Om oss

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Programmet är gratis för eleverna och genomförs i samverkan med näringsliv, offentlig sektor och stiftelser. Läxhjälpens arbete bedrivs i över 100 skolor med resultat under rikssnittet från Malmö i söder till Kiruna i norr.