Stenastiftelsen delar ut miljonbelopp till resestipendier på mastersnivå

Report this content

Under 2018 har 43 resestipendier omfattade 30 000 kronor delats ut. Sedan 2012 avsätter Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur drygt en miljon kronor per år till resestipendier, som ska möjliggöra för studenterna att gästa utländska universitet och skapa egna internationella nätverk. Hittills har stipendier delats ut till 280 västsvenska studenter i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendiet är tänkt att täcka resor och boende via mottagande universitet och varierar såväl vad gäller mål som längd. 2018 års studenter har besökt universitet och lärosäten över hela världen, bl a Japan, USA, Uganda, England, Indien och Australien.


Diplom har delats ut till 2018 års stipendiater vid en ceremoni på Stora Teatern i Göteborg.
På bilden är Carl-Eric Hagentoft, verkställande ledamot i stiftelsen och
Margita Björklund, ledamot i Donationsrådet tillsammans med 28 av de 43 studenter,
som tilldelades resestipendier under år 2018. Foto: Magnus Gotander


Mottagarna av stipendierna ska i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s Kultur och Hälsa, samt Innovation och Entreprenörskap.

”All forskning gynnas av att ställas i ett internationellt perspektiv och vi är glada över att kunna ge studenterna möjlighet att förlägga delar av sina studier utomlands. De kommer också hem med värdefulla nya kunskaper och ett utökat internationellt nätverk. Många vittnar dessutom om hur de utvecklats på ett personligt plan. Vi är tacksamma för alla historier vi får ta del av och önskar dem all lycka med sina fortsatta studier och yrkeskarriärer,” säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


”Efter sju år och närmare 300 resestipendier är vi fortfarande lika imponerade över de många ansökningar vi får ta del av varje år. Det finns en stor bredd i både metod och frågeställningar och det ger oss en inblick i hur dagens unga ambitiösa studenter tänker. Deras insatser är viktiga och vi värdesätter deras öppenhet, tillgänglighet och viljan att dela med sig av sina kunskaper”, säger professor Erland Hjelmquist, ledamot i stiftelsens donationsråd.

Deltagande fakulteter/institutioner kopplade till mastersprogrammen:

  • Sahlgrenska akademin (SA): Läkar-, Apotekar- och Tandläkarprogrammen
  • Handelshögskolan: Mastersprogrammen: Innovation and Industrial Management och Knowledge-based Entrepreneurship
  • Chalmers: Mastersprogrammet: Management and Economics of Innovation
  • Litteraturvetenskap/religion: Litteratur, idéhistoria och religion
  • PsykologiPsykologprogrammet och programmet i missbruks- och beroendevetenskap

Bland 2018 års resestipendiater finns:


Reené Alhayek går Apotekarprogrammet sedan augusti 2014. Hon har under 4 månader varit i Melbourne, Australien där hon studerade vid Monash University. Godartad prostataförstoring är en utav de vanligaste urologiska sjukdomarna bland äldre män. Det är associerat med nedre urinvägssymptom och det finns få läkemedel mot symtomen, alla förknippade med många biverkningar. I denna studien undersöktes Mirabegrons, en beta 3-adrenoceptor, effekt på prostatans glatta muskulatur då den visat relaxera urinblåsans glatta muskulatur. Inte tillräckligt med data var erhållna för att dra slutsatser om läkemedlets effekt och signalväg, men med framtida studier kan detta vara en lovande farmakologisk behandling.


Ida Lönnfält och Josefine Sandqvist läste masterprogrammet i Innovation and Industrial Management på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Under två veckor var de i London för att samla in data till sin uppsats om blockchain technology. Fokus i uppsatsen var på användandet av blockchains inom supply chain management hos modeföretag. Genom besök av blockchain-event, intervjuer av ett stort brittiskt modeföretag samt ett flertal experter och start-ups inom blockchain technology undersöktes hur kompatibla olika typer av blockchains är med supply chain management inom modebranschen.


Haniyeh Davanian går Apotekarprogrammet sedan augusti 2014. Hon spenderade fyra månder i San Diego på University of California där hon studerade en viss typ av celler, så kallade fibroblaster, som har en viktig roll i sjukdomsorsaken till reumatoid artrit (RA). RA är en autoimmun sjukdom som påverkar omkring 1 % av befolkningen och är vanligare hos kvinnor än män. De läkemedel som finns idag ger inte alltid en respons och därför finns det ett stort behov av att komplettera dagens behandlingar. Förutom att hon erhållit erfarenhet inom flera laboratorietekniker har hon också fått chansen att knyta kontakter i ett land med stor framgång inom forskning.


Jacob Rasmussen tar examen från Läkarprogrammet nu i januari. Han har under två månaders tid studerat antibiotikabehandling av lunginflammation på ett sjukhus i Uganda, Östafrika. Landet har ett stort problem med infektionssjukdomar, däribland lunginflammation som har hög dödlighet bland små barn, och där studier på antibiotikaanvändning är få. Syftet med studien var att beskriva hur man använde antibiotika när man behandlade lunginflammation och utreda om behandlingen följde nationella riktlinjer. Han studerade också hur och med vilka hjälpmedel diagnosen ställdes. 72 patienter som på akutmottagningen fått diagnosen lunginflammation inkluderades i studien.


Wilhelm Sjöland går Apotekarprogrammet sedan augusti 2014. Han tillbringade fyra månader på Kyoto Universitet i Japan. På departementet för Strålningsgenetik genererade han bröstcancerceller med mutationer i gener som är involverade i DNA-felparningsreparation. Utöver detta analyserade han effekten av ultraviolett strålning på kromosomer och dess effekt på lagning av DNA. Tiden i Kyoto har varit givande på både ett professionellt och personligt plan och i framtiden vill han fortsätta inom forskning.


Levi Östling studerar vid Master of Innovation & Industrial Management, Handelshögskolan Göteborg. Tillsammans med Vincent Thermaenius tillbringade han sex veckor i Bangalore, Indien där totalt tio FinTech-företag intervjuades. Det vi ville undersöka med vår uppsats var hur ny finansiell teknologi - eller så kallad ”FinTech” - kan bidra till att öka tillgängligheten av grundläggande finansiella tjänster bland individer och små företag, som idag har en väldigt begränsat tillgång till just sådana tjänster. I många utvecklingsländer har t ex idag många svårt att öppna bankkonton, ta banklån, eller på ett enkelt sätt skicka pengar till vänner och familjemedlemmar. Ett av de länder som har störst problem med detta är Indien. 2014 hade t ex endast halva befolkningen tillgång till ett simpelt bankkonto. Samtidigt är Indien ett land som är på framkant inom utvecklingen av ny teknologi och under de senaste åren har ett stort antal företag som sysslar med just FinTech vuxit fram i landet. På grund av dessa faktorer åkte vi till just Indien för att samla in data till vår studie. Vi valde att åka till Bangalore, en stad i södra Indien som också har en av landets högsta koncentrationer av teknologiföretag.

För mer läsning om stipendieutdelningen, se Stenastiftelsens hemsida:  https://www.stenastiftelsen.se/gladjefest-pa-stora-teatern/

Det finns även info på Handelshögskolans hemsida:
https://es.handels.gu.se/avdelningar/institutet-for-innovation-och-entreprenorskap/nyheter/nyheter-detalj/diplomeringsceremoni-for-sten-a-olssons-stiftelses-resestipendiater-2018-.cid1612014

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Eric Hagentoft
Verkställande ledamot
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.se      
+46(0)730  34  63  52                                                                                                  


Birgitta Plyhm
PR
birgitta@plyhm.se
+46(0)707 77 12 90


Prenumera på vårt nyhetsbrev

OM STENASTIFTELSEN
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Hittills t o m år 2018 har beslut fattats om utdelning av ca 410 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, bl a totalt ett hundratrettiotal utbildningsstipendier inom kulturområdet, samt 280 masterstipendier som resebidrag. www.stenastiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Under 2018 har 43 resestipendier omfattade 30 000 kronor delats ut. Sedan 2012 avsätter Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur drygt en miljon kronor per år till resestipendier, som ska möjliggöra för studenterna att gästa utländska universitet och skapa egna internationella nätverk. Hittills har stipendier delats ut till 280 västsvenska studenter i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendiet är tänkt att täcka resor och boende via mottagande universitet och varierar såväl vad gäller mål som längd. 2018 års studenter har besökt universitet och lärosäten över hela världen, bl a Japan, USA, Uganda, England, Indien och Australien.
Twittra det här

Citat

All forskning gynnas av att ställas i ett internationellt perspektiv och vi är glada över att kunna ge studenterna möjlighet att förlägga delar av sina studier utomlands. De kommer också hem med värdefulla nya kunskaper och ett utökat internationellt nätverk. Många vittnar dessutom om hur de utvecklats på ett personligt plan. Vi är tacksamma för alla historier vi får ta del av och önskar dem all lycka med sina fortsatta studier och yrkeskarriärer
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Efter sju år och närmare 300 resestipendier är vi fortfarande lika imponerade över de många ansökningar vi får ta del av varje år. Det finns en stor bredd i både metod och frågeställningar och det ger oss en inblick i hur dagens unga ambitiösa studenter tänker. Deras insatser är viktiga och vi värdesätter deras öppenhet, tillgänglighet och viljan att dela med sig av sina kunskaper
professor Erland Hjelmquist, ledamot i stiftelsens donationsråd