IMOIIMAX Stena Impression döpt i Singapore

Idag döptes kemikaliefartyget Stena Impression, en MR-tanker på 50.000 DWT av så kallad IMOIIMAX-modell i Singapore. Fartyget ägs genom ett Joint Venture till lika delar av Stena Bulk och det indonesiska Golden Agri Resources (GAR). Stena Impression är det första av tio fartyg beställda av Stena Bulk till ett totalvärde av 400 MUSD med leverans till och med år 2017. Fartygen ska opereras av Stena Weco och gå i bolagets globala logistiska system, som nu kommer att omfatta ett drygt sextiotal fartyg. IMOIIMAX är designade för att frakta såväl vegetabiliska oljor och kemikalier som olje- och petroleumprodukter.


Dopceremonin, foto: Kristofer Hultén

Ett stort antal internationella gäster närvarade i Singapore under den högtidliga dopceremonin. Gudmor var Jesslyne Widjaja, Director Corporate Strategy & Business Development, GAR och kapten ombord heter Jacob Valiaveed. Stena Impression påbörjar imorgon sin jungfruresa lastad med palmolja och beräknas nå sin slutdestination i USA om ca två månader.

”IMOIIMAX-fartygen blir ett betydelsefullt tillskott till vårt redan framgångsrika samarbete med Golden Agri. Det är samtidigt ett nästa steg och en utveckling av vårt befintliga sofistikerade tradingsystem,” kommenterar Erik Hånell, VD Stena Bulk.


Gudmor Jesslyne Widjaja, Director Corporate Strategy
& Business Development, GAR, foto: Kristofer Hultén

IMOIIMAX-konceptet har tagits fram av Stena Teknik i samarbete med det kinesiska varvet Guangzhou. Fartyget har 18 lika stora tankar för vardera 3.000 m3, vilket ger en ökad lastflexibilitet. Utmärkande är även ett stort antal innovativa tekniska lösningar, som i servicefart ger totalt 10-20 % lägre bränsleförbrukning jämfört med fartyg av motsvarande storlek.

”Flexibilitet och energibesparing är utmärkande för IMOIIMAX-konceptet. Konstruktionen med flera mindre tankar medför en stor valfrihet vad gäller kombinationen av laster, något som passar utmärkt i vårt redan uppbyggda globala logistiska system. De många innovativa tekniska lösningarna innebär dessutom en väsentlig energibesparing, vilket självklart är en stor fördel,” kommenterar Erik Hånell, VD Stena Bulk.

De resterande nio IMOIIMAX-fartygen är Stena Image (ägare Concordia Maritime), Stena Imperial (Stena Bulk and GAR), Stena Important (Concordia Maritime), Stena Imperative (Stena Bulk), Stenaweco Impulse (Golden Stena Weco), Stena Imagination (Stena Bulk och GAR), Stena Immortal (Stena Bulk och GAR), Stena Immaculate (Stena Bulk och GAR), Stena Impeccable (Stena Bulk och GAR).


Ledning och representanter från bl. a. Stena, GAR och
Dannebrog samt kapten, foto: Kristofer Hultén

Några av de tekniska lösningar som medför en effektivare energiförbrukning och en ökad logistisk flexibilitet:

  • Automatisk bränslejustering av huvudmaskin
  • Effektivare värmepanna med återvinning från flera värmekällor
  • Tillvaratagande av energiförluster vid propellern
  • Aerodynamisk utformning av bostadsdel och brygga
  • Alla lasttankar är designade för att passa alla typer av laster som fartyget kan frakta
  • Ett effektivt tankrengöringssystem


Stena Impression
, foto: Kristofer Hultén

Stena Impression
, foto: Kristofer Hultén

Tekniska fakta för ett IMOIIMAX-fartyg:
Längd 183 meter; Bredd 32 meter; Dödvikt 50.000 ton

För mer information om de tekniska punkterna ovan, v.v. se
http://news.cision.com/se/stena-bulk/r/imoiimax---ett-nytt-fartygskoncept-med-fokus-pa-flexibilitet,c9714464

Högupplösta foton från fartyget och dopet finns på
http://news.cision.com/se/stena-bulk/


Mer information om Stena Weco: http://www.stenaweco.com/


Ytterligare material och film finns på Stena Bulks hemsida: www.stenabulk.com


För mer information, kontakta:
Erik Hånell
VD och koncernchef
Stena Bulk AB
Mobil +46 704 855 002
erik.hanell@stenabulk.com


Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Taggar:

Om oss

Med kontor i sju länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 115 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 80 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Idag döptes kemikaliefartyget Stena Impression, en MR-tanker på 50.000 DWT av så kallad IMOIIMAX-modell i Singapore. Fartyget ägs genom ett Joint Venture till lika delar av Stena Bulk och det indonesiska Golden Agri Resources (GAR). Stena Impression är det första av tio fartyg beställda av Stena Bulk till ett totalvärde av 400 MUSD med leverans till och med år 2017. Fartygen ska opereras av Stena Weco och gå i bolagets globala logistiska system, som nu kommer att omfatta ett drygt sextiotal fartyg. IMOIIMAX är designade för att frakta såväl vegetabiliska oljor och kemikalier som olje- och petroleumprodukter.
Twittra det här

Citat

IMOIIMAX-fartygen blir ett betydelsefullt tillskott till vårt redan framgångsrika samarbete med Golden Agri. Det är samtidigt ett nästa steg och en utveckling av vårt befintliga sofistikerade tradingsystem
Erik Hånell, VD Stena Bulk
Flexibilitet och energibesparing är utmärkande för IMOIIMAX-konceptet. Konstruktionen med flera mindre tankar medför en stor valfrihet vad gäller kombinationen av laster, något som passar utmärkt i vårt redan uppbyggda globala logistiska system. De många innovativa tekniska lösningarna innebär dessutom en väsentlig energibesparing, vilket självklart är en stor fördel
Erik Hånell, VD Stena Bulk