Dela

Kontakt

Citat

Coronapandemin har ännu inte släppt sitt grepp om Sverige och sjukvården är fortsatt under hård press, men vaccineringen har kommit igång. Restriktionerna väntas lätta gradvis under kommande månader. Sverige står i startblocken för en rejäl återhämtning där vi räknar med att hushållens konsumtion sitter i förarsätet. Återhämtningen får också en extra skjuts från en stark global utveckling.  
Swedbanks chefekonom Mattias Persson.
Nedgången i mat- och dryckesförsäljningen efter påsken gör att varukonsumtionen ser svagare ut under förra veckan än vad den gjorde under påskveckan.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Pensionssystemet är robust och med införandet av riktålder höjs också pensionerna till 65-70 procent av slutlönen för de allra flesta. Men många förväntar sig mer efter ett långt arbetsliv, de flesta tycker att pensionen borde vara minst 70 procent av den lön man har när man slutar arbeta. Och det finns sätt att höja pensionerna ytterligare.
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.
Det blir allt vanligare med konsumtionskrediter och kreditbeloppen ökar. Idag består nästan hälften av hushållens ränteutgifter av räntor för konsumtionskrediter, men så behöver det inte vara. Den som är extra prismedveten kan nämligen minska sina lånekostnader väsentligt.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 61,3 i mars från nedreviderade 62,5 i februari, efter att ha stigit med närmare sex indexenheter under januari och februari. Det är tredje månaden i rad som indexet befinner sig över 60-nivån, vilket visar på en fortsatt utbredd aktivitetsökning i tjänstesektorn och som lett till ett ökat nyanställningsbehov för första gången sedan 2019.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
Bristen på containrar har lett till allt längre leveranstider i industrin. Det framträder tydligt i PMI:s delindex för leverantörernas leveranstider, vilket vi inte har sett tidigare i undersökningens 27-åriga historia.
Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.
Landets företagare spelar en viktig roll nu när Sverige ställer om till ett mer hållbart samhälle. För att lyckas behövs nytänkande, innovationskraft och driv; egenskaper som är utmärkande för många entreprenörer och företagare. Vi som bank vill gärna vara delaktiga på den resan och bidra med kunskap, verktyg och finansiering för det omställningsarbete som många företag vill och behöver göra.
Swedbanks vd Jens Henriksson.
Det är positivt att vi ser en stigande trend i konsumtionen trots rådande läge, men vi räknar med att konsumtionen tar fart ordentligt först till sommaren när smittspridningen bedöms ha minskat och restriktionerna lättats på.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Klimatarbetet är en central del i Swedbank Roburs strategi och affär. Totalt arbetar 80 hållbarhetsanalytiker, ägarstyrningsspecialister och förvaltare för att tillsammans säkerställa att förvaltningsprocesserna styr mot våra ambitiösa och tuffa klimatmål. Som ett led i detta har också varje förvaltare under året som gått, dokumenterat och förtydligat hur klimatmålen ska beaktas i respektive investeringsprocess.
Pia Gisgård, chef hållbarhet och ägarstyrning, Swedbank Robur
Sambandet mellan kunskaper i privatekonomi och sparande är tydligt. Individer med bristande kunskaper i privatekonomi sparar mindre. Det gör att man är mer sårbar om livet tar en oönskad och oväntad vändning. Risken ökar till exempel för att man inte kan bo kvar i sin befintliga bostad om man skulle bli arbetslös, skilja sig eller bli långvarigt sjuk.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Många företag ställer just nu om sin verksamhet. Dels på grund av pandemin, men även för att växla över till ett mer hållbart spår. Den här tävlingen görs för att stötta företagare och företag på deras resa mot en mer hållbar och långsiktigt lönsam verksamhet. Med tävlingen vill vi även lyfta goda exempel, inspirera och dela de erfarenheter som andra företag redan gör.
Erik Ljungberg, kommunikationsdirektör och chef för Group Communication & Sustainability på Swedbank.
Som bostadsrättshavare räcker det inte med att ha koll på den egna ekonomin, det är också viktigt att ha koll på bostadsrättsföreningens ekonomi. Har du det ökar chanserna till en bättre bostadsaffär och en tryggare boendeekonomi.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
En lantbrukare i Östergötland eller Dalarna är i högsta grad beroende av att EU driver en långsiktig och tydlig jordbrukspolitik. Vi märker att osäkerheten gör att många avstår från välbehövliga stora investeringar. Dagens lantbruk är en professionell bransch som vilken annan som helst men samtidigt kapitalintensiv och intäkterna går inte alltid i takt med de utgifter man har. Att då inte få klara politiska besked som håller över tid så att man vågar planera och investera i sin verksamhet är olyckligt.
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank.
Vi tror att konsumtionen kommer att fortsätta ligga under normala nivåer fram till dess att smittspridningen har minskat och restriktionerna kan lättas på.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Med Lars och Gunilla får vi ledamöter med betydande erfarenhet och kunskap om kapitalmarknaden, fondbranschen och juridiska frågor. Båda har också ett personligt engagemang för hållbarhetsfrågor som ligger väl i linje med Swedbank Roburs vision om att bli världsledare i hållbart värdeskapande. Styrelsens nya sammansättning ger Swedbank Robur mycket starka förutsättningar att fortsätta utveckla vår affär i en positiv riktning.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Även om jämställdhet och hälsa är frågor som har varit en del av samhällsdebatten under en lång tid finns det tyvärr fortfarande mycket att göra. Därför är vi mycket glada över att investera 400 MSEK i Världsbankens nya obligation för hållbar utveckling och bidra till en ökad medvetenhet om jämställdhet och hälsa. Dessa frågor är viktiga delar av en hållbar utveckling och ligger också väl i linje med Swedbank Roburs mångåriga arbete för att förbättra jämställdhet och mångfald i de bolag vi investerar i genom vår roll som stora ägare.
Thomas Bäck, senior förvaltare, Swedbank Robur
Jag är både ödmjuk och stolt över det fantastiska arbete som medarbetarna har utfört.
Johanna Okasmaa Nilsson, vd Swedbank Försäkring
Coronapandemin, som har drabbat många småföretagare särskilt hårt, kan ha bidragit till att företagare har tidigarelagt sina pensionsplaner. Men det kan även vara skattetekniska skäl. De som väljer att ta ut pension före 65 år och fortsätter arbeta kan ta ut en mindre lön ur företaget och ha mer pengar kvar för löneuttag från och med det år de fyller 66 år. Fördelen är att företagaren då betalar lägre egenavgifter, endast ålderspensionsavgiften, samtidigt som jobbskatteavdraget höjs.
Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.
Räntor kan stiga av olika anledningar och den främsta anledningen i detta fall menar vi är den bästa, nämligen att den konjunkturella utvecklingen går åt rätt håll. Med andra ord ser vi inte att detta behöver innebära slutet på börsuppgången och räntenivåerna är fortsatt väldigt låga ur ett historiskt perspektiv. Däremot bör man som investerare vara medveten om att det finns en del osunda beteenden i aktiemarknaden. Man bör se över sin risknivå och vara medveten om att det kan bli stökigt. För många innebär också den starka börsutvecklingen att man kanske behöver sälja av aktier för att nå sin efterfrågade aktievikt i portföljen.
Mattias Isakson, Chef för Strategi och Allokering på Swedbank
Den grupp som har fått störst förbättring av sin ekonomi det senaste året är de arbetslösa. Den temporära höjningen av inkomsttaket i arbetslöshetsersättningen gjordes 1 juli 2020, så jämfört med januari 2020 har den som är arbetslös med maxersättning 3 800 kronor mer kvar efter att nödvändiga utgifter är betalda varje månad.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.
Det är väldigt positivt att kvinnors pensioner ökar och att andelen kvinnor med garantipension har minskat så mycket under de senaste tio åren. Men det är en bit kvar innan kvinnorna är ikapp. Pensionen baseras på vilken lön man har haft och så länge löneskillnaderna består kommer också pensionerna att vara olika för kvinnor och män.
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.
Vi såg en tydlig förbättring under större delen av februari när smittspridningen pekade åt rätt håll, men nu börjar vi se en tendens att varuhandeln minskar något senaste veckan. Det är dock ännu för tidigt att avgöra om nedgången beror på det förvärrade smittoläget.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Svensk tillverkningsindustri fortsätter att uppvisa en hög aktivitetsnivå även om längre leveranstider kan vara tecken på utbudsbegränsningar eller störningar i utrikeshandeln som på sikt kan begränsa tillväxten i industrin.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Vi ser vårt arbete med hållbarhetsfrågor som en kontinuerlig och aktiv process, inte som ett projekt med ett slutdatum. Under året bearbetade och skärpte vi ytterligare vår Policy för ansvarsfulla investeringar och definierade på ett tydligt sätt vår värdegrund, vilka metoder vi arbetar efter och vad som är viktigt för oss när vi gör en investering.
Pia Gisgård, Chef hållbarhet och ägarstyrning, Swedbank Robur
Under 2020 har Swedbank uppdaterat den strategiska inriktningen och satt hållbarhet som kärnan i vår affärsstrategi. Vår ambition är att vara den ledande banken inom hållbarhet.
Jens Henriksson, vd och koncernchef
Beslutet att avstå är det bästa för banken och för bankens ägare.
Göran Persson, styrelseordförande
Likviditetslån och andra statliga stöd är ett sätt att hjälpa företag att hålla igång sin verksamhet till dess att de nuvarande coronarestriktionerna kan lättas på och samhället kan öppnas upp igen. Vi ser fram emot att kunna hjälpa våra kunder med detta.  
Mikael Björknert, chef för svensk sankverksamhet på Swedbank.
Den generella köpkraften för hushållen på bostadsmarknaden är fortfarande god. Men de allt högre bostadspriserna leder till högre skuldsättning och gör att fler kan omfattas av det högsta amorteringskravet på tre procent framöver.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Det räcker inte med att smittspridningen minskar för att läget i hotell- och restaurangbranschen ska förbättras. Omsättningen i branschen förväntas öka först när restriktionerna har lättats på.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Vi vill skicka ett stort och varmt tack till alla de som har valt att spara i Swedbank Roburs Humanfond, tillsammans gör vi en konkret och positiv skillnad. Det är lika stort varje år att få vara med och förmedla spararnas dryga 40 miljoner kronor till alla fantastiska organisationer.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Det känns bra att vi nu kan erbjuda grön finansiering från början till slutet av byggprocessen
Mikael Björknert, chef för Svensk bankverksamhet på Swedbank
Utfallet visar på en robust tjänstekonjunktur sannolikt stöttad av tjänsteföretag med nära koppling till industrin men också ökade förväntningar om att coronavaccinet ska lyfta tjänstekonjunkturen.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Att det sker en förbättring i slutet på månaden är ett mönster vi känner igen sedan tidigare och beror på att konsumtionen ökar efter löneutbetalningarna. Vi räknar därför med en viss nedgång igen närmaste tiden.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Det är första gången på åtta månader som indexet sjönk men är på fortsatt höga nivåer och långt över historiska snittet (54,4).
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Vi strävar efter att ha en enkel och transparent ansvars- och beslutsstruktur som underlättar bankens långsiktiga strategi på alla fyra hemmamarknader i Estland, Lettland, Litauen och Sverige.
Jens Henriksson, vd och koncernchef för Swedbank
Ett stabilt kvartal i svåra tider.
Jens Henriksson, vd och koncernchef för Swedbank
Valberedningen har konstaterat att Swedbanks styrelse nu fungerar väl. I sitt arbete inför årets bolagsstämma har valberedningen sökt specialkompetens inom jord- och skogsbruk, samt sparaprofil på hushållssidan.
Lennart Haglund, valberedningens ordförande, Swedbank
Vi är oerhört glada och stolta över att bli utsedda till Årets fondbolag 2020 av fondmarknaden.se. Det är ett mycket fint kvitto på Swedbank Roburs långsiktiga perspektiv, gedigna förvaltarkompetens och framåtsträvande lagarbete i att skapa avkastning till våra kunder. Jag är också extra glad över att vårt hållbarhetsarbete lyfts fram i motiveringen då vårt fokus är att investera i bolag med hållbara affärsmodeller. Vi vill som kapitalförvaltare ta en tydlig ställning i frågor som är viktiga för våra kunder, de bolag vi investerar i och samhället i stort.
Liza Jonson, VD Swedbank Robur
I januari verkar konsumtionen ha återgått till ett ”pandeminormalt” mönster, efter en decembermånad präglad av julhandel och black week.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank
I takt med allt fler svenskar vaccineras så kommer restriktionerna gradvis lättas och de ekonomiska utsikterna för i år och nästa år har därför reviderats upp. Men finanspolitiken behöver få ut stöd till den hårt drabbade tjänstesektorn. Annars är risken att återhämtningen försenas och går långsammare.  
Swedbanks chefekonom Mattias Persson
Vi har länge förespråkat ett ökat informationsutbyte mellan banker och med myndigheter för att ytterligare stärka våra förmågor att bekämpa och förhindra penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet. SAMLIT är ett mycket lovande initiativ och vi ser fram emot att fortsätta utveckla samarbetet som kommer att ha stor samhällsnytta.
Anders Ekedahl, chef för Anti-Financial Crime på Swedbank
Det är glädjande att nu kunna föreslå stämman att ge utdelning för 2019. Vår utdelning är viktig för bland andra fond-, och pensionssparare, samt enskilda aktieägare och stiftelser.
Swedbanks styrelseordförande Göran Persson.
Den nya inriktningen går hand i hand med vårt långsiktiga perspektiv som investerare
Elena Lovén, förvaltare av Rysslands- och Östeuropafonden på Swedbank Robur
Pandemin bidrog till att människor lade något mer pengar på livsmedel och dryck under året som gick. Hemelektronik, hemmafixbutiker och näthandel var också klara vinnare i fjol när många svenskar tillbringade mer tid i sina hem. Det mönstret kommer troligtvis gradvis att avta när pandemin klingar av, men den ökade näthandeln är här för att stanna.
Swedbanks prognoschef Andreas Wallström
Indexet backade för första gången sedan september, men är för fjärde månaden i rad högre än det historiska snittet (55,4).
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Det är ett överraskande starkt utfall sannolikt drivet av en växande världshandel men kanske även av en ökad optimism i samband med den påbörjade coronavaccineringen.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
Som vanligt ökar försäljningen veckan före jul men uppgången i år är mycket mindre än i fjol. Det är tydligt att pandemin håller tillbaka hushållens konsumtion.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Mot bakgrund av det kritiska läget i pandemin så är konsumtionen överraskande stark.  Det gäller inte minst inom tjänstesektorn, inklusive hotell och restaurang, som noterar en ökad omsättning.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Samarbete mellan företag och länder är en viktig nyckelfaktor för att framgångsrikt driva förändring i en positiv och hållbar riktning.
Liza Jonson, vd för Swedbank Robur
Det märks tydligt att aktiviteter som innebär att man träffar andra människor fortsätter att påverkas negativt av pandemin. Vi räknar med att en vändning till det bättre dröjer tills våren 2021.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp