Dela

Kontakt

 • Mäklarstatistik
  Klarabergsgatan 60, 3 tr 111 21 Stockholm
  08-588 00 450
  http://www.maklarstatistik.se/
 • Hans Flink

  Försäljnings- & Affärsutvecklingschef


  08-588 00 451
 • Per-Arne Sandegren

  Analys- och IT chef


  08-588 00 452
 • Citat

  Bostadsrätter. December brukar präglas av stillastående priser vilket de gör i alla redovisade områden förutom i de centrala delarna av Stockholm där priserna ökade med +2%. Inte sedan 2016 har vi sett en så pass hög nivå på decembersiffrorna. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +6%, som vi ser i Stor-Göteborg och Stor-Stockholm, till +11% i centrala Stockholm
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Villor. Under senaste månaden gick villapriserna ned i Göteborgs- och Malmöområdena medan de var oförändrade i Stor-Stockholm. Sett till prisutvecklingen på årsbasis ökade storstadsområdena mellan 12% och 13%
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Marknaden. Liksom 2020 präglades 2021 av stort antal sålda bostäder. Under året såldes 132.000 bostadsrätter vilket är 11.000 fler än förra året. Även villaförsäljningarna nådde en ny toppnotering 2021 med drygt 59.000 sålda, vilket var drygt 2.000 fler än förra året. De tre sista månaderna av 2021 gick dock antalet sålda bostäder ned något i jämförelse med 2020. Även priserna hade en vikande trend under andra hälften av 2021
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Mäklarsamfundets kommentar. Sett över hela året är det villorna som ligger i täten för prisutvecklingen, men i december var det istället den dyraste bostadsrättsmarknaden i hela landet, centrala Stockholm, som ökade mest. Enligt vår senaste enkät så tror en stor majoritet av Mäklarsamfundets medlemmar att både villa- och bostadsrättspriserna blir oförändrade när vi summerar första kvartalet
  Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet
  Under september ökade bostadsrättspriserna med +1% i Stockholmsområdet och centrala Göteborg medan de var oförändrade i övriga redovisade områden. Årstakten varierar mellan +6%, som gäller Storgöteborg, och +11% i Stormalmö och de centrala delarna av Stockholm och Malmö. Bland länen är det nio som har en tvåsiffrig prisutveckling på årsbasis och i topp ligger Jämtland på +18%
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Villapriserna ökade med +1% i Storstockholm medan de var oförändrade i Storgöteborg och Stormalmö. Årstakterna på priserna ligger nu på mellan +15% i Storgöteborg, +16% i Storstockholm och +19% i Stormalmö. Av våra 21 län är det 18 som har tvåsiffrig prisutveckling på årsbasis och i topp ligger Västerbotten på +21%
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Trots den något lugnare bostadsmarknaden de senaste månaderna så säljs fortfarande ovanligt många bostäder. När vi nu summerar årets nio första månader kan vi konstatera att antalet sålda bostadsrätter och villor i riket nådde nya rekord. Antalet sålda bostadsrätter var 101.200 vilket är +12% jämfört med samma period förra året, som då var rekord. Antalet sålda villor var 45.400 vilket är en ökning med +5% mot 2020
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Bostadsrätter. Under juni var priserna oförändrade i Stockholmsområdet och i centrala Malmö medan de ökade med +1% i Göteborgsområdet och i Stormalmö. I Stockholms- och Göteborgsområdet varierar årstakten för bostadsrätter mellan +10% och +14%. I såväl Stormalmö som i centrala Malmö är nu årstakten uppe i +21%, vilket är ett rekord. Bland länen är det fyra som har en årstakt på +20% eller mer och i topp ligger Värmland på +26%
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Villor. Villapriserna fortsätter att stiga. I juni ökade priserna med +2% i Storgöteborg och i Stormalmö och +1% i Storstockholm. Årstakterna på priserna ligger på +20% eller mer, vilket är rekord. I topp ligger Storstockholm och Stormalmö med +24% medan Storgöteborg ligger på +20%. Samtliga 21 län har en årsutveckling som är tvåsiffrig och i topp ligger Jämtlands län på +29%
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Marknaden. När vi nu summerar första halvåret 2021 kan vi konstatera att antalet sålda bostadsrätter och villor i riket nådde nya rekordantal och ökade med +20% respektive +8% jämfört med samma period förra året. Under samma jämförelseperioder ökade medelpriset på riksnivå med 330.000 kronor för bostadsrätter och 630.000 kronor för villor.
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Bostadsrätter. Priserna ökade i samtliga redovisade områden. I Stor-Stockholm och centrala Göteborg och Malmö var ökningen +2% medan den var +1% i övriga områden. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +7% i Stockholms- och Göteborgsområdet och +12% i Stor-Malmö. Samtliga län visar prisökningar på årsbasis. De största prisökningarna hittar vi i Gotlands och Värmlands län med +33% respektive +28%.
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Villor. Senaste månaden ökade priserna i Stor-Göteborg med +3% och i Stor-Stockholm och Stor-Malmö med +2%. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +16% i Stor-Göteborg till +20% i Stor-Malmö. Årsutvecklingen i såväl riket som i storstadsområdena är rekord sedan vi började publicera statistik. Även samtliga län visar tvåsiffriga prisökningar på årsbasis
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Marknaden. Hittills i år har det sålts rekordmånga bostäder. Bara i mars såldes 12.900 bostadsrätter vilket är över 30% fler än samma månad förra året. Samma jämförelse för villor visar +15%. Sammanlagt under årets första kvartal såldes det närmare 33.000 bostadsrätter (+14% mot 2020) och nästan 12.000 villor (+5%)
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Bostadsrätter. I december var priserna i oförändrade i Stor-Göteborg och de centrala delarna i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun medan de sjönk med -1% i Stor-Stockholm och Stor-Malmö-området. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +3% i Stor-Göteborg till +9% i Stor-Malmö. För länen konstaterar vi övervägande prisökningar på årsbasis. I 19 av 21 län ökade priserna medan de minskade i Dalarna och var oförändrade i Västernorrland
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef
  Villor. I december ökade priserna i Stor-Stockholm med +1% medan de var oförändrade i övriga storstadsområden. På årsbasis ökade priserna i Stor-Stockholm och Stor-Malmö med +15% och i Stor-Göteborg med +10%. Över året har villapriserna ökat i samtliga 21 län.
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef
  Marknaden. Trots pandemin präglades 2020 av såväl prisökningar som stora försäljningsvolymer. Under året såldes 120 000 bostadsrätter vilket var över 8 000 fler än förra året, som då var rekord. Även villaförsäljningarna nådde en ny toppnotering 2020 med nästan 57 000, vilket var drygt 1 000 fler än förra året som även det var ett rekord. Det sammanlagda försäljningsvärdet för bostadsrätterna och villorna blev drygt 510 miljarder kronor vilket är 14% högre än förra året.
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef
  Mäklarsamfundets kommentar. December brukar vara en lugn månad på bostadsmarknaden, men årets sista månad påverkades även den av pandemin med stort antal försäljningar av både bostadsrätter och villor. Mäklarsamfundets medlemmar höll visningar ända in i julhelgen och istället för den sedvanliga julhandeln verkar många svenskar ha valt att julhandla på bostadsmarknaden.
  Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.
  Bostadsrätter. I alla redovisade områden, utom centrala Göteborg, fortsatte priserna att öka under september. Störst ökning var det i Storstockholm, Stormalmö och centrala Malmö på +3%. I centrala Stockholm ökade priserna med +2%, i Storgöteborg med +1% medan de var oförändrade i centrala Göteborg. Jämfört med förra året är förändringen mellan +2% och +5%, där det förstnämnda gäller centrala Göteborg och det senare gäller Stockholms- och Malmö-området
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Villor. Priserna på villamarknaden fortsatte att öka åttonde månaden i rad. I såväl Storstockholm som Stormalmö ökade priserna med +3% senaste månaden och i de områdena är nu prisutvecklingen på årsbasis +10%. I Storgöteborg ökade priserna med +2% och där är prisutvecklingen +8% mot föregående år
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Marknaden. Antalet sålda bostadsrätter nådde nya rekordnivåer under september. Det såldes nästan 13.000 bostadsrätter vilket är 14% fler än förra september. Samtliga storstadsområden nådde månadsrekord och där stod Storstockholm, med över 5.400 sålda, för störst ökning med 26% fler än förra september.. Sett till årets första 9 månader är det också rekordantal, 89.000 sålda jämfört med 84.000 förra året. Villamarknaden präglas av lägre utbud och -3% färre försäljningar i september men +1% fler för hela niomånadersperioden. Antalet sålda fritidshus har ökat mest, hittills i år har det sålts 5.400 vilket är 12% fler än förra året
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Bostadsrätter. Prisutvecklingen för bostadsrätter gick åt olika håll i de tre storstadsområdena senaste månaden. Priserna i Stockholmsområdet minskade med -1%, ökade i Göteborgsområdet med +1% och var oförändrade i Malmöområdet. Årstakterna ligger mellan -1% och +4%. Priserna i centrala Stockholm och Stor-Göteborg har ökat mest med +4% de senaste 12 månaderna.
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Villor. I samtliga redovisade områden ökade priserna i juni. Riket som helhet ökade med +2% och storstadsområdena med +1%. Årstakten ligger nu på mellan +4% och +7% där det sistnämnda gäller Stor-Malmö. Medelpriset på en villa är nu 3,4 Mkr i riket. Högsta priset finner vi i Stockholms län med 6,1 Mkr medan flest villor säljs i Västra Götalands län, där medelpriset är 3,5 Mkr.
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Marknaden. Den minskning i antal sålda bostadsrätter och villor vi noterade i maj jämfört med förra året vändes i juni till en ökning. Jämfört med juni förra året ökade villor med +3% medan antalet bostadsrätter ökade med +14% och nådde en rekordnivå med över 10.000 sålda. Summerar vi första halvåret kan vi, trots Corona-pandemin, konstatera att antalet sålda bostäder nådde rekordnivåer. Jämför vi årets första halvår med samma period förra året var antalet sålda bostadsrätter 57.700 (+3%), antalet sålda villor 28.200 (+2%) och antalet fritidshus 3.100 (+12%).
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Bostadsrätter. I december var priserna i Stockholms- och Göteborgsområdet oförändrade medan de sjönk med -1% i Malmö-området. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +3% i centrala Göteborg till +7% i Stor-Malmö. För länen konstaterar vi övervägande prisökningar på årsbasis. I 19 av 21 län har priserna ökat medan de minskat i två län
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Villor. När det gäller villapriserna senaste månaden ökade de i Stor-Göteborg med +1% medan de var oförändrade i övriga storstadsområden. Sett till prisutvecklingen på årsbasis ökade Stor-Malmö med +7%, Stor-Göteborg med +5% och Stor-Stockholm med +4%. Även för villor visar årsutvecklingen i länen på övervägande prisökningar, med 19 län på plus och två på minus
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Marknaden. 2019 präglades av stora försäljningsvolymer. Det såldes drygt 110 000 bostadsrätter vilket var nästan 5 000 fler än förra året. Även villaförsäljningarna nådde en ny toppnotering 2019 med drygt 55 000, vilket var drygt 1 000 fler än förra året som då var en toppnotering. Det sammanlagda försäljningsvärdet för bostadsrätterna och villorna blev drygt 440 miljarder kronor vilket är 7% högre än förra året och 2% högre än tidigare toppåret 2017
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Bostadsrätter - Senaste månaden ökade bostadsrättspriserna med +2% i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg, +1% i centrala Stockholm och centrala Malmö medan priserna i Stor-Malmö och centrala Göteborg var oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan 1% och +7%. Det lägre värdet hittar vi i Stor-Göteborg medan det högre gäller Stor-Malmö, säger Hans Flink, Försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Hans Flink, Försäljningschef
  Villor - Villapriserna ökade med +1% i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg förra månaden medan de var oförändrade i Stor-Malmö. På årsbasis har villorna en prisutveckling mellan 1% och +5% där det sistnämnda gäller Stor-Malmö, konstaterar Hans Flink.
  Hans Flink, Försäljningschef
  Marknaden - Antalet sålda bostadsrätter och villor under årets första nio månader i år nådde en ny rekordnivå på drygt 125.000, vilket är 5.000 fler än samma period förra året. Största antalsökningen nåddes i Stor-Malmö med +10% och Stor-Stockholm med +6%. När det gäller säljtiden - alltså antal dagar mellan annons och kontrakt - i de tre storstäderna ligger den nu på cirka 30 dagar för såväl bostadsrätter som villor i Malmö medan det i Stockholm och Göteborg tar drygt 40 dagar, avslutar Hans Flink.
  Hans Flink, Försäljningschef
  Bostadsrätter - Den senaste månaden ökade bostadsrättspriserna med +1% i Malmöområdet, centrala Stockholm och Göteborg medan priserna i övriga redovisade områden var oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan 0% och +8%. Det lägre värdet hittar vi i Stor-Göteborg medan det högre gäller Stor-Malmö
  Hans Flink, Försäljnings- & Affärsutvecklingschef
  Villor - Villapriserna ökade med +1% i Stor-Malmö förra månaden medan de var oförändrade i Stockholms- och Göteborgs-området. På årsbasis har villorna en prisutveckling mellan +1% och +5% där det sistnämnda gäller Stor-Malmö
  Hans Flink, Försäljnings- & Affärsutvecklingschef
  Marknaden - Antalet sålda bostadsrätter och villor första halvåret i år nådde en rekordnivå med 83.000 försäljningar. Det är 3.000 fler än samma period förra året. Detta trots att det tar längre tid att sälja bostäder. Det tar i genomsnitt 10 dagar längre från annons till försäljning jämfört med för två år sedan då priserna var som högst på många platser i landet
  Hans Flink, Försäljnings- & Affärsutvecklingschef
  Bostadsrätter Bland de tre storstadsområdena noterar vi prisökningar i Göteborg med +2% i de centrala delarna och +1% i storstadsområdet den senaste månaden. I de andra storstäderna har vi oförändrade priser både centralt och i respektive storstadsområde. I samtliga områden är prisutvecklingen på årsbasis nu på 0% eller över, där Malmöområdet sticker ut med årstakter på +6% och +7%, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Per-Arne Sandegren
  Villor Senaste månaden ökade villapriserna med +2% i Stockholmsområdet och +1% i Malmöområdet och var oförändrade i Göteborgsområdet. Prisutvecklingen på årsbasis är +5% i Malmö, +2% i Göteborg och oförändrad i Stockholm konstaterar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  Marknaden Antalet affärer ligger på en fortsatt stabil hög nivå. Sett till årets fyra första månader har det sålts över 50.000 BR och villor, där speciellt villa-antalet ligger 2-3% över de senaste årens volymer. På årsbasis ökar nu priserna i alla redovisade områden förutom Stor-Stockholm där den är oförändrad, avslutar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  Senaste månaden ökade priserna i Stor-Malmö med +1% och i centrala Malmö med +2% medan de minskade med -1% i centrala Göteborg och var oförändrade i övriga redovisade områden. Sett till senaste 12 månaderna har vi överlag ökande priser i Malmöområdet. I de två andra storstadsområdena är prisrörelserna relativt små där Stor-Stockholm rört sig mest med -2%, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Per-Arne Sandegren
  I storstadsområdena var prisutvecklingen i februari blandad. Priserna ökade med +3% i Malmö, +1% i Stockholm medan de var oförändrade i Göteborg. Årstakten fortsätter ligga på minus i Stockholm med -2%, oförändrat i Göteborg och ökande i Malmö med +5% säger Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  Toppnivån för bostadsrättspriserna i riket var i augusti 2017 och har sedan dess sjunkit med -8%. För samma tidperiod är Stor-Stockholm ner -10%, Stor-Göteborg ner -8% och Stor-Malmö ner -5%. Villamarknaden uppvisar en lite annorlunda bild för samma tidsperiod. Där är rikssiffran -4%, Stockholm -10%, Göteborg -4% medan priserna i Malmöområdet istället har ökat med +1%, avslutar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  Bostadsrätter Månadsförändringen i de redovisade områdena var -1% förutom i Malmöområdet där priserna var oförändrade i de centrala delarna och ökade med +1% i Stor-Malmö. När det gäller årstakten kan vi konstatera att alla centrala delar nu ligger på plus. Storstadsområdena uppvisar en blandad bild med Stor-Malmö på plus, Stor-Göteborg oförändrat och Stor-Stockholm på minus, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Per-Arne Sandegren
  Villor Senaste månaden har vi stillastående priser i Stor-Göteborg, samtidigt har de minskat med -1% i Stor-Malmö och Stor-Stockholm. Jämfört med för ett år sedan har priserna ökat med +2% i Stor-Malmö, oförändrat i Stor-Göteborg medan de minskat med -4% i Stor-Stockholm konstaterar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  Marknaden Trots det något avvaktande klimatet på bostadsmarknaden är omsättningstakten alltjämt hög. Under januari såldes drygt 10.600 bostäder i Sverige räknat villor och bostadsrätter tillsammans. Det är något färre jämfört med 2018 (-6%) men fler än både 2017 och 2016 (+8% respektive +13%) avslutar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg, där nästan hälften av alla bostadsrätter säljs, gick priserna ned med -1% viket påverkar även rikssiffran nedåt. Samtidigt var priserna Malmö-området, centrala Stockholm och centrala Göteborg oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på eller nära 0%. Årsutvecklingen för bostadsrättspriserna i länen visar en blandad bild. I 12 av 21 län har priserna sjunkit, 3 är oförändrade och i 6 har priserna ökat på årsbasis
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  När det gäller villapriserna senaste månaden ökade Stor-Malmö med +1% medan övriga områden minskade något. I Stor-Stockholm minskade priserna med -2% och Stor-Göteborg med -1%. Även sett till prisutvecklingen på årsbasis sticker Stor-Malmö ut med +2%, medan Stor-Göteborg är på -1% och Stor-Stockholm på -5%. Även villaprisernas årsutveckling i länen visar en varierad bild. 10 län är på plus, 4 har oförändrade priser och 7 län är på minus
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  - Även 2018 genomfördes många bostadsaffärer. Det såldes drygt 102.000 bostadsrätter vilket var cirka 6.000 färre än rekordåret 2017. Antalet villaförsäljningar nådde däremot en toppnotering 2018 med nästan 54.000. Det sammanlagda försäljningsvärdet för bostadsätterna och villorna blev drygt 400 miljarder kronor vilket är 7% lägre än värdet 2017 och ca 4% högre än värdet 2016. De tre storstadsområdena är klart dominerande på bostadsrättsmarknaden, då 6 av 10 bostadsrätter säljs i dessa områden. Sett till värdet är dominansen ännu större och motsvarar 73% av det totala försäljningsvärdet i riket. För villor är motsvarade andelar 31% av antalet och 50% av värdet
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Månadsförändringen är genomgående -1% med undantag för centrala Malmö som hade oförändrade priser medan Stor-Göteborg minskade med -2%. Årstakterna är genomgående något mindre negativa jämfört med förra månaden. För storstadsområdena landar de på -2% för Stockholm och Göteborg och -1% för Malmö säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik
  Liksom för bostadsrätter föll priserna med -1% i storstadsområdena utom i Stor-Malmö där nedgången var -2%. Årstakten för Stockholm och Göteborg är något mindre negativ än förra månaden med -5% respektive -1% men minskade från +1% till 0% i Malmöområdet säger Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik
  Under första halvåret i år såg vi en avvaktande bostadsmarknad med relativt stillastående priser. Efter sommaren kunde vi se ett antal områden där priserna vände uppåt. Det mönstret ser nu ut att ha brutits och avslutningen av året har inletts med nedåtgående priser, avslutar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik
  Den senaste månaden ökade priserna i samtliga storstadsområden. Det gäller även innerstäderna med undantag av Göteborg där de var oförändrade. Senaste 3-månaderssiffran, där vi just nu jämför tredje med andra kvartalet i år, visar också genomgående prisökningar. Årssiffrorna är dock alltjämt på minus för samtliga redovisade områden. Jämfört med förra årets rekordvolymer är antalet sålda bostadsrätter hittills cirka 6 procent färre i år, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Hans Flink
  Villapriserna minskade med -1% i samtliga redovisade områden i september. Även jämfört med samma period förra året har villapriserna minskat i både storstadsområdena och riket. Antalet villaförsäljningar är hittills i år dock något fler än förra året, konstaterar Hans Flink
  Hans Flink
  Det stora bostadsutbudet medför att köparna har fler objekt att välja på och att själva säljprocessen tar längre tid. Trots det sker det många försäljningar och bara mot rekordåret 2017 är volymerna lägre. En lugnare marknad gör att mäklarna har lättare att sätta mer korrekta marknadspriser och om vi tittar på skillnaden mellan utgångspris och slutpris så har skillnaden minskat under 2018 jämfört med 2017, avslutar Hans Flink
  Hans Flink
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Media