Stenastiftelsen donerar tre miljoner kronor till Bris för ökad bemanning och stärkt lokal närvaro

Barn i utsatta situationer är än mer drabbade på grund av corona och de senaste veckorna har samtalen till Bris ökat med 20 %. När olika verksamheter stängs på grund av coronakrisen minskar barns möjligheter att träffa stödjande vuxna samtidigt som risken för våld och övergrepp i hemmen ökar. Nu donerar Stenastiftelsen tre miljoner kronor till Bris, som därmed kan öka bemanningen i stödlinjen och stärka sin lokala närvaro genom att etablera en ”barnrättshubb” i Göteborg.

Bris Pride Foto Bris

Donationen från Stenastiftelsen på tre miljoner kronor till Bris kommer att fördelas över åren 2020-2022. Pengarna innebär att Bris både kan förstärka stödlinjen tillfälligt och påbörja etableringen av Bris första ”barnrättshubb” som placeras i Göteborg – en långsiktig satsning på att arbeta regionalt mot segregation och utanförskap, och för att öka kunskapen om barnets rättigheter.

”Pengarna gör att vi kan ge fler barn stöd direkt via telefon, chatt och mejl, vilket behövs just nu. Barnrättshubbarna vill vi på sikt inrätta på fem orter. Via dem kommer vårt stöd närmare barnen och samtidigt blir de våra nav för en mobilisering av lokalsamhällena när det gäller barnets rättigheter”, kommenterar Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris. 

Kurativa samtal med Jonas Foto Bris

Under coronakrisen är trycket på Bris högt och samtalen har ökat med 20 %. Barn som redan befinner sig i svåra situationer, med stor risk för psykisk ohälsa, riskerar att även drabbas av följderna av corona. Det kan handla om barn som växer upp med våld, med vuxna som dricker för mycket eller vuxna som själva mår dåligt. Ett av Bris uppdrag är att verka för jämlika uppväxtvillkor bland barn i Sverige. Samtidigt vet man att barn i socioekonomiskt utsatta områden, som ofta har behov av stöd, har betydligt lägre kännedom om Bris än andra grupper av barn.

Kurativa samtal med Sara Foto Bris

”Samtalen till Bris vittnar om ökad utsatthet för våld och psykisk ohälsa i spåren av corona. Därför känns det angeläget att bidra till att stärka Bris kapacitet på kort sikt. Samtidigt vill vi stötta det viktiga långsiktiga arbetet, både för att möta coronakrisens framtida konsekvenser och för att påverka den ohållbara livssituation som skrämmande många barn i Sverige befinner sig i”, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.

Sedan januari i år är barnkonventionen lag i Sverige och Bris arbetar för att barnkonventionen ska få fullt genomslag i samhället, så att varje barns rättigheter tillgodoses. I det arbetet är Bris regionala närvaro ute i landet central, och på Bris fem regionkontor tar man vara på kraften i kampen för ett bättre samhälle för barn. Bris barnrättshubb i Göteborg ska på sikt bidra till en ännu starkare rörelse för barnets rättigheter, genom att driva påverkan för att förbättra livsvillkoren för barn, och särskilt barn i utsatta livssituationer. Kopplat till hubben kommer Bris kunna erbjuda föreläsningar, utbildningar och informationsinsatser.

Bris genomför varje år cirka 27 000 kurativa samtal via chatt, mejl och telefon. I stödverksamheten arbetar utbildade kuratorer enligt en beprövad och utvärderad metod. Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till att barn vänder sig till Bris och allvarsgraden i samtalen har ökat de senaste åren, många handlar om självmord, självskador och ätstörningar. Den psykiska ohälsan kan i många fall vara en konsekvens av att barnet utsatts för våld. Våld, övergrepp och kränkningar är i sig det tredje vanligaste skälet till att barn kontaktar Bris (efter psykisk ohälsa och familj- och familjekonflikter). 

”Stöd till forskning och verksamheter som gagnar barn och ungas livsmöjligheter är ett av Stenastiftelsens fokusområden och i april donerade vi medel till tre forskningsprojekt som alla syftar till att motverka sociala förutsättningars inverkan på individers utvecklingsmöjligheter,” tillägger Madeleine Olsson Eriksson.För mer information, vänligen kontakta:

Birgitta Plyhm                                                                      

PR, Stenastiftelsen                                                            
+46 707 77 12 90                                                            
birgitta@plyhm.se                       
 

Maria-Pia Cabero
Ansvarig opinion och media, Bris

+46 790 68 66 07

maria.pia.cabero@bris.se

Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Från och med år 1996, då Stenastiftelsen grundades, har t o m år 2019 beslut fattats om utdelning av drygt 460 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt 149stipendiater inom kulturområdet, samt 320 masterstipendier som resebidrag. www.stenastiftelsen.se

Om Bris, Barnens rätt i samhället
Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.Läs mer på www.bris.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Barn i utsatta situationer är än mer drabbade på grund av corona och de senaste veckorna har samtalen till Bris ökat med 20 %. När olika verksamheter stängs på grund av coronakrisen minskar barns möjligheter att träffa stödjande vuxna samtidigt som risken för våld och övergrepp i hemmen ökar. Nu donerar Stenastiftelsen tre miljoner kronor till Bris, som därmed kan öka bemanningen i stödlinjen och stärka sin lokala närvaro genom att etablera en ”barnrättshubb” i Göteborg.
Twittra det här

Citat

Pengarna gör att vi kan ge fler barn stöd direkt via telefon, chatt och mejl, vilket behövs just nu. Barnrättshubbarna vill vi på sikt inrätta på fem orter. Via dem kommer vårt stöd närmare barnen och samtidigt blir de våra nav för en mobilisering av lokalsamhällena när det gäller barnets rättigheter
Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris.
Samtalen till Bris vittnar om ökad utsatthet för våld och psykisk ohälsa i spåren av corona. Därför känns det angeläget att bidra till att stärka Bris kapacitet på kort sikt. Samtidigt vill vi stötta det viktiga långsiktiga arbetet, både för att möta coronakrisens framtida konsekvenser och för att påverka den ohållbara livssituation som skrämmande många barn i Sverige befinner sig i
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.
Stöd till forskning och verksamheter som gagnar barn och ungas livsmöjligheter är ett av Stenastiftelsens fokusområden och i april donerade vi medel till tre forskningsprojekt som alla syftar till att motverka sociala förutsättningars inverkan på individers utvecklingsmöjligheter
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.