Svenska företagare toppar i nytt europaindex om livskvalitet

Swedbank och sparbankerna har tagit fram ett mått för att mäta livskvalitet för företagare i Europa. Svenska företagare toppar mätningen framför sina kollegor i Norge, på Cypern och i Finland. Men den allmänna bilden av hur det är att vara företagare i Sverige framstår som betydligt mer negativ, och företagandet i Sverige är också bland det lägsta i Europa.

Svenska företagares inkomster ligger i den absoluta europatoppen. De arbetar inte mer än sina europeiska kollegor, och 85 procent av de svenska företagarna uppger att de har god eller mycket god hälsa. Det visar ett nytt index från Swedbank och sparbankerna. Samtidigt är företagandet i Sverige bland det lägsta i Europa. Av samtliga sysselsatta i Sverige uppgår andelen företagare bara till cirka 10 procent, vilket är betydligt lägre än i de flesta europeiska länder.

- Det kan alltid diskuteras hur livskvalitet ska definieras. Men vår undersökning visar att det låga företagandet i Sverige inte kan förklaras av längre arbetsdagar, mer stress eller lägre inkomster. Vi vet också att de flesta dessutom är nöjda med sitt val att vara företagare, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Bilden av företagarlivet mer negativ
Samtidigt som företagarlivet i Sverige, utifrån objektiva kriterier, framstår som mycket bra i ett internationellt perspektiv, verkar den allmänna bilden vara betydligt mer negativ. En nyligen publicerad undersökning [1] visade till exempel att enbart 54 procent av svenskarna såg företagande som ett bra karriärval. I Nederländerna, där företagandet är högt och ökande, var motsvarande andel 81 procent. En undersökning som Swedbank och sparbankerna låtit Sifo göra visar att enbart knappt 40 procent av svenskarna skulle rekommendera en nära vän eller släkting att bli företagare. [2]

-Den lyckliga svenska företagaren verkar vara en väl bevarad hemlighet. Sverige behöver fler företagare som kan hjälpa till att lösa de stora samhällsutmaningarna, och det är bekymmersamt om bilden av hur det är att vara företagare hämmar nyföretagandet. Samhället har mycket att vinna på en mer rättvisande beskrivning av hur livet som företagare kan vara, säger Johan Kreicbergs.

För mer information:
Johan Kreicbergs, företagarekonom, tfn 076 802 59 89                                                                                                                                         
Madelén Falkenhäll, senior analytiker, tfn 076-790 16 38       www.swedbank.se/insikt

 

[1] GEM Global Report 2017/18
[2] Undersökning genomförd av Sifo i augusti-september 2018 bland över 3 080 personer.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Svenska företagares inkomster ligger i den absoluta europatoppen. De arbetar inte mer än sina europeiska kollegor, och 85 procent av de svenska företagarna uppger att de har god eller mycket god hälsa. Det visar ett nytt index från Swedbank och sparbankerna. Samtidigt är företagandet i Sverige bland det lägsta i Europa. Av samtliga sysselsatta i Sverige uppgår andelen företagare bara till cirka 10 procent, vilket är betydligt lägre än i de flesta europeiska länder.
Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna