Fyra av tio unga vill driva företag

Report this content

I en undersökning [1] som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna svarar fyra av tio unga att de vill driva företag. Bland befolkningen som helhet ger endast var fjärde samma svar. Swedbank och sparbankerna samarbetar med Ung Företagsamhet, där elever får starta, driva och utveckla företag under ett läsår. En viktig kunskap som för många är startskottet på ett liv som företagare. Årets UF-företagare 2019 koras på SM i Ung Företagsamhet tisdag den 7 maj.


 

Under läsåret 2018/2019 driver 31 000 elever drygt 9 000 UF-företag runt om i Sverige. Swedbank och sparbankerna samarbetar med Ung Företagsamhet genom bland annat partnerskap och deltar i juryarbetet för SM i Ung Företagsamhet.

– Framtidens entreprenörer finns bland dagens unga, och Sverige behöver fler nya företagare. Men trots att vi ser ett stort intresse för att driva företag är det många som avstår från att starta eget. Genom att prova på livet som företagare redan i skolan är jag övertygad om att fler skulle våga ta klivet, säger Eva Trouin, chef privatmarknad och småföretag på Swedbank.

Sex av tio tycker att det är viktigt att unga lär sig driva företag
Fyra av tio unga (18-24 år) är intresserade av att driva företag, bland befolkningen som helhet ger var fjärde ger samma svar. Unga tror även i högre utsträckning än andra att företag bidrar till att Sverige uppfattas som ett mer innovativt land och med lösningar på samhällsproblem. Undersökningen visar också att sex av tio tycker det är viktigt att unga tidigt lär sig om entreprenörskap och hur det är att driva företag.

Ung Företagsamhet en väg in i ett liv som företagare
Forskning visar att elever som drivit ett UF-företag startar företag i högre utsträckning, anställer fler personer och har högre omsättning i sina företag än de som inte har gjort det. [2]

– Många av de elever som startar ett UF-företag fortsätter engagera sig i entreprenörskap på olika sätt. I vårt alumni-nätverk har vi flera fina exempel på detta, bland annat Locker Room Talk som vann SM i Ung Företagsamhet 2017 och som valde att driva vidare, säger Cecilia Nykvist, vd på Ung Företagsamhet.

Tips till unga som är nyfikna på företagande

  • Testa din idé genom att driva ett UF-företag på gymnasiet. Läs mer på ungforetagsamhet.se
  • Om inte Ung Företagsamhet finns på din skola ta kontakt med skolledningen.
  • Prata med företagare i din närhet, fråga om du får praktisera hos dem.

För mer information:
Eva Trouin, chef privatmarknad och småföretag, Swedbank, tfn 070 577 38 04

[1] Undersökningen genomfördes i september 2018, 3 080 personer deltog.
[2] Övning ger färdighet – En långtidsuppföljning av UF-företagares entreprenöriella karriärer i Sverige 1990-2007 (Karl Wennberg, 2011)

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019  uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Framtidens entreprenörer finns bland dagens unga, och Sverige behöver fler nya företagare. Men trots att vi ser ett stort intresse för att driva företag är det många som avstår från att starta eget. Genom att prova på livet som företagare redan i skolan är jag övertygad om att fler skulle våga ta klivet.
Eva Trouin, chef privatmarknad och småföretag på Swedbank