Bostadspriserna fortsatte uppåt i mars

Report this content

Under mars ökade priserna på både bostadsrätter och villor med +2%. Prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på +8% för bostadsrätter och +17% för villor. Utöver de höga prisökningarna har det också sålts rekordmånga bostäder under årets första kvartal, det visar den senaste sammanställningen från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

Priserna ökade i samtliga redovisade områden. I Stor-Stockholm och centrala Göteborg och Malmö var ökningen +2% medan den var +1% i övriga områden. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +7% i Stockholms- och Göteborgsområdet och +12% i Stor-Malmö.

Samtliga län visar prisökningar på årsbasis. De största prisökningarna hittar vi i Gotlands och Värmlands län med +33% respektive +28%, säger Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

 

Villor

Senaste månaden ökade priserna i Stor-Göteborg med +3% och i Stor-Stockholm och Stor-Malmö med +2%. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +16% i Stor-Göteborg till +20% i Stor-Malmö. Årsutvecklingen i såväl riket som i storstadsområdena är rekord sedan vi började publicera statistik.

Även samtliga län visar tvåsiffriga prisökningar på årsbasis, konstaterar Hans Flink.


Marknaden

Hittills i år har det sålts rekordmånga bostäder. Bara i mars såldes 12.900 bostadsrätter vilket är över 30% fler än samma månad förra året. Samma jämförelse för villor visar +15%. Sammanlagt under årets första kvartal såldes det närmare 33.000 bostadsrätter (+14% mot 2020) och nästan 12.000 villor (+5%), avslutar Hans Flink.

 

Mäklarsamfundets kommentar

Årets första kvartal präglades av fortsatta prisökningar på både bostadsrätter och villor. Utvecklingen drivs av förväntningar på låga räntor under en lång tid framöver i kombination med distansarbete och en kraftig stimulanspolitik. Just nu tyder mycket på att årets andra kvartal går i samma riktning. I vår senaste prognos tror 65 procent av fastighetsmäklarna på stigande småhuspriser under april till och med juni, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

 

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, mars 2021

BOSTADSRÄTTER

1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 2% + 4% + 8% 44 920
Centrala Stockholm + 1% + 4% + 7% 102 527
Stor-Stockholm + 2% + 3% + 7% 65 017
Centrala Göteborg + 2% + 6% + 9% 67 263
Stor-Göteborg + 1% + 4% + 7% 49 177
Centrala Malmö + 2% + 4% + 10% 38 280
Stor-Malmö + 1% + 5% + 12% 34 182

Statistiken baseras på försäljningen av 32 900 bostadsrätter under januari 2021 - mars 2021. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2020 - december 2020, tolvmånaderssiffran med januari 2020 - mars 2020 och i enmånadssiffran jämförs december 2020 - februari 2021 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, mars 2021

VILLOR

1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 2% + 5% + 17% 4 060 000
Stor-Stockholm + 2% + 6% + 19% 7 088 000
Stor-Göteborg + 3% + 5% + 16% 5 827 000
Stor-Malmö + 2% + 7% + 20% 5 107 000

Statistiken baseras på försäljningen av 11 900 villor under januari 2021 - mars 2021. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2020 - december 2020, tolvmånaderssiffran med januari 2020 - mars 2020 och i enmånadssiffran jämförs december 2020 - februari 2021 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS

12 mån Medelpris
Riket + 13% 2 087 000

Statistiken baseras på försäljningen av 6 585 fritidshus mellan april 2020 och mars 2021. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Nästa pressmeddelande publiceras den 7 maj 2021 kl 06:00

Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB - Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationen Mäklarsamfundet.

På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå.

Det går också att följa oss på Twitter: @maklarstatistik

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Per-Arne Sandegren, Analyschef Svensk Mäklarstatistik AB 08-588 00 452 eller

Hans Flink, Försäljningschef Svensk Mäklarstatistik AB 070-6351650

Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet, 0708-99 58 65

Taggar:

Prenumerera

Citat

Bostadsrätter. Priserna ökade i samtliga redovisade områden. I Stor-Stockholm och centrala Göteborg och Malmö var ökningen +2% medan den var +1% i övriga områden. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +7% i Stockholms- och Göteborgsområdet och +12% i Stor-Malmö. Samtliga län visar prisökningar på årsbasis. De största prisökningarna hittar vi i Gotlands och Värmlands län med +33% respektive +28%.
Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
Villor. Senaste månaden ökade priserna i Stor-Göteborg med +3% och i Stor-Stockholm och Stor-Malmö med +2%. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +16% i Stor-Göteborg till +20% i Stor-Malmö. Årsutvecklingen i såväl riket som i storstadsområdena är rekord sedan vi började publicera statistik. Även samtliga län visar tvåsiffriga prisökningar på årsbasis
Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
Marknaden. Hittills i år har det sålts rekordmånga bostäder. Bara i mars såldes 12.900 bostadsrätter vilket är över 30% fler än samma månad förra året. Samma jämförelse för villor visar +15%. Sammanlagt under årets första kvartal såldes det närmare 33.000 bostadsrätter (+14% mot 2020) och nästan 12.000 villor (+5%)
Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik