Stenastiftelsen satsar på Chalmers labb för industriell digitalisering

Toppmöjligheter för svensk industri att pröva framtidens digitaliserade produktion. Chans för ungdomar att uppleva samarbetande robotar, 5G och VR i en arbetsmiljö som liknar spelvärlden. Det är några effekter av en stordonation från Stenastiftelsen till utvecklingen av Chalmers öppna testbädd för smart industriproduktion.


Åsa Fast-Berglund och Johan Stahre i SII-Lab, där en kreativ och innovativ toppmiljö skapas med den senaste tekniken och de senaste metoderna inom digitalisering, tack vare en donation på 21 miljoner kronor från Stenastiftelsen.
Foto: Julia Sjöberg

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur satsar 21 miljoner kronor på Chalmers för att öka svensk industris digitalisering och konkurrenskraft. I Stena Industry Innovation Laboratory, SII-Lab, kan Chalmers tredubbla den etablerade verksamheten i dagens Chalmers smart industry lab och kraftigt förbättra erbjudandet till industri och samhälle. Det sker redan efter årsskiftet.

– Det gläder mig att Stenastiftelsen vill göra en så stor satsning på det viktiga produktionsområdet. Området är prioriterat på Chalmers. Vi har ett nära samarbete med svensk industri när det gäller digitalisering och här öppnas stora möjligheter både för forskning, innovation och utbildning, säger Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson.


Fokusområden inom Stena Industrial Innovation Lab

Utvecklingen sker på campus Lindholmen, mitt i landets största industrifokuserade science park. Där rör sig varje dag 20 000 industrianställda, forskare, chalmersstudenter och gymnasielever.

– Vi tror att den här satsningen är en bra möjlighet att bidra till industrins och samhällets digitala transformation. Svensk industri står inför mycket stora produktionsutmaningar, speciellt här i Västsverige, säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande för Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

– Sverige måste ha forskning i världsklass samtidigt som vi behöver visa våra ungdomar hur spännande industrin kan vara som framtida arbetsplats.


Chalmers är redan idag ett ledande universitet inom industriell produktion och digitalisering, och Produktion är ett av Chalmers styrkeområden. I takt med digitaliseringen och det ökande intresset för Industri 4.0 växer behovet att kunna testa och förstå möjligheterna med den nya tekniken inom organisationer. Nu skapas en unik miljö där framtidens produktionssystem kan utvecklas och demonstreras. Stena Industry Innovation Laboratory, SII-Lab, blir en nationell resurs och ingår även i EU-kommissionens nätverk av testbäddar.– Vi kan erbjuda en öppen mötesplats för industrin, samhället och akademin. Både stora och små företag får möjlighet att pröva nya produktionsidéer, men även hitta nya affärsmodeller och innovationsmöjligheter. Vi räknar med att labbet i sig kommer att öka hastigheten i den svenska industrins digitalisering, säger professor Johan Stahre, ansvarig för produktionssystem på Chalmers.


Industriell digitalisering är avgörande för svenska företag, men att locka ung kompetens är precis lika viktigt.

– I labbet kommer vi att bedriva avancerad forskning, men också visa samarbetande robotar, 5G och VR för studenter, ungdomar och allmänheten. Framtidens digitaliserade arbetsplats har mycket gemensamt med den digitala spelvärlden, säger docent Åsa Fast-Berglund, ansvarig för utvecklingen av SII-Lab.

Tack vare Stenastiftelsens donation byggs nu snabbt nya och anpassade lokaler. Samarbetet med industrin intensifieras. Efter jul kommer de första eleverna att kunna utnyttja labbet samtidigt som ny utrustning installeras. Senare under våren 2018 invigs SII-Lab.


Se film på Youtube om Stena Industry Innovation Laboratory, SII-Lab

För mer information:
Johan Stahre, professor vid institutionen för Industri- och materialvetenskap, Chalmers, 031-772 1288, johan.stahre@chalmers.se 

Åsa Fast-Berglund, docent vid institutionen för Industri- och materialvetenskap, Chalmers, 0730–34 62 88, asa.fasth@chalmers.se

För kontakt med Stenastiftelsen:
Birgitta Plyhm, 0707-77 12 90, birgitta@plyhm.se

Om Chalmers
Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport. Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.


Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed.

Taggar:

Om oss

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen Sten A Olsson stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har under årens lopp lämnat bidrag till flera större projekt i Göteborg.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det gläder mig att Stenastiftelsen vill göra en så stor satsning på det viktiga produktionsområdet. Området är prioriterat på Chalmers. Vi har ett nära samarbete med svensk industri när det gäller digitalisering och här öppnas stora möjligheter både för forskning, innovation och utbildning
Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson.
Vi tror att den här satsningen är en bra möjlighet att bidra till industrins och samhällets digitala transformation. Svensk industri står inför mycket stora produktionsutmaningar, speciellt här i Västsverige
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande för Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi kan erbjuda en öppen mötesplats för industrin, samhället och akademin. Både stora och små företag får möjlighet att pröva nya produktionsidéer, men även hitta nya affärsmodeller och innovationsmöjligheter. Vi räknar med att labbet i sig kommer att öka hastigheten i den svenska industrins digitalisering
professor Johan Stahre, ansvarig för produktionssystem på Chalmers
I labbet kommer vi att bedriva avancerad forskning, men också visa samarbetande robotar, 5G och VR för studenter, ungdomar och allmänheten. Framtidens digitaliserade arbetsplats har mycket gemensamt med den digitala spelvärlden
Åsa Fast-Berglund, ansvarig för utvecklingen av SII-Lab