Stenastiftelsen donerar 50 miljoner kronor till nytt visualiseringslabb på Universeum

Report this content

År 2021 kommer vetenskapscentret Universeum i Göteborg, tack vare stöd från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, att kunna erbjuda barn och vuxna ett interaktivt visualiseringslabb. Med utgångspunkt i vetenskaplig data kommer besökare kunna utforska hur digitalisering, visualisering och artificiell intelligens kan skapa hållbara lösningar på de samhällsutmaningar som finns. Laboratoriet kommer att bli det första i sitt slag i världen.


Från vänster: Carina Halvord, VD Universeum, Madeleine Olsson Eriksson,
styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur,
Anders Ynnerman, Professor, Visualiseringscenter C.
Fotograf: Magnus Gotander


Exploranation = utforskning och förklaring
Visualiseringslabbet byggs upp utifrån ett koncept som kallas exploranation - en kombination av utforskande (explore) och förklarande (explain) pedagogiska metoder. Den unika lärandeprocessen inom komplexa områden har utvecklats av Professor Anders Ynnerman och hans team vid Visualiseringscenter C i Norrköping och det är också han som kommer att medverka i uppbyggnadsarbetet av det publika visualiseringslabbet. Utveckling kommer också ske i nära samarbete med kompetenser från Universeum, Visualiseringscenter C, Linköpings universitet, Chalmers och Lindholmen Visual Arena samt Göteborgs universitet.

Satsningen är till för att öka intresset för utbildning inom matematik, naturvetenskap och teknik, liksom folkbildnings- och medborgarengagemanget samt stärkt pedagogisk utveckling och förutsättningar för innovation och en hållbar samhällsutveckling.


Labbstationer för att upptäcka och förstå
Laboratoriet kommer att bestå av ett flertal labbstationer med olika fokus, det kan vara t ex rymden, staden, artificiell intelligens eller klimat och globala mål. Rymden skulle exempelvis kunna utforskas interaktivt utifrån dagsaktuell data. Besökaren kan sätta sig själv och styra rymdskeppet, resa i universum och besöka rymdsonder och planetytor.

”Vi är mycket glada att kunna bidra till utvecklingen av det världsunika publika visualiseringslaboratoriet på Universeum. Vi stödjer betydelsen av livslångt lärande och uppskattar möjligheten till utforskning och förståelse av världen genom naturvetenskap och teknik, som kommer att erbjudas här. Det kommer också vara mycket spännande att få ta del av den specifika pedagogik, som professor Ynnerman har utvecklat. Vi hoppas med den här satsningen kunna bidra till både allmän folkbildning och ökad forskning inom såväl visualiseringsteknik som didaktik”, kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

”Vi lever i en tid då den tekniska utvecklingen går snabbt samtidigt som den digitala omställningen går långsamt. Den breda samverkan som ligger till grund för det publika visualiseringslabbet gör att kompetens kraftsamlas och omställningen drivs på. Tillsammans kommer vi accelerera lärandet hos såväl barn och vuxna som elever och lärare. Det är nödvändigt för att möta behoven inom utbildningssystemet och näringslivet, men också för att motverka det digitala utanförskapet. Stödet från Stenastiftelsen är avgörande för att förverkliga visualiseringslabbet, som kommer att spela en viktig roll för en hållbar samhällsutveckling”, säger Carina Halvord, VD på Universeum.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Eric Hagentoft  
Verkställande ledamot           
+46 730 34 63 52   
carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.com

Carina Halvord
VD
Universeum
+46 730 93 45 00
Carina.halvord@universeum.se

Birgitta Plyhm
PR
+46 707 77 12 90
birgitta@plyhm.se 


Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Hittills t o m år 2018 har beslut fattats om utdelning av ca 410 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, bl a totalt ett hundratrettiotal utbildningsstipendier inom kulturområdet, samt 280 masterstipendier som resebidrag. www.stenastiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

År 2021 kommer vetenskapscentret Universeum i Göteborg, tack vare stöd från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, att kunna erbjuda barn och vuxna ett interaktivt visualiseringslabb. Med utgångspunkt i vetenskaplig data kommer besökare kunna utforska hur digitalisering, visualisering och artificiell intelligens kan skapa hållbara lösningar på de samhällsutmaningar som finns. Laboratoriet kommer att bli det första i sitt slag i världen.
Twittra det här

Citat

Vi är mycket glada att kunna bidra till utvecklingen av det världsunika publika visualiseringslaboratoriet på Universeum. Vi stödjer betydelsen av livslångt lärande och uppskattar möjligheten till utforskning och förståelse av världen genom naturvetenskap och teknik, som kommer att erbjudas här. Det kommer också vara mycket spännande att få ta del av den specifika pedagogik, som professor Ynnerman har utvecklat. Vi hoppas med den här satsningen kunna bidra till både allmän folkbildning och ökad forskning inom såväl visualiseringsteknik som didaktik
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi lever i en tid då den tekniska utvecklingen går snabbt samtidigt som den digitala omställningen går långsamt. Den breda samverkan som ligger till grund för det publika visualiseringslabbet gör att kompetens kraftsamlas och omställningen drivs på. Tillsammans kommer vi accelerera lärandet hos såväl barn och vuxna som elever och lärare. Det är nödvändigt för att möta behoven inom utbildningssystemet och näringslivet, men också för att motverka det digitala utanförskapet. Stödet från Stenastiftelsen är avgörande för att förverkliga visualiseringslabbet, som kommer att spela en viktig roll för en hållbar samhällsutveckling
Carina Halvord, VD på Universeum