Gemensamt sparande inte självklart i hushållens ekonomi

Nästan alla som lever tillsammans med någon uppger att de har en helt eller delvis gemensam ekonomi. Löpande utgifter är oftast en självklar del, men ekonomin är inte lika gemensam när det kommer till sparande och särskilt inte sparande till pension. Färre än var femte ser pensionssparande som en del av den gemensamma ekonomin. Det kan få stora konsekvenser om den ena i hushållet exempelvis arbetar deltid för att ta ett större ansvar hemma. [1]

Nästan samtliga, 96 procent, av de som lever tillsammans med någon uppger att de har en helt eller delvis gemensam ekonomi. Om man tjänar olika mycket kan man behöva planera sin gemensamma ekonomi utifrån det.

- Med olika inkomst är det svårt att hålla samma ekonomiska tempo. Ett sätt att fördela utgifter på kan vara att dela upp dem procentuellt utifrån hur mycket man tjänar. Skaffa ett gemensamt konto för vardagliga inköp, dit två kort är kopplade. På så sätt inkluderas även de små utgifterna i den gemensamma ekonomin, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank.

Gemensamt sparande inte lika självklart som att dela på utgifterna
Utgifterna är många gånger en självklar del i den gemensamma ekonomin, men inte lika många inkluderar sparandet. Av de som uppger att de har helt och hållen en gemensam ekonomi är det bara tre av fyra som inkluderar sparandet.

- Inkludera även sparandet i er gemensamma ekonomi. Vill ni göra saker tillsammans för pengarna kan det vara klokt att ge rätt förutsättningar för det. Utöver det sparandet kan var och en sedan bestämma lite mer över sina egna pengar, säger Madelén Falkenhäll.

Av de som uppger att de har ett gemensamt sparande sparar knappt var fjärde lika mycket som sin partner trots att de tjänar olika mycket. Kvinnor upplever i större utsträckning än män att de sparar lika mycket trots olika inkomst medan män oftare än kvinnor upplever att den som tjänar mer också sparar mer.

Sparande till pension lämnas utanför den gemensamma ekonomin
Långt ifrån alla inkluderar pensionssparandet i den gemensamma ekonomin. Av de som uppger att de har en helt och hållet gemensam ekonomi är det ändå bara 30 procent som inkluderar pensionssparandet. Av de med helt eller delvis gemensam ekonomi är motsvarande andel mindre än 20 procent.

- Pensionssparandet kan behöva ingå i ett hushålls gemensamma ekonomi. Arbetar till exempel den ena i hushållet deltid under en längre period minskar pensionen med runt 1 000 kronor per månad för någon med en normal lön. Det bör den som får möjlighet att lönearbeta mer kompensera för, säger Madelén Falkenhäll.

Hur ska man tänka kring gemensam ekonomi – tips från Swedbank och sparbankerna
• Kom överens om hur just ni ska göra med er gemensamma ekonomi.
• Tjänar ni olika mycket bör ni ta hänsyn till det. Den som tjänar mer kan till exempel stå för en större andel av utgifterna.
• Ta även hänsyn till de mindre utgifterna. Spara kvitton under en period för att få en uppfattning om hur mycket det handlar om.
• En gemensam ekonomi måste inte innebära att alla pengar går in på samma konto. Men ett gemensamt konto, med varsitt kort till, för vardagliga inköp kan vara bra för att också få med alla mindre utgifter.
• Pensionssparande bör ingå i ett hushålls gemensamma ekonomi om man tjänar olika mycket. Den som tjänar mer kan till exempel spara till den andra i dennes namn, se också till att göra det sparandet till privat egendom för att skydda pengarna.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                                                                www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, ekonom, tfn 076-790 16 38                                                                               www.swedbank.se/privatekonomi

                                                                                                                                                                 www.swedbank.se/framtid

[1] Undersökningen genomfördes i april-maj 2019, urvalet var 3 300 personer varav 2 206 var gift eller sambo.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019  uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Med olika inkomst är det svårt att hålla samma ekonomiska tempo. Ett sätt att fördela utgifter på kan vara att dela upp dem procentuellt utifrån hur mycket man tjänar. Skaffa ett gemensamt konto för vardagliga inköp, dit två kort är kopplade. På så sätt inkluderas även de små utgifterna i den gemensamma ekonomin
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank