Stenastiftelsen firar 25-årsjubileum 2021

Report this content

I år är det 25 år sedan Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Under år 2021 kommer jubileet att uppmärksammas på många olika sätt, bland annat genom invigning av ett nytt visualiseringslabb på Universeum, flera utställningar på Göteborgs konstmuseum samt en nyskriven musikal på GöteborgsOperan byggd på Håkan Hellströms musik.

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996. Sten A Olsson hade då, under mer än ett halvt sekel, varit verksam i Göteborg och Västsverige och lagt grunden till det som i dag är Stenasfären, en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper. Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Stiftelsens ändamål är att framför allt i Västsverige främja vetenskaplig forskning och kultur.


Sittande: Birgit Olsson och Sten A Olsson.
Stefan Sten Olsson, Madeleine Olsson Eriksson, Dan Sten Olsson.

Foto: Kamerareportage

”Det är med stolthet jag ser tillbaka på Stenastiftelsens 25 första år. Tillsammans har vi i styrelsen och donationsrådet haft förmånen att från första idé till genomförande följa många intressanta projekt inom forskning och ett stort antal lysande kulturinitiativ. Bakom varje projekt står oerhört engagerade och begåvade personer och det har varit fantastiskt att få ta del av deras visioner. Tillsammans har vi viljan att nå ut och göra skillnad för många människor. Eftersom vi har våra rötter här i Västsverige finns det också redan från början en önskan att verka som goda medborgare och dela med oss när man har den möjligheten,” säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Foto: Magnus Gotander


Under innevarande år stödjer Stenastiftelsen bland annat kulturprojekten Kärlek skonar ingen – musikalen på GöteborgsOperan, Göteborg Baroques filmatiserade uppsättning av Voices of a pan,  Artists in Residence på Högskolan för Scen och Musik och utställningen Brännpunkt Europa - Nysakligheter 1919-1939 på Göteborgs konstmuseum. Några forskningsprojekt som får bidrag under jubileumsåret är Ryggmärgsskadecentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers industrilabb Stena Industry Innovation Laboratory, ett nytt visualiseringslabb på Universeum och tre forskningsprojekt vid Göteborgs universitet om barns och ungdomars livsmöjligheter. Dessutom kommer ett antal nya donationer och flera andra pågående projekt att uppmärksammas under året.

Förutom att främja forskning och kultur har Stenastiftelsen under årens lopp även stöttat ett antal andra projekt, ofta med fokus på barn och ungdom. Det har då handlat om att stödja ungdomar i lärande och entreprenörskap, men också för att stödja socialt utsatta barn och ungdomar. Några exempel på sådana projekt är Berättarministeriet, Förebildarna, BRIS, Maskrosbarn och Fryshuset.

”Flera av de projekt som Stenastiftelsen stödjer påverkas av pandemin och vi  jobbar medvetet för att stötta projekten under tider då förändringar och anpassningar måste göras. Det gäller förstås även stipendieutdelningen i december, som vi hoppas kunna genomföra, anpassad till då eventuellt gällande restriktioner,” tillägger Madeleine Olsson Eriksson.


Till och med år 2020 har Stenastiftelsen delat ut totalt drygt 540 miljoner kronor i form av stöd till olika projekt, stipendier till 155 kulturstipendiater, samt resebidrag till 280 masterstipendiater.

För mer information, vänligen kontakta:
Birgitta Plyhm
PR, Stenastiftelsen
+46 707 77 12 90
birgitta@plyhm.se

Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur firar 25-årsjubileum 2021. Stiftelsen grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Från och med år 1996, då Stenastiftelsen grundades, har t o m år 2020 beslut fattats om utdelning av drygt 540 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt 155 stipendiater inom kulturområdet, samt 320 masterstipendier som resebidrag.
www.stenastiftelsen.se

Information om jubileet och kontinuerlig uppdatering under året finns på vår jubileumssida
www.stenastiftelsen.se/jubileum

Mer information om några av årets projekt


Utställningar på Göteborgs konstmuseum
Göteborgs konstmuseum är stängt tills vidare på grund av smittskyddsrestriktioner. I väntan på att kunna öppna har dock utställningen med 2020 års mottagare av Sten A Olssons Kulturstipendium färdigställts med konstnärerna Carl Hammoud, Hanna Järlehed och Martin Solymar. Mer information finns på www.goteborgskonstmuseum.se

Under sommaren kommer Göteborgs konstmuseum med stöd av Stenastiftelsen att för första gången i Sverige kunna visa en stor, internationell utställning över mellankrigstidens realistiska måleri. Utställningen Brännpunkt Europa - Nysakligheter 1919–1939 sätter in den svenska nysakligheten i ett större europeiskt sammanhang där både likheter och nationella särdrag framträder. Ambitionen är att visa ett högkvalitativt urval av nysakligt måleri från olika länder, och att med konstens hjälp teckna en bild av tiden och dess kulturklimat.

30 oktober öppnar en jubileumsutställning på Göteborgs konstmuseum med samlade verk från tidigare års mottagare av Stenastiftelsens kulturstipendium, inklusive verk som finns i stiftelsens ägo och som köpts in årligen i samband med kulturstipendieutdelningen.

Slutligen öppnas den 4 december en utställning med 2021 års mottagare av Stenastiftelsens kulturstipendium inom bild och form.Arvid Fougstedt, Gerda och Erik vid fönstret, 1928, Göteborgs konstmuseum.

Nyskriven musikal på GöteborgsOperan
Under hösten 2021 har den nyskrivna musikalen Kärlek skonar ingen premiär. En musikal som bygger på Håkan Hellströms musik och karaktärer och som möjliggjorts tack var en donation från Stenastiftelsen. Musiken i Kärlek skonar ingen utgörs av ett pärlband av sånger ur Håkan Hellströms 20-åriga musikaliska berättande. Författaren Mirja Unge har byggt upp dialogen utifrån Håkan Hellströms texter och tagit fram ett antal karaktärer. Regissören Victoria Brattström har arbetat fram berättelsen tillsammans med musikern Simon Ljungman.Simon Ljungman och Victoria Brattström. Foto: Sören Håkanlind

Forskningsprojekt om barns och ungdomars livsmöjligheter
Förra året beslutade Stenastiftelsens att finansiera tre tvärvetenskapliga forskningsprojekt med syfte att förbättra barn och ungdomars möjligheter i segregerade livsmiljöer. Stödet, om sammanlagt 42 miljoner kronor under tre till fem års tid, är det i särklass största inom samhällsvetenskaplig forskning i landet. Under jubileumsåret 2021 kommer dessa forskningsprojekt vid Göteborgs universitet att presenteras närmare och det pågående arbetet att följas upp.Foto: HalfPoint iStockphoto.

Ryggmärgsskadecentrum
2017 gav Stenastiftelsen ett stöd på drygt 34 miljoner kronor för etableringen av ett nytt ryggmärgsskadecentrum i Göteborg. Donationen sträcker sig över en femårsperiod och i juni 2019 invigdes centret som har till syfte att förmedla kunskap och bidra till ökad självständighet och livskvalitet för personer som lever med en ryggmärgsskada. Även detta projekt kommer att uppmärksammas under jubileumsåret.Vid invigningen av Ryggmärgsskadecentrum i Göteborg. Madeleine Olsson Eriksson, Anders Danielsson och Agneta Holmäng.
Foto: Magnus Gotander


Invigning nytt visualiseringslabb på Universeum
Med ett stöd på 50 miljoner kronor från Stenastiftelsen skapas ett världsunikt visualiseringslabb på vetenskapscentret Universeum i Göteborg. Stena visualiseringslabb kommer att stå klart i december 2021 och byggs upp i nära samverkan med Visualiseringscenter C i Norrköping. Satsningen är till för att öka intresset för utbildning inom matematik, naturvetenskap och teknik, liksom folkbildnings- och medborgarengagemang. Vidare att stärka pedagogisk utveckling, förutsättningar för innovation och en hållbar samhällsutveckling.Universeum i Göteborg. Foto: Universeum

Utdelning av kulturstipendium
I december firas jubileumsåret på extra högtidligt vis. Årets utdelning av Sten A Olssons Kulturstipendium kommer att hållas i Stora salen på Göteborgs konserthus för inbjudna gäster. Årets kulturstipendiater kommer att presenteras och det kommer att bjudas på exklusiva liveframträdanden under en festlig galakväll.
I anslutning till stipendieutdelningen ges också en förhandsvisning av den tillhörande utställningen på Göteborgs konstmuseum. Evenemanget blir en storslagen final på jubileumsåret 2021 och kommer att presenteras närmare längre fram.Göteborgs konserthus på Götaplatsen. Foto: Sofia Paunovic

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

I år är det 25 år sedan Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Under år 2021 kommer jubileet att uppmärksammas på många olika sätt, bland annat genom invigning av ett nytt visualiseringslabb på Universeum, flera utställningar på Göteborgs konstmuseum samt en nyskriven musikal på GöteborgsOperan byggd på Håkan Hellströms musik.
Twittra det här

Citat

Det är med stolthet jag ser tillbaka på Stenastiftelsens 25 första år. Tillsammans har vi i styrelsen och donationsrådet haft förmånen att från första idé till genomförande följa många intressanta projekt inom forskning och ett stort antal lysande kulturinitiativ. Bakom varje projekt står oerhört engagerade och begåvade personer och det har varit fantastiskt att få ta del av deras visioner. Tillsammans har vi viljan att nå ut och göra skillnad för många människor. Eftersom vi har våra rötter här i Västsverige finns det också redan från början en önskan att verka som goda medborgare och dela med oss när man har den möjligheten
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Flera av de projekt som Stenastiftelsen stödjer påverkas av pandemin och vi jobbar medvetet för att stötta projekten under tider då förändringar och anpassningar måste göras. Det gäller förstås även stipendieutdelningen i december, som vi hoppas kunna genomföra, anpassad till då eventuellt gällande restriktioner
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur