EU-barometern: Europeiska lantbrukare oroade för sämre tider

Report this content

De europeiska lantbrukarna förbereder sig för sämre tider. Det finns en fortsatt oro för hur Brexit kan komma att påverka och även nyckfullt väder har fått lantbrukarna mer negativa till framtiden. Det visar EU-barometern som är den senaste lönsamhetsundersökningen bland lantbrukare i tio EU-länder.

Resultatet visar att lantbrukare är mer positiva till sin nuvarande ekonomiska situation men mer negativa om vad de förväntar sig av framtiden. Det gäller inte minst de franska lantbrukarna som ser svårigheter i att fortsätta driva företagen. Ett undantag är lantbrukare i Rumänien som ser mer positivt på framtiden, främst på grund av priset på vete och deras majs- och rapsproduktion. Det finns dock skillnader mellan de olika sektorerna, där utvecklingen upplevs gå sämre bland växtodlare och fläskköttsproducenter. Mest positiva under 2017 var mjölkproducenterna, trots att de har utmaningar med volatila priser. Det gäller i princip alla de undersökta länderna.

– Rapporten visar att det finns en större optimism bland svenska lantbrukare än bland deras europeiska kollegor. Det är så klart positivt men då de verkar på en global marknad är det viktigt att ta tillvara på hela Europas intressen och så långt det är möjligt jobba för att stärka det europeiska lantbruket konkurrenskraft, inte minst för konsumenternas skull som vill ha bra varor, säger Ulf Möller, skog- och lantbruksansvarig Swedbank och sparbankerna.

Lantbrukare känner generellt en osäkerhet inför framtiden, bland annat på grund av utvecklingen på den globala marknaden och konsekvenserna av Brexit som fortfarande är svåra att överblicka Exempelvis hur det påverkar konsumenternas efterfrågan, växlingskurser och producentpriser. Detta gäller exempelvis de brittiska lantbrukare som på grund av ett svagare pund fått mer betalt på exporten men å andra sidan fick betala mer för sina inköp. Dessutom påverkade vädret som var exceptionellt oberäkneligt.

– Ett tydligt exempel på osäkerheten är att de danska lantbrukarna nu pressas från två håll. Både i form av en strukturomvandling men framför allt av ett minskat förtroende från konsumenterna. Det skickar signaler om vikten av att alltid ligga steget före och ha koll på förändrade marknadsförutsättningar för att kunna agera med rätt åtgärd, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Möller, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och sparbankerna, tel. 08- 585 90 334
Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult, tel. 08-700 20 13
Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig LRF Konsult, 08-700 20 10
Anette Ringius, Presskontakt Swedbank, 08- 585 924 76

EU:s lantbrukslönsamhetsindex
”The multi-national farmers’ confidence index” är ett gemensamt Europeiskt lönsamhetsindex över 8 000 lantbrukares uppfattningar om den nuvarande och den förväntade ekonomiska situationen på gården. Av EU:s medlemsstater är det 10 länder som ställt samma frågor som i den svenska lantbruksbarometern. Intervjuerna gjordes mellan september och november 2017.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Media

Media