 (0)705-401952

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund.
Under de senaste sjutton åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett drygt hundratal utbildningsstipendier till talangfulla män och kvinnor med sysselsättning inom konst, musik, dans, teater, litteratur och design. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till ett stort antal forsknings- och kulturprojekt i Västsverige.
Från starten och fram till nu har stiftelsen lämnat totalt drygt 180 miljoner kronor som stöd till forskning och specifika kulturprojekt, samt utbildningsstipendier inom kulturområdet.
www.stenastiftelsen.se

För mer information om Ågrenska, se: www.agrenska.se/

Taggar:

Om oss

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen Sten A Olsson stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har under årens lopp lämnat bidrag till flera större projekt i Göteborg.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, i folkmun kallad Stenastiftelsen, har beslutat att donera 50 MSEK till Ågrenska Stiftelsen på Lilla Amundön i Göteborg för planering, design och uppförande av det s k Stenhuset. Byggnationen kompletterar befintlig verksamhet och kommer att vara en plattform för utökad, långsiktig forskning och utveckling av vård-, boende- och behandlingsformer för personer med en sällsynt diagnos*.
Twittra det här

Citat

Genom min yrkesbakgrund som läkare har jag insikt i och ett naturligt engagemang för den här typen av frågor. Jag har personligen stor erfarenhet av nära kontakt med svårt sjuka och vet att vi alla, såväl anhöriga som vårdpersonal, har mycket att lära av de situationer som dessa personer och deras familjer befinner sig i. Kunskapen om och erfarenheterna från individer med en sällsynt diagnos behöver vidareutvecklas och beforskas
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Stena A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Donationen från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur är en av de största enskilda donationerna i Sverige inom vård och omsorg. För oss på Ågrenska innebär Stenhuset en mycket välkommen tillökning, som gör det möjligt att erbjuda personer med särskilda behov en kraftfullt utökad och bättre anpassad verksamhet, samt skapa nya kunskaper genom möjligheter till forskning
Anders Olauson, styrelseordförande Ågrenska