Högre bidrag men också skattehöjning 1 juli

Den 1 juli sker förändringar i bidrags- och skattesystemen som kan vara bra att ha koll på. Barnfamiljer, studenter och sjukskrivna får mer i plånboken, medan de som köper ny bil kan riskera högre skatt.

Högre bidrag till barnfamiljer och studenter
Den 1 juli höjs underhållsstödet med 150 kronor för barn mellan 11 och 14 år och med 350 kronor för barn mellan 15 och 18 år.

- Tillsammans med höjningar av barnbidrag och underhållsstöd tidigare i år innebär det 1 050 kronor mer i plånboken för en ensamstående förälder med två barn, till exempel 11 och 15 år gamla, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Bidragsdelen i studiemedlen höjs med 300 kronor per 4-veckorsperiod från höstterminen 2018. Det innebär att de totala studiemedlen hamnar på 10 444 kronor per månad.

Även sjukskrivna får mer
Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 till 8 prisbasbelopp, dvs. från 341 000 till 364 000 kronor per år, från 1 juli 2018. Den sjukpenninggrundande inkomsten ligger till grund för sjukpenning och den högsta nivån ökar med 48 kronor till 773 kronor per dag. Det innebär som mest knappt 350 kronor mer per vecka i sjukpenning.

Garantiersättningen, inom aktivitets- och sjukersättningen, höjs också 1 juli. För till exempel den som är 30 år eller äldre ökar ersättningen från 9 150 till 9 590 kronor per månad. Tidigare i år har bostadstillägget höjts och skatten sänkts för samma grupp.

Förändringar fordonsskatt för nya lätta fordon
Fordonsskatten ändras för nya bilar som registreras från 1 juli 2018. Fordon med låga koldioxidutsläpp får en bonus vid inköpstillfället, max 60 000 kronor. Fordon med högre koldioxidutsläpp får högre skatt de tre första åren, hur hög beror på hur mycket koldioxid fordonet släpper ut. Den befintliga bilparken berörs inte.

Skattereduktion för fackföreningsavgift
Skattereduktion för fackföreningsavgift införs med 25 procent av avgiften om avgiften överstiger 400 kronor per år.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                                          www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38                                           www.swedbank.se/privatekonomi

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Media

Media

Citat

Tillsammans med höjningar av barnbidrag och underhållsstöd tidigare i år innebär det 1 050 kronor mer i plånboken för en ensamstående förälder med två barn.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna