Stenastiftelsen ger två miljoner kronor till Berättarministeriets fortsatta verksamhet i Göteborg

Report this content

Stenastiftelsen donerar två miljoner kronor till Berättarministeriet i Göteborg och fortsätter i och med det sitt partnerskap med stiftelsen. Berättarministeriets utbildningscenter i Gamlestaden har sedan starten 2017 tagit emot över 3 000 barn och varit ett stöd för 325 lärare i Östra Göteborg och Angered som använt sig av verksamhetens skolprogram i sin dagliga undervisning.

Berttarministeriets utbildningscenter

Syftet med Berättarministeriets verksamhet är att stötta lärare och elever i områden med hög arbetslöshet där en stor del av barnen går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Med kostnadsfria och kreativa skolprogram förankrade i läroplanen vill man locka elever, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet och stärka tron på sin egen förmåga.

”Vi är glada över Stenastiftelsens fortsatta stöd. Vi delar övertygelsen om att en likvärdig skola är en prioriterad angelägenhet för hela samhället. Berättarministeriet är en riktad insats till områden där behovet är som störst. Det fortsatta partnerskapet med Stenastiftelsen ger oss möjlighet att vara en del av det långsiktiga stöd som skolan och lärarna behöver och förtjänar”, säger Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets generalsekreterare.   


Berttarministeriets generalsekreterare Dilsa DemirbagSten                                          

Berättarministeriet grundades 2011 och etablerades i Göteborg för tre år sedan med stöd av bland annat Stenastiftelsen. Resultaten i Göteborg har varit goda med fullbokade programtillfällen sedan start. Berättarministeriet erbjuder minst fyra skolprogram i veckan till skolklasser i Östra Göteborg och Angered, vilket också bekräftar att behovet av stöd är stort.


”Skolsegregationen har förödande konsekvenser för både samhället och enskilda individer och Göteborg är inget undantag. Berättarministeriet fyller en viktig funktion i staden. Målsättningen att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna språket och att ge barn och unga tillgång till en engagerad och närvarande vuxen annan än lärare eller förälder är jätteviktigt”, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.


En volontr hjllper en elev under en skrivvning p Berttarministeriet

Läs samtal med Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets generalsekreterare i samband med utdelningen av Pennsvärdet 2019, se här https://www.stenastiftelsen.se/pennsvardet/

För mer info, v.v. kontakta:
Fanny Siltberg

Pressansvarig
Berättarministeriet
Mobil: 073 682 31 25
fanny.s@berattarministeriet.se 

Birgitta Plyhm
PR, Stenastiftelsen
Mobil: 0707-77 12 90

birgitta@plyhm.se


Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Från och med år 1996  har t o m år 2019 beslut fattats om utdelning av drygt 460 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt 149 stipendiater inom kulturområdet, samt 280 masterstipendier som resebidrag. www.stenastiftelsen.se

Om Berättarministeriet
Berättarministeriet, grundat 2011, är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Stiftelsen är en riktad insats för elever och lärare i socioekonomiskt utsatta områden. Verksamheten driver utbildningscenter för barn och unga, med stort fokus på stöd till lärare i årskurserna 2 till 5, bland annat genom nya lärandemiljöer samt genom utveckling av pedagogiska, kostnadsfria och kreativa läromedel förankrade i läroplanen. www.berattarministeriet.se

Fotograf: Berättarministeriet

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Stenastiftelsen donerar två miljoner kronor till Berättarministeriet i Göteborg och fortsätter i och med det sitt partnerskap med stiftelsen. Berättarministeriets utbildningscenter i Gamlestaden har sedan starten 2017 tagit emot över 3 000 barn och varit ett stöd för 325 lärare i Östra Göteborg och Angered som använt sig av verksamhetens skolprogram i sin dagliga undervisning.
Twittra det här

Citat

Vi är glada över Stenastiftelsens fortsatta stöd. Vi delar övertygelsen om att en likvärdig skola är en prioriterad angelägenhet för hela samhället. Berättarministeriet är en riktad insats till områden där behovet är som störst. Det fortsatta partnerskapet med Stenastiftelsen ger oss möjlighet att vara en del av det långsiktiga stöd som skolan och lärarna behöver och förtjänar
Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets generalsekreterare.
Skolsegregationen har förödande konsekvenser för både samhället och enskilda individer och Göteborg är inget undantag. Berättarministeriet fyller en viktig funktion i staden. Målsättningen att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna språket och att ge barn och unga tillgång till en engagerad och närvarande vuxen annan än lärare eller förälder är jätteviktigt
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.